ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Я не зазнавав невдач. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють. Я не зазнавав невдач. Я просто знайшов 10 000 способів, які не працюють.
 • บันทึกการออกเสียง : Ви вегетаріанка? Ви вегетаріанка?
 • บันทึกการออกเสียง : За здоров'я. За здоров'я.
 • บันทึกการออกเสียง : Щасти тобі. Щасти тобі.
 • บันทึกการออกเสียง : Щасти вам. Щасти вам.
 • บันทึกการออกเสียง : Дякую за увагу. Дякую за увагу.
 • บันทึกการออกเสียง : Я вчитель. Я вчитель.
 • บันทึกการออกเสียง : Планета Марс в порівнянні з Землею: діаметр Землі 12742 км, Планета Марс в порівнянні з Землею: діаметр Землі 12742 км,
 • บันทึกการออกเสียง : Богун був тим героєм, якого неспокійний дух живе і досі і пекучим вогнем вривається в душу молоді Богун був тим героєм, якого неспокійний дух живе і досі і пекучим вогнем вривається в душу молоді
 • บันทึกการออกเสียง : За родинними переказами, Тарасові діди й прадіди з батьківського боку походили від козака Андрія За родинними переказами, Тарасові діди й прадіди з батьківського боку походили від козака Андрія
 • บันทึกการออกเสียง : єтесь єтесь
 • บันทึกการออกเสียง : язнення язнення
 • บันทึกการออกเสียง : язково язково
 • บันทึกการออกเสียง : ютерна ютерна
 • บันทึกการออกเสียง : ютерний ютерний
 • บันทึกการออกเสียง : ютерної ютерної
 • บันทึกการออกเสียง : ютера ютера
 • บันทึกการออกเสียง : ютерами ютерами
 • บันทึกการออกเสียง : ютерів ютерів
 • บันทึกการออกเสียง : тирічним тирічним
 • บันทึกการออกเสียง : рublic рublic
 • บันทึกการออกเสียง : починалися починалися
 • บันทึกการออกเสียง : починають починають
 • บันทึกการออกเสียง : потрібна потрібна
 • บันทึกการออกเสียง : потрапили потрапили
 • บันทึกการออกเสียง : потреб потреб
 • บันทึกการออกเสียง : постраждали постраждали
 • บันทึกการออกเสียง : поступився поступився
 • บันทึกการออกเสียง : потоку потоку
 • บันทึกการออกเสียง : постійного постійного
 • บันทึกการออกเสียง : постійною постійною
 • บันทึกการออกเสียง : постановчі постановчі
 • บันทึกการออกเสียง : постійних постійних
 • บันทึกการออกเสียง : посмішку посмішку
 • บันทึกการออกเสียง : поставлені поставлені
 • บันทึกการออกเสียง : поставили поставили [( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : поставлено поставлено
 • บันทึกการออกเสียง : послiдовниць послiдовниць
 • บันทึกการออกเสียง : посміхнутись посміхнутись
 • บันทึกการออกเสียง : посмішками посмішками
 • บันทึกการออกเสียง : посередня посередня
 • บันทึกการออกเสียง : посідає посідає
 • บันทึกการออกเสียง : послуг послуг
 • บันทึกการออกเสียง : порівняно порівняно
 • บันทึกการออกเสียง : посаду посаду
 • บันทึกการออกเสียง : посередню посередню
 • บันทึกการออกเสียง : порадитись порадитись
 • บันทึกการออกเสียง : порадою порадою
 • บันทึกการออกเสียง : пораду пораду
 • บันทึกการออกเสียง : порівнянні порівнянні