ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

  • บันทึกการออกเสียงคำว่า їбати/jibatı їбати/jibatı [vulgar, profanity, swearing, jibaty, yibaty]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า хуй/chuj хуй/chuj [vulgar, profanity, swearing, матюки, huj, chuj, khuy]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า пиздатий/pızdatıj пиздатий/pızdatıj [vulgar, profanity, swearing, матюки, pyzdatyj, pyzdatyi]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า пизда/pızda пизда/pızda [profanity, vulgar, swearing, pyzda, матюки]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า лісіа лісіа
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Аба Аба
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า бенасі бенасі