หมวดหมู่:

(ひせつ)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง(ひせつ)

  • การออกเสียง : 皮節 皮節 [ja]