ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Karl-Mikael Syding Karl-Mikael Syding [hedge fund investor, living legend]
 • บันทึกการออกเสียง : rhotacism rhotacism
 • บันทึกการออกเสียง : spökröst spökröst
 • บันทึกการออกเสียง : vara sugen på vara sugen på
 • บันทึกการออกเสียง : glosor glosor
 • บันทึกการออกเสียง : glosorna glosorna
 • บันทึกการออกเสียง : Ulrika Wärmling Ulrika Wärmling
 • บันทึกการออกเสียง : Pelle Perlefelt Pelle Perlefelt
 • บันทึกการออกเสียง : Nygårds Karin Bengtsson Nygårds Karin Bengtsson
 • บันทึกการออกเสียง : Kristoffer Axén Kristoffer Axén
 • บันทึกการออกเสียง : Jessyllka Jessyllka
 • บันทึกการออกเสียง : hämsko hämsko [substantiv]
 • บันทึกการออกเสียง : Liselotte Liselotte
 • บันทึกการออกเสียง : hopslingrad hopslingrad
 • บันทึกการออกเสียง : John Lundvik John Lundvik
 • บันทึกการออกเสียง : värdeindikation värdeindikation
 • บันทึกการออกเสียง : klänger klänger
 • บันทึกการออกเสียง : inerta inerta [adjective]
 • บันทึกการออกเสียง : Leone Leone [astrology, nome proprio di persona, nomi di persona, araldica, family name]
 • บันทึกการออกเสียง : bioackumulering bioackumulering
 • บันทึกการออกเสียง : elektrofores elektrofores
 • บันทึกการออกเสียง : handmålad handmålad
 • บันทึกการออกเสียง : Androcentrism Androcentrism
 • บันทึกการออกเสียง : budgivare budgivare
 • บันทึกการออกเสียง : kaffemaskin kaffemaskin
 • บันทึกการออกเสียง : undulaten undulaten [fågel]
 • บันทึกการออกเสียง : kustlabb kustlabb [Stercorarius parasiticus]
 • บันทึกการออกเสียง : Burton Burton [surname, name, family name]
 • บันทึกการออกเสียง : övningarna övningarna
 • บันทึกการออกเสียง : förindustriell förindustriell
 • บันทึกการออกเสียง : svinkätte svinkätte
 • บันทึกการออกเสียง : kvällnar kvällnar
 • บันทึกการออกเสียง : svinhus svinhus
 • บันทึกการออกเสียง : okänslighet okänslighet
 • บันทึกการออกเสียง : gelatiniserad gelatiniserad
 • บันทึกการออกเสียง : domestik domestik [masculine noun]
 • บันทึกการออกเสียง : sladdra sladdra
 • บันทึกการออกเสียง : sladdrar sladdrar
 • บันทึกการออกเสียง : Tudela Tudela
 • บันทึกการออกเสียง : Ludvig Igra Ludvig Igra
 • บันทึกการออกเสียง : vamptyper vamptyper
 • บันทึกการออกเสียง : lidret lidret
 • บันทึกการออกเสียง : Saipan Saipan [Mariana Islands, Pacific Ocean]
 • บันทึกการออกเสียง : ängsbräsma ängsbräsma [Cardamine pratensis]
 • บันทึกการออกเสียง : vamptypen vamptypen
 • บันทึกการออกเสียง : vamptyperna vamptyperna
 • บันทึกการออกเสียง : vamptyp vamptyp
 • บันทึกการออกเสียง : skullbroar skullbroar
 • บันทึกการออกเสียง : skullbroarna skullbroarna
 • บันทึกการออกเสียง : kavelbroar kavelbroar

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : bli anmäldbli anmäld [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : åker faståker fast [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : någon annannågon annan [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : på tal om detpå tal om det [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : röd som blodröd som blod [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kvinnan som gick hemkvinnan som gick hem [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : olika betydelserolika betydelser [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Vad föredrar du?Vad föredrar du? [วลีในชีวิตประจำวัน]