ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

  • บันทึกการออกเสียง : 384 384 [Number]
  • บันทึกการออกเสียง : 0 0 [Number, nought, zero, ought]