ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

  • บันทึกการออกเสียง : om_vajrasattva_hum om_vajrasattva_hum
  • บันทึกการออกเสียง : Vincent Fantauzzo Vincent Fantauzzo [artist]
  • บันทึกการออกเสียง : 부럽다 부럽다 [자주 쓰이는 한국어 낱말 5800]
  • บันทึกการออกเสียง : 杏仁 杏仁 [food]