ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : валютний курс валютний курс
 • บันทึกการออกเสียง : валютний валютний
 • บันทึกการออกเสียง : свої свої
 • บันทึกการออกเสียง : загальна кон'юнктура загальна кон'юнктура
 • บันทึกการออกเสียง : кон'юнктури кон'юнктури
 • บันทึกการออกเสียง : пониження пониження
 • บันทึกการออกเสียง : стрімке стрімке
 • บันทึกการออกเสียง : впала впала
 • บันทึกการออกเสียง : кредитах кредитах
 • บันทึกการออกเสียง : зрости зрости
 • บันทึกการออกเสียง : зросли зросли
 • บันทึกการออกเสียง : ризики ризики
 • บันทึกการออกเสียง : згортати згортати
 • บันทึกการออกเสียง : згортають згортають
 • บันทึกการออกเสียง : народного народного
 • บันทึกการออกเสียง : силове силове
 • บันทึกการออกเสียง : ескалація ескалація
 • บันทึกการออกเสียง : країні країні
 • บันทึกการออกเสียง : втримати втримати
 • บันทึกการออกเสียง : іноземна допомога іноземна допомога
 • บันทึกการออกเสียง : допомозі допомозі
 • บันทึกการออกเสียง : іноземній іноземній
 • บันทึกการออกเสียง : ікони ікони
 • บันทึกการออกเสียง : вилучали вилучали
 • บันทึกการออกเสียง : бригади бригади
 • บันทึกการออกเสียง : ходили ходили [( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : хатах хатах
 • บันทึกการออกเสียง : залишилося залишилося
 • บันทึกการออกเสียง : церков церков
 • บันทึกการออกเสียง : семи семи [Модзелевская]
 • บันทึกการออกเสียง : сорока [сорок] сорока [сорок]
 • บันทึกการออกเสียง : районі районі
 • บันทึกการออกเสียง : Полтавщині Полтавщині
 • บันทึกการออกเสียง : невелике містечко невелике містечко
 • บันทึกการออกเสียง : містечку містечку
 • บันทึกการออกเสียง : невеликому невеликому
 • บันทึกการออกเสียง : церкви церкви [( Быков Сотников), ЮАС]
 • บันทึกการออกเสียง : знищуватися знищуватися
 • บันทึกการออกเสียง : знищувалися знищувалися
 • บันทึกการออกเสียง : закінчуватися закінчуватися
 • บันทึกการออกเสียง : закінчувалася закінчувалася
 • บันทึกการออกเสียง : перший клас перший клас
 • บันทึกการออกเสียง : пригадую пригадую
 • บันทึกการออกเสียง : випробувань випробувань
 • บันทึกการออกเสียง : випало випало
 • บันทึกการออกเสียง : того того [местоимение, Модзелевская, ( Быков Сотников), РПпдуи, шаманизм]
 • บันทึกการออกเสียง : прикрі прикрі
 • บันทึกการออกเสียง : приємні приємні
 • บันทึกการออกเสียง : в основному в основному
 • บันทึกการออกเสียง : основному основному

วลี