ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

  • บันทึกการออกเสียง : Донузлав Донузлав [Donuslav, crimea]
  • บันทึกการออกเสียง : Північна сторона Північна сторона [Sevastopol, North Side, Severnaya Storona]