ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : சாக் சாக்
 • บันทึกการออกเสียง : migavum nandri migavum nandri
 • บันทึกการออกเสียง : Maruth Maruth
 • บันทึกการออกเสียง : வெண்மை வெண்மை
 • บันทึกการออกเสียง : kajan kajan
 • บันทึกการออกเสียง : தோசைக்காய் தோசைக்காய்
 • บันทึกการออกเสียง : முருகல் முருகல்
 • บันทึกการออกเสียง : tamil tamil [languages, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : கோஸ்ட்டா ரிக்கா கோஸ்ட்டா ரிக்கா
 • บันทึกการออกเสียง : செர்பியா செர்பியா
 • บันทึกการออกเสียง : வார்த்தைகள் வார்த்தைகள்
 • บันทึกการออกเสียง : நவீன நவீன
 • บันทึกการออกเสียง : நிர்மாணிக்கப்பட்ட நிர்மாணிக்கப்பட்ட
 • บันทึกการออกเสียง : அடாடர்க் அடாடர்க்
 • บันทึกการออกเสียง : கமால் கமால்
 • บันทึกการออกเสียง : கடன் கடன்
 • บันทึกการออกเสียง : செய்யப்பட்டது செய்யப்பட்டது
 • บันทึกการออกเสียง : கொசோவோ கொசோவோ
 • บันทึกการออกเสียง : உருமேனியா உருமேனியா
 • บันทึกการออกเสียง : சிரியா சிரியா
 • บันทึกการออกเสียง : அசர்பைஜான் அசர்பைஜான்
 • บันทึกการออกเสียง : உசுபெக்கிசுத்தான் உசுபெக்கிசுத்தான்
 • บันทึกการออกเสียง : பெல்ஜியம் பெல்ஜியம்
 • บันทึกการออกเสียง : சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து
 • บันทึกการออกเสียง : இத்தாலி இத்தாலி
 • บันทึกการออกเสียง : ஆஸ்திரியா ஆஸ்திரியா
 • บันทึกการออกเสียง : நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து
 • บันทึกการออกเสียง : பிரான்சு பிரான்சு
 • บันทึกการออกเสียง : ஜெர்மனி ஜெர்மனி
 • บันทึกการออกเสียง : ஈராக்கு ஈராக்கு
 • บันทึกการออกเสียง : சைப்பிரசு சைப்பிரசு
 • บันทึกการออกเสียง : பல்காரியா பல்காரியா
 • บันทึกการออกเสียง : துருக்கி துருக்கி
 • บันทึกการออกเสียง : அவ்வுரை அவ்வுரை
 • บันทึกการออกเสียง : என்று என்று
 • บันทึกการออกเสียง : கபா கபா
 • บันทึกการออกเสียง : இது இது
 • บันทึกการออกเสียง : முன் முன்
 • บันทึกการออกเสียง : துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • บันทึกการออกเสียง : துருக்கிய துருக்கிய
 • บันทึกการออกเสียง : பொசுனியர் பொசுனியர்
 • บันทึกการออกเสียง : செர்பியர் செர்பியர்
 • บันทึกการออกเสียง : ரோமானி ரோமானி
 • บันทึกการออกเสียง : துருக்கியர் துருக்கியர்
 • บันทึกการออกเสียง : இவர்களுடன் இவர்களுடன்
 • บันทึกการออกเสียง : மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • บันทึกการออกเสียง : பாறு பாறு
 • บันทึกการออกเสียง : Thuraissigiam Thuraissigiam
 • บันทึกการออกเสียง : janayath janayath
 • บันทึกการออกเสียง : பழங்கள் பழங்கள்