ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : تۇمانسىز تۇمانسىز
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمانلاشماق تۇمانلاشماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمانلىق تۇمانلىق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمانلىق تاغلار تۇمانلىق تاغلار
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمان تارقىلىشى تۇمان تارقىلىشى
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمان قىرو تۇمان قىرو
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمان كۆتۈرۈلمەك تۇمان كۆتۈرۈلمەك
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقچىلىق تۇماقچىلىق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقچىلىق قىلماق تۇماقچىلىق قىلماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمان ئۆلچىگۈچ تۇمان ئۆلچىگۈچ
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمان باسماق تۇمان باسماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقنى ئالدىغا قويۇپ ئويلىماق تۇماقنى ئالدىغا قويۇپ ئويلىماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقنى قىرلاپ يۈرمەك تۇماقنى قىرلاپ يۈرمەك
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقچى تۇماقچى
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماغا تۇماغا
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماق ئۇرۇش تۇماق ئۇرۇش
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقلىق تۇماقلىق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماقنى ئاسمانغا ئاتماق تۇماقنى ئاسمانغا ئاتماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇماردان تۇماردان
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمارلىق تۇمارلىق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمارچە تۇمارچە
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمارگۈل تۇمارگۈل
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمار بۇرۇت تۇمار بۇرۇت
 • บันทึกการออกเสียง : تۇمار قىلماق تۇمار قىلماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇم تۇياقلىق ھايۋان تۇم تۇياقلىق ھايۋان
 • บันทึกการออกเสียง : تۇم قارا تۇم قارا
 • บันทึกการออกเสียง : تۇم قاراڭغۇ تۇم قاراڭغۇ
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمچە تۇلۇمچە
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇن تۇلۇن
 • บันทึกการออกเสียง : تۇم تۇم
 • บันทึกการออกเสียง : تۇم ئاق تۇم ئاق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمسىمان تۇلۇمسىمان
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمچاشقان تۇلۇمچاشقان
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمچىلاپ تۇلۇمچىلاپ
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمچىلاپ سويماق تۇلۇمچىلاپ سويماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمان تۇلۇمان
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمدىن توقماق چىققاندەك تۇلۇمدىن توقماق چىققاندەك
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇمدىن تۇقماق چىققاندەك تۇلۇمدىن تۇقماق چىققاندەك
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇقچىقوڭغۇز تۇلۇقچىقوڭغۇز
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇم تۇلۇم
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇم سال تۇلۇم سال
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇم قېيىق تۇلۇم قېيىق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇقلۇق تاپانچا تۇلۇقلۇق تاپانچا
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇقچى قوڭغۇز تۇلۇقچى قوڭغۇز
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇقچى تۇلۇقچى
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇق تاش تۇلۇق تاش
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇق سالماق تۇلۇق سالماق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇق ياستۇق تۇلۇق ياستۇق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلۇقلۇق تۇلۇقلۇق
 • บันทึกการออกเสียง : تۇلقۇق تۇلقۇق

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Anangni sikey Anangni sikey [อื่น ๆ]