ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : ria ria [nom, female name, verb, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : bee bee [Insect, insects, bee, names]
 • บันทึกการออกเสียง : beedyuh beedyuh
 • บันทึกการออกเสียง : ngäꞌch ngäꞌch
 • บันทึกการออกเสียง : nga nga [prayer, Ama-mi, Ama namin, Our Father]
 • บันทึกการออกเสียง : llia llia
 • บันทึกการออกเสียง : nkiꞌch nkiꞌch
 • บันทึกการออกเสียง : ngaꞌs ngaꞌs
 • บันทึกการออกเสียง : SAK SAK [A village in N Kurdistan, A trade union in Finland, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : rak rak [Animal, disease, rzeczownik, noun, crayfish, Adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : nak nak [want]
 • บันทึกการออกเสียง : mod mod
 • บันทึกการออกเสียง : lliaan lliaan
 • บันทึกการออกเสียง : lliod lliod
 • บันทึกการออกเสียง : kiee kiee
 • บันทึกการออกเสียง : guun guun
 • บันทึกการออกเสียง : gieen gieen
 • บันทึกการออกเสียง : giäl giäl
 • บันทึกการออกเสียง : gan gan [word]
 • บันทึกการออกเสียง : bengieea bengieea
 • บันทึกการออกเสียง : behn behn [German names]
 • บันทึกการออกเสียง : Israel Israel [male names, countries, geography, nation, països, Countries of the World, country]
 • บันทึกการออกเสียง : Moisés Moisés [biblical figures]
 • บันทึกการออกเสียง : Dios Dios [nagsaway a pintasmo, Iloco song, god, hebreo]
 • บันทึกการออกเสียง : Siria Siria [country]
 • บันทึกการออกเสียง : pab pab [help]
 • บันทึกการออกเสียง : Jesucrist Jesucrist
 • บันทึกการออกเสียง : Jerusalén Jerusalén
 • บันทึกการออกเสียง : Rieti Rieti [geografìa, nome di città, Lazio, Toponomastic]
 • บันทึกการออกเสียง : C C [alphabet, consonants, abecedario, alfabeto, lletres de l'alfabet, letter, Alphabet - Dutch]
 • บันทึกการออกเสียง : Анх Анх
 • บันทึกการออกเสียง : laa laa [pergi, law]
 • บันทึกการออกเสียง : diidx diidx
 • บันทึกการออกเสียง : gak gak [retro, trademark, Nickelodeon, toys, website, retailer]