ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Brahian Brahian
 • บันทึกการออกเสียง : abi abi [School, Schule, bible, names, bee (insect), diminutive of female first name, noun, feminine]
 • บันทึกการออกเสียง : Abeniba Abeniba
 • บันทึกการออกเสียง : abani abani
 • บันทึกการออกเสียง : Brand-Flu Brand-Flu
 • บันทึกการออกเสียง : makaperi makaperi
 • บันทึกการออกเสียง : faja lobi faja lobi
 • บันทึกการออกเสียง : Sranang Sranang
 • บันทึกการออกเสียง : yesi yesi
 • บันทึกการออกเสียง : yesibuba yesibuba
 • บันทึกการออกเสียง : yesi-ati yesi-ati
 • บันทึกการออกเสียง : yesi-olo yesi-olo
 • บันทึกการออกเสียง : yesimama yesimama
 • บันทึกการออกเสียง : yesilinga yesilinga
 • บันทึกการออกเสียง : yesikaka yesikaka
 • บันทึกการออกเสียง : yesidoti yesidoti
 • บันทึกการออกเสียง : yeye yeye [eye]
 • บันทึกการออกเสียง : yeyefasi yeyefasi
 • บันทึกการออกเสียง : yolisti yolisti
 • บันทึกการออกเสียง : yola yola [names]
 • บันทึกการออกเสียง : yoku yoku
 • บันทึกการออกเสียง : yokro yokro
 • บันทึกการออกเสียง : yongu yongu
 • บันทึกการออกเสียง : bromki bromki
 • บันทึกการออกเสียง : yonkuman yonkuman
 • บันทึกการออกเสียง : yorka yorka
 • บันทึกการออกเสียง : yorkaberi yorkaberi
 • บันทึกการออกเสียง : yorkatafra yorkatafra
 • บันทึกการออกเสียง : yosyosi-skoro yosyosi-skoro
 • บันทึกการออกเสียง : yosyosi yosyosi
 • บันทึกการออกเสียง : yowka yowka
 • บันทึกการออกเสียง : yowla yowla
 • บันทึกการออกเสียง : yuru-oso yuru-oso
 • บันทึกการออกเสียง : yuru yuru
 • บันทึกการออกเสียง : yuruten yuruten
 • บันทึกการออกเสียง : yusrefi yusrefi
 • บันทึกการออกเสียง : zuidsei zuidsei
 • บันทึกการออกเสียง : wetweti wetweti
 • บันทึกการออกเสียง : weti weti
 • บันทึกการออกเสียง : telo telo [water, body, sostantivo, food]
 • บันทึกการออกเสียง : ten ten [Number, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : loto loto [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : sungu sungu [chemical element, names]
 • บันทึกการออกเสียง : gowtu gowtu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : kabasino kabasino [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : koroskotriki koroskotriki [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : kupru kupru [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : kwiki kwiki [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : srivru srivru [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : ropa ropa [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, Polish rivers, rzeka, river, Wisłoka, dopływ]