ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : పెండ్యాల హరికృష్ణ పెండ్యాల హరికృష్ణ
 • บันทึกการออกเสียง : సహాయం సహాయం
 • บันทึกการออกเสียง : పురాణ పురాణ [mythology]
 • บันทึกการออกเสียง : ఏకత్వం ఏకత్వం [singularity, unity]
 • บันทึกการออกเสียง : Janae Janae
 • บันทึกการออกเสียง : ఎనిమిది ఎనిమిది [Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : manasasancherare manasasancherare
 • บันทึกการออกเสียง : Nàa party ramani Nàa party ramani
 • บันทึกการออกเสียง : ఖరము ఖరము
 • บันทึกการออกเสียง : కోడెదూడ కోడెదూడ
 • บันทึกการออกเสียง : కానుగచెట్టు కానుగచెట్టు
 • บันทึกการออกเสียง : కలింగిరిపండు కలింగిరిపండు
 • บันทึกการออกเสียง : కలవము కలవము
 • บันทึกการออกเสียง : కర్కాటకము కర్కాటకము
 • บันทึกการออกเสียง : కర్కశము కర్కశము
 • บันทึกการออกเสียง : ఏవగింపు ఏవగింపు
 • บันทึกการออกเสียง : had had [verb, past tense, past tenses, noun, military, Animal]
 • บันทึกการออกเสียง : అంతఃప్రకృతి అంతఃప్రకృతి
 • บันทึกการออกเสียง : దిసెంబరు దిసెంబరు
 • บันทึกการออกเสียง : ఇంద్రధనుస్సు ఇంద్రధనుస్సు
 • บันทึกการออกเสียง : అంగుష్ఠము అంగుష్ఠము
 • บันทึกการออกเสียง : ఫ్లెమింగో ఫ్లెమింగో
 • บันทึกการออกเสียง : ఒప్పుకోలు ఒప్పుకోలు
 • บันทึกการออกเสียง : ఇవతల ఇవతల
 • บันทึกการออกเสียง : మార్చి మార్చి
 • บันทึกการออกเสียง : రహదారి రహదారి
 • บันทึกการออกเสียง : మెసలి మెసలి
 • บันทึกการออกเสียง : కల్యాణము కల్యాణము
 • บันทึกการออกเสียง : గవాక్షము గవాక్షము
 • บันทึกการออกเสียง : ఈతపండు ఈతపండు
 • บันทึกการออกเสียง : ఆలోచనాపరత్వము ఆలోచనాపరత్వము
 • บันทึกการออกเสียง : ఢామ్మను ఢామ్మను
 • บันทึกการออกเสียง : గాఢనిద్ర గాఢనిద్ర
 • บันทึกการออกเสียง : ఒడ్డాణము ఒడ్డాణము
 • บันทึกการออกเสียง : మనుమడు మనుమడు
 • บันทึกการออกเสียง : ఎకాలవ్యనగర్ ఎకాలవ్యనగర్
 • บันทึกการออกเสียง : అగ్రగణ్యుడు అగ్రగణ్యుడు
 • บันทึกการออกเสียง : గులాబి గులాబి
 • บันทึกการออกเสียง : వసంతము వసంతము
 • บันทึกการออกเสียง : ఝంఝ ఝంఝ
 • บันทึกการออกเสียง : చాకలి చాకలి
 • บันทึกการออกเสียง : శరము శరము
 • บันทึกการออกเสียง : జాబిలి జాబిలి
 • บันทึกการออกเสียง : అంగణం అంగణం
 • บันทึกการออกเสียง : బంతిపూలు బంతిపూలు
 • บันทึกการออกเสียง : ఖాయము ఖాయము
 • บันทึกการออกเสียง : కడలి కడలి
 • บันทึกการออกเสียง : ఓర్పు ఓర్పు
 • บันทึกการออกเสียง : లిచి లిచి
 • บันทึกการออกเสียง : మీనము మీనము

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : సంగీతం సంగీతం [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్శర శుభాకాంక్షలు [อื่น ๆ]