ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఇడియట్ ఇడియట్
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า manasasancherare manasasancherare
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า చాలా చాలా [many, cala]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า అం అం
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nàa party ramani Nàa party ramani
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า manikanta manikanta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sarrainodu sarrainodu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chadavulu chadavulu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า azhage azhage
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า క్యాట్ క్యాట్
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า మొడ్డ మొడ్డ [మొడ్డ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า రేపు రేపు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า పురుషుడు పురుషుడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า నన్ను చూడు నన్ను చూడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า అమ్ము అమ్ము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า చూచు చూచు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า వ్యక్తి వ్యక్తి
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า పక్షి పక్షి
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า నువ్వు నువ్వు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า వ్యక్తులు వ్యక్తులు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า బడికి బడికి
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า రాముడు రాముడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า వెళ్తాడు వెళ్తాడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kakinada Kakinada [cities, placenames, india]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า వెంకటేశ్వరుడు వెంకటేశ్వరుడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ఫలకము ఫలకము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า యత్నము యత్నము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า యజమాని యజమాని
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า శశి శశి
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ముఖద్వారము ముఖద్వారము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ప్రఫుల్లము ప్రఫుల్లము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า మస్తిష్కము మస్తిష్కము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า రుగ్మత రుగ్మత
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า జూనె జూనె
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า రాశు రాశు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ప్రాజ్ఞుడు ప్రాజ్ఞుడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า రద్దుచేయు రద్దుచేయు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า బూడిద బూడిద
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า పూర్వ పూర్వ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า నిగూఢము నిగూఢము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า తథాగతుడు తథాగతుడు
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า పార్థసారథి పార్థసారథి
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า తరబూజ్ తరబూజ్
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า తనయ తనయ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า మయూరము మయూరము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า యతి యతి
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า యాగము యాగము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า యామిని యామిని
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า తారాపథము తారాపథము
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า పుష్కరిణి పుష్కరిణి

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า బరువు means weightబరువు means weight [อื่น ๆ]