หมวดหมู่:

#Deutsch

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง#Deutsch

  • การออกเสียง : Hallo! Hallo! [en]