ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Жито́мир Жито́мир
 • บันทึกการออกเสียง : тайбың тайбың
 • บันทึกการออกเสียง : дас дас
 • บันทึกการออกเสียง : өөр өөр
 • บันทึกการออกเสียง : дидим дидим
 • บันทึกการออกเสียง : Ньютон Ньютон
 • บันทึกการออกเสียง : Европа Европа
 • บันทึกการออกเสียง : Япония Япония
 • บันทึกการออกเสียง : уйгу уйгу
 • บันทึกการออกเสียง : Пьеро Пьеро
 • บันทึกการออกเสียง : Винчи Винчи
 • บันทึกการออกเสียง : да Винчи да Винчи
 • บันทึกการออกเสียง : Леонардо Леонардо
 • บันทึกการออกเสียง : Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи
 • บันทึกการออกเสียง : Chöömej Chöömej
 • บันทึกการออกเสียง : айлана айлана
 • บันทึกการออกเสียง : Шанжалай Шанжалай
 • บันทึกการออกเสียง : ado ado
 • บันทึกการออกเสียง : илчирбе илчирбе
 • บันทึกการออกเสียง : эзим эзим
 • บันทึกการออกเสียง : марий марий
 • บันทึกการออกเสียง : ача ача
 • บันทึกการออกเสียง : кум кум
 • บันทึกการออกเสียง : кок кок
 • บันทึกการออกเสียง : s06a14@gmail.com s06a14@gmail.com
 • บันทึกการออกเสียง : Сергей Күжүгет оглу Шойгу Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • บันทึกการออกเสียง : малым малым
 • บันทึกการออกเสียง : угдунмас угдунмас
 • บันทึกการออกเสียง : улуг улуг
 • บันทึกการออกเสียง : эдимни эдимни
 • บันทึกการออกเสียง : берейн берейн
 • บันทึกการออกเสียง : Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • บันทึกการออกเสียง : Хажытмаа Хажытмаа
 • บันทึกการออกเสียง : Huun-Huur-Tu Huun-Huur-Tu
 • บันทึกการออกเสียง : эът чиир эът чиир
 • บันทึกการออกเสียง : оът оът
 • บันทึกการออกเสียง : Ынак мен Ынак мен
 • บันทึกการออกเสียง : Таңды-Тыва Таңды-Тыва
 • บันทึกการออกเสียง : Aylanmaa Damyran Aylanmaa Damyran
 • บันทึกการออกเสียง : Choduraa Tumat Choduraa Tumat
 • บันทึกการออกเสียง : йод йод
 • บันทึกการออกเสียง : кремний кремний
 • บันทึกการออกเสียง : сурьма сурьма
 • บันทึกการออกเสียง : цинк цинк
 • บันทึกการออกเสียง : кислород кислород
 • บันทึกการออกเสียง : азот азот
 • บันทึกการออกเสียง : кобальт кобальт
 • บันทึกการออกเสียง : углерод углерод
 • บันทึกการออกเสียง : гайна гайна
 • บันทึกการออกเสียง : Кызыл Кызыл