ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Европа Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • บันทึกการออกเสียง : Япония Япония [countries, география, geography]
 • บันทึกการออกเสียง : уйгу уйгу
 • บันทึกการออกเสียง : Пьеро Пьеро
 • บันทึกการออกเสียง : Винчи Винчи
 • บันทึกการออกเสียง : да Винчи да Винчи
 • บันทึกการออกเสียง : Леонардо Леонардо [dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : Леонардо да Винчи Леонардо да Винчи
 • บันทึกการออกเสียง : Chöömej Chöömej
 • บันทึกการออกเสียง : айлана айлана [Siberian Tatar, Себер теле]
 • บันทึกการออกเสียง : Шанжалай Шанжалай
 • บันทึกการออกเสียง : ado ado [many, plenty, madami, noun, male name]
 • บันทึกการออกเสียง : илчирбе илчирбе
 • บันทึกการออกเสียง : эзим эзим
 • บันทึกการออกเสียง : марий марий [OMJ1_Lesson_02, nouns (chm)]
 • บันทึกการออกเสียง : ача ача [пшеничный хлеб, перепёлка, nouns (chm)]
 • บันทึกการออกเสียง : кум кум [сущeствитeльноe, noun, numerals (chm), dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : кок кок [фамилии, numerals (chm), dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : s06a14@gmail.com s06a14@gmail.com [0614]
 • บันทึกการออกเสียง : Сергей Күжүгет оглу Шойгу Сергей Күжүгет оглу Шойгу
 • บันทึกการออกเสียง : малым малым
 • บันทึกการออกเสียง : угдунмас угдунмас
 • บันทึกการออกเสียง : улуг улуг
 • บันทึกการออกเสียง : эдимни эдимни
 • บันทึกการออกเสียง : берейн берейн
 • บันทึกการออกเสียง : Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн. Угдунмас улуг малым, улуг эдимни берейн.
 • บันทึกการออกเสียง : Хажытмаа Хажытмаа [female first names]
 • บันทึกการออกเสียง : Huun-Huur-Tu Huun-Huur-Tu [music, band names]
 • บันทึกการออกเสียง : эът чиир эът чиир
 • บันทึกการออกเสียง : оът оът
 • บันทึกการออกเสียง : Ынак мен Ынак мен
 • บันทึกการออกเสียง : Таңды-Тыва Таңды-Тыва [republic]
 • บันทึกการออกเสียง : Aylanmaa Damyran Aylanmaa Damyran
 • บันทึกการออกเสียง : Choduraa Tumat Choduraa Tumat
 • บันทึกการออกเสียง : йод йод [chemical element, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : кремний кремний [химия, chemicals, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : сурьма сурьма [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : цинк цинк [сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : кислород кислород [химия, chemicals, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : азот азот [химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : кобальт кобальт [colours, сущeствитeльноe, металлы и сплавы, химия, chemicals, chemical element, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : углерод углерод [химия, chemicals, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : гайна гайна [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : Кызыл Кызыл [география, Tatar Swadesh list, города России]
 • บันทึกการออกเสียง : Шоол Шоол [toponimy-tyvan]
 • บันทึกการออกเสียง : Толбул Толбул [toponimy-tyvan]
 • บันทึกการออกเสียง : соң соң
 • บันทึกการออกเสียง : ха ха [( Быков Сотников), dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : чалчык чалчык [dialecticism, диалект]
 • บันทึกการออกเสียง : чүк чүк [топонимика, toponimy (tt)]