ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ria ria [nom, female name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bee bee [Insect, insects, bee, names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beedyuh beedyuh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngäꞌch ngäꞌch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nga nga [prayer, Ama-mi, Ama namin, Our Father]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า llia llia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nkiꞌch nkiꞌch
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ngaꞌs ngaꞌs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nabee nadxieelii Nabee nadxieelii
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Xcaanda stine Xcaanda stine
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Zulua' nadxieelii Zulua' nadxieelii
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า catacrunchie catacrunchie
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า олдод олдод
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า SAK SAK [A village in N Kurdistan, A trade union in Finland, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rak rak [Animal, disease, rzeczownik, noun, crayfish, see <idzie>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nak nak [want]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mod mod
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lliaan lliaan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lliod lliod
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kiee kiee
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า guun guun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gieen gieen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า giäl giäl
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gan gan [word]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bengieea bengieea
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า behn behn [German names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Israel Israel [male names, countries, geography, nation, països, Countries of the World, country]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Moisés Moisés [biblical figures]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Dios Dios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Siria Siria [country]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pab pab [help]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jesucrist Jesucrist
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jerusalén Jerusalén
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Rieti Rieti [geografìa, nome di città, Lazio, Toponomastic]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า C C [alphabet, consonants, abecedario, alfabeto, lletres de l'alfabet, letter, Alphabet - Dutch]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า layeni layeni [peace]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Анх Анх
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า laa laa [pergi, law]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า diidx diidx
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gak gak [retro, trademark, Nickelodeon, toys, website, retailer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lluah Lluah [name: male]