ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : சௌமியா சுவாமிநாதன் சௌமியா சுவாமிநாதன்
 • บันทึกการออกเสียง : புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா புலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • บันทึกการออกเสียง : தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா தமிழ்மணிபுலி பசித்தாலும் புல்லைத் தின்னா
 • บันทึกการออกเสียง : Narumpunatacami Narumpunatacami
 • บันทึกการออกเสียง : தை செங் தை செங்
 • บันทึกการออกเสียง : ସ୍ୱାଗତ ସ୍ୱାଗତ
 • บันทึกการออกเสียง : ரூபி ரூபி
 • บันทึกการออกเสียง : அடாடர்க் அடாடர்க்
 • บันทึกการออกเสียง : கொசோவோ கொசோவோ
 • บันทึกการออกเสียง : ஈராக்கு ஈராக்கு
 • บันทึกการออกเสียง : பல்காரியா பல்காரியா
 • บันทึกการออกเสียง : கபா கபா
 • บันทึกการออกเสียง : துருக்கியர்களின் துருக்கியர்களின்
 • บันทึกการออกเสียง : பொசுனியர் பொசுனியர்
 • บันทึกการออกเสียง : செர்பியர் செர்பியர்
 • บันทึกการออกเสียง : ரோமானி ரோமானி
 • บันทึกการออกเสียง : துருக்கியர் துருக்கியர்
 • บันทึกการออกเสียง : மக்கெதோனியா மக்கெதோனியா
 • บันทึกการออกเสียง : Thuraissigiam Thuraissigiam
 • บันทึกการออกเสียง : janayath janayath
 • บันทึกการออกเสียง : புதியதுக்கு புதியதுக்கு
 • บันทึกการออกเสียง : செல்வந்தனும் செல்வந்தனும்
 • บันทึกการออกเสียง : மேஜை மேஜை
 • บันทึกการออกเสียง : கையுறை கையுறை
 • บันทึกการออกเสียง : டிசம்பர் டிசம்பர்
 • บันทึกการออกเสียง : அக்டோபர் அக்டோபர்
 • บันทึกการออกเสียง : ஆகஸ்டு ஆகஸ்டு
 • บันทึกการออกเสียง : மார்ச் மார்ச்
 • บันทึกการออกเสียง : அத்தை அத்தை
 • บันทึกการออกเสียง : பீஸ்ஸா பீஸ்ஸா
 • บันทึกการออกเสียง : வெண்ணை வெண்ணை
 • บันทึกการออกเสียง : வெண்ணையுடன் வெண்ணையுடன் [#phrases_category_drinking_dining#]
 • บันทึกการออกเสียง : வாட்டப்பட்ட வாட்டப்பட்ட
 • บันทึกการออกเสียง : செய்துகொணடிருக்கிறேன் செய்துகொணடிருக்கிறேன்
 • บันทึกการออกเสียง : கற்றுக் கற்றுக்
 • บันทึกการออกเสียง : வகுப்பறை வகுப்பறை
 • บันทึกการออกเสียง : கொன்டிருக்கிறது கொன்டிருக்கிறது
 • บันทึกการออกเสียง : அங்கத்தினர்கள் அங்கத்தினர்கள்
 • บันทึกการออกเสียง : யாரையேனும் யாரையேனும்
 • บันทึกการออกเสียง : மருந்துக்கடை மருந்துக்கடை
 • บันทึกการออกเสียง : கலன் கலன்
 • บันทึกการออกเสียง : பள்ளிக்கூடத்தில் பள்ளிக்கூடத்தில்
 • บันทึกการออกเสียง : குடிக்கிறேன் குடிக்கிறேன்
 • บันทึกการออกเสียง : பானங்கள் பானங்கள்
 • บันทึกการออกเสียง : சந்திக்கிறேன் சந்திக்கிறேன்
 • บันทึกการออกเสียง : பேசிகிறோம் பேசிகிறோம்
 • บันทึกการออกเสียง : Ganapathy Ganapathy
 • บันทึกการออกเสียง : சௌக்கியம் சௌக்கியம்
 • บันทึกการออกเสียง : நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கேன்
 • บันทึกการออกเสียง : சௌக்கியமா சௌக்கியமா