ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : ch'iihil ch'iihil
 • บันทึกการออกเสียง : itzia itzia
 • บันทึกการออกเสียง : Ka’ana’anen Ka’ana’anen
 • บันทึกการออกเสียง : K’oaja’anen K’oaja’anen
 • บันทึกการออกเสียง : K’íikaben K’íikaben
 • บันทึกการออกเสียง : Wi’ijen Wi’ijen
 • บันทึกการออกเสียง : Ke’elen Ke’elen
 • บันทึกการออกเสียง : Uk’ajen Uk’ajen
 • บันทึกการออกเสียง : Ma’ náachi Ma’ náachi
 • บันทึกการออกเสียง : Tene’ 20 ja’ab yaan ten Tene’ 20 ja’ab yaan ten
 • บันทึกการออกเสียง : Jayp’éel ja’ab yaan tech? Jayp’éel ja’ab yaan tech?
 • บันทึกการออกเสียง : Ko’oten waye’ Ko’oten waye’
 • บันทึกการออกเสียง : Ba’ax ka beetik? Ba’ax ka beetik?
 • บันทึกการออกเสียง : Beyxan teen Beyxan teen
 • บันทึกการออกเสียง : Kux teech? Kux teech?
 • บันทึกการออกเสียง : Bix a K’aaba’? Bix a K’aaba’?
 • บันทึกการออกเสียง : Tooj in wóol Tooj in wóol
 • บันทึกการออกเสียง : Chan ma’alob Chan ma’alob
 • บันทึกการออกเสียง : Ch'aah Ch'aah
 • บันทึกการออกเสียง : Versace Versace [fashion, company]
 • บันทึกการออกเสียง : extremistas extremistas [individuos, grupos, ideologia, extremist]
 • บันทึกการออกเสียง : damojh damojh [airlines]
 • บันทึกการออกเสียง : leech leech [rigging, shipbuilding, nautical, light, noun, aquatic, terrestrial, worm, sponger, person]
 • บันทึกการออกเสียง : aranxax aranxax [comida, naranja]
 • บันทึกการออกเสียง : yäyäx yäyäx [comida, tomate]
 • บันทึกการออกเสียง : ooks ooks
 • บันทึกการออกเสียง : comida de la casa comida de la casa
 • บันทึกการออกเสียง : de la casa de la casa [surname, surname - Catalan]
 • บันทึกการออกเสียง : ba’ate’el ba’ate’el
 • บันทึกการออกเสียง : Dzilam Dzilam
 • บันทึกการออกเสียง : Xcunyah Xcunyah [Yucatán, México, maya]
 • บันทึกการออกเสียง : otzil otzil
 • บันทึกการออกเสียง : hohokam hohokam
 • บันทึกการออกเสียง : wayak’ wayak’
 • บันทึกการออกเสียง : Chicxulub Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • บันทึกการออกเสียง : 尤卡坦玛雅语 尤卡坦玛雅语
 • บันทึกการออกเสียง : K'iche' K'iche'
 • บันทึกการออกเสียง : Bulbuxya Bulbuxya [topónimo]
 • บันทึกการออกเสียง : Yaxchilán Yaxchilán [places in Mexico]
 • บันทึกการออกเสียง : Xultun Xultun
 • บันทึกการออกเสียง : Ichmul Ichmul
 • บันทึกการออกเสียง : Hochob Hochob
 • บันทึกการออกเสียง : Kùutsmil Kùutsmil
 • บันทึกการออกเสียง : Edzna Edzna
 • บันทึกการออกเสียง : Uxmal Uxmal
 • บันทึกการออกเสียง : Xcaret Xcaret
 • บันทึกการออกเสียง : ma´alob ma´alob
 • บันทึกการออกเสียง : bo'otik bo'otik [thank you]
 • บันทึกการออกเสียง : itzamnaaj itzamnaaj
 • บันทึกการออกเสียง : Kukulkán Kukulkán [maya]