ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : نەۋقىران_يۈسۈپ نەۋقىران_يۈسۈپ
 • บันทึกการออกเสียง : Ürümqi Ürümqi [Cities - China]
 • บันทึกการออกเสียง : پاسون پاسون
 • บันทึกการออกเสียง : كەچۈرۈڭ كەچۈرۈڭ
 • บันทึกการออกเสียง : مۆمىن مۆمىن
 • บันทึกการออกเสียง : سەن سەن
 • บันทึกการออกเสียง : تخت تخت [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : 无所谓 无所谓
 • บันทึกการออกเสียง : پەرقى يوق پەرقى يوق
 • บันทึกการออกเสียง : پارتگۇرۇپپا پارتگۇرۇپپا
 • บันทึกการออกเสียง : پارت-پۇرت پارت-پۇرت
 • บันทึกการออกเสียง : پارە-پارە پارە-پارە
 • บันทึกการออกเสียง : قېلىچ قېلىچ
 • บันทึกการออกเสียง : قارقوساق قارقوساق
 • บันทึกการออกเสียง : قارام قارام
 • บันทึกการออกเสียง : ۋەھششى ۋەھششى
 • บันทึกการออกเสียง : قاتىل قاتىل
 • บันทึกการออกเสียง : پەمىدۇر پەمىدۇر
 • บันทึกการออกเสียง : سەگۈنچۈك سەگۈنچۈك
 • บันทึกการออกเสียง : ئاممىۋى قاتناش ئاممىۋى قاتناش
 • บันทึกการออกเสียง : ماركا ھوقۇقى ماركا ھوقۇقى
 • บันทึกการออกเสียง : تېلفۇن تېلفۇن
 • บันทึกการออกเสียง : ۋوگزال ۋوگزال
 • บันทึกการออกเสียง : تور بوشلىقى تور بوشلىقى
 • บันทึกการออกเสียง : بىنامازلىق بىنامازلىق
 • บันทึกการออกเสียง : بىلىش ھەرىكىتى بىلىش ھەرىكىتى
 • บันทึกการออกเสียง : بىلىش نەزىرىيىسى بىلىش نەزىرىيىسى
 • บันทึกการออกเสียง : بىر ئىلاھلىق دىن بىر ئىلاھلىق دىن
 • บันทึกการออกเสียง : بىر نېگىزلىك كىسلاتا بىر نېگىزلىك كىسلاتا
 • บันทึกการออกเสียง : چەلىكسۇ چەلىكسۇ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چامبەل چامبەل [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چەۋىكئەر چەۋىكئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چەلىكقول چەلىكقول [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چەلىكبىلەك چەلىكبىلەك [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چاقماققول چاقماققول [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : خاسئاتا خاسئاتا [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : خاسجان خاسجان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چىۋەرئەر چىۋەرئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چىنماچىن چىنماچىن [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چىقتىمباتۇر چىقتىمباتۇر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چېقىرئەر چېقىرئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چېچەنئۆز چېچەنئۆز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چېچەنسوي چېچەنسوي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : تېلەنقۇت تېلەنقۇت [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چاقماققان چاقماققان [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چىنئەر چىنئەر [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چىغرى چىغرى [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چېچەنباي چېچەنباي [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چوڭيۈز چوڭيۈز [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]
 • บันทึกการออกเสียง : چوڭئالپ چوڭئالپ [ئىسىم, كىشى ئىسىمى]

วลี