ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : stagnation stagnation
 • บันทึกการออกเสียง : ivrigare ivrigare
 • บันทึกการออกเสียง : cacha cacha
 • บันทึกการออกเสียง : inaktuell inaktuell [Adjektiv]
 • บันทึกการออกเสียง : Kunst Kunst [German loanwords, art, noun, Kunst]
 • บันทึกการออกเสียง : en liten lägenhet en liten lägenhet
 • บันทึกการออกเสียง : Jacqueline Cabaj Awad Jacqueline Cabaj Awad [tennis player]
 • บันทึกการออกเสียง : sälgbusken sälgbusken
 • บันทึกการออกเสียง : sälgbuskar sälgbuskar
 • บันทึกการออกเสียง : sälgbuskarna sälgbuskarna
 • บันทึกการออกเสียง : ramibuske ramibuske
 • บันทึกการออกเสียง : matébuskar matébuskar
 • บันทึกการออกเสียง : matébuskarna matébuskarna
 • บันทึกการออกเสียง : sälgbuske sälgbuske
 • บันทึกการออกเสียง : videbuskarna videbuskarna
 • บันทึกการออกเสียง : matébuske matébuske
 • บันทึกการออกเสียง : matébusken matébusken
 • บันทึกการออกเสียง : tebuskarna tebuskarna
 • บันทึกการออกเสียง : videbuske videbuske
 • บันทึกการออกเสียง : videbusken videbusken
 • บันทึกการออกเสียง : videbuskar videbuskar
 • บันทึกการออกเสียง : tebuske tebuske
 • บันทึกการออกเสียง : tebusken tebusken
 • บันทึกการออกเสียง : tebuskar tebuskar
 • บันทึกการออกเสียง : kokabusken kokabusken
 • บันทึกการออกเสียง : kokabuskar kokabuskar
 • บันทึกการออกเสียง : kokabuskarna kokabuskarna
 • บันทึกการออกเสียง : kopkabuske kopkabuske
 • บันทึกการออกเสียง : albuskarna albuskarna
 • บันทึกการออกเสียง : halvdelarna halvdelarna
 • บันทึกการออกเสียง : halvdelar halvdelar
 • บันทึกการออกเสียง : framdelen framdelen
 • บันทึกการออกเสียง : framdelar framdelar
 • บันทึกการออกเสียง : lottsedlar lottsedlar
 • บันทึกการออกเสียง : lottsedlarna lottsedlarna
 • บันทึกการออกเสียง : slutsedlarna slutsedlarna
 • บันทึกการออกเสียง : småsedlarna småsedlarna
 • บันทึกการออกเสียง : lottsedel lottsedel
 • บันทึกการออกเสียง : loittsedeln loittsedeln
 • บันทึกการออกเสียง : röstsedlar röstsedlar
 • บันทึกการออกเสียง : småsedel småsedel
 • บันทึกการออกเสียง : småsedeln småsedeln
 • บันทึกการออกเสียง : småsedlar småsedlar
 • บันทึกการออกเสียง : pantsedlarna pantsedlarna
 • บันทึกการออกเสียง : röströstsedel röströstsedel
 • บันทึกการออกเสียง : röstsedeln röstsedeln
 • บันทึกการออกเสียง : pantsedel pantsedel
 • บันทึกการออกเสียง : pantsedeln pantsedeln
 • บันทึกการออกเสียง : pantsedlar pantsedlar
 • บันทึกการออกเสียง : löpsedlarna löpsedlarna

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : han - honom han - honom [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : du - dig du - dig [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : jag - mig jag - mig [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : de - dem de - dem [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ni - er ni - er [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : vi - oss vi - oss [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : hon - henne hon - henne [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ingen - inga ingen - inga [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : någon - några någon - några [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : mycket snö mycket snö [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : den här staden den här staden [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : våld - våldet våld - våldet [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Jag tycker inte om köttbullar Jag tycker inte om köttbullar [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Det skulle vara bra om du stängde fönstret. Det skulle vara bra om du stängde fönstret. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Har du lust att stänga fönstret? Har du lust att stänga fönstret? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Skulle du vilja stänga fönstret? Skulle du vilja stänga fönstret? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Skulle du kunna stänga fönstret? Skulle du kunna stänga fönstret? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Kan du stänga fönstret? Kan du stänga fönstret? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Du kan väl stänga fönstret? Du kan väl stänga fönstret? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Du kunde kanske stänga fönstret? Du kunde kanske stänga fönstret? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : sätt i sätt i [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : sätt i sladden sätt i sladden [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Jag kanske kan hjälpa Jag kanske kan hjälpa [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : Vad har ni för dagens ? Vad har ni för dagens ? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : om dygnet om dygnet [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : en vara en vara [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : en idé en idé [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : roligt att träffas roligt att träffas [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Är det din bror? Är det din bror? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : det tycker jag det tycker jag [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : vi säger väl du vi säger väl du [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : det är det inte det är det inte [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : det här är första gången det här är första gången [การเดินทาง]
 • บันทึกการออกเสียง : Vad har ni för yrke? Vad har ni för yrke? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : vår son vår son [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : min fru min fru [Title]
 • บันทึกการออกเสียง : Vad heter ni? Vad heter ni? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : säga upp säga upp [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : stå för sin åsikt stå för sin åsikt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : räcker fram räcker fram [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : barndoms stad barndoms stad [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : till befolkningen till befolkningen [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : till storleken till storleken [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ta det lygnt ta det lygnt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : i morgon kväll i morgon kväll [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Jag vet inte så noga. Jag vet inte så noga. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : att känna sig lätt till sinnet att känna sig lätt till sinnet [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : vit fläck på kartan vit fläck på kartan [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Hon är helt uppe i det blå Hon är helt uppe i det blå [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : ett rött öre ett rött öre [อื่น ๆ]