ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : vikanje vikanje
 • บันทึกการออกเสียง : izsiljevanja izsiljevanja
 • บันทึกการออกเสียง : šipek šipek
 • บันทึกการออกเสียง : oljčno olje oljčno olje
 • บันทึกการออกเสียง : kamenje kamenje
 • บันทึกการออกเสียง : gramoz gramoz
 • บันทึกการออกเสียง : Frederick M. Rener Frederick M. Rener
 • บันทึกการออกเสียง : Klemen Kosi Klemen Kosi [skiier, athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Martin Čater Martin Čater [skiier, athlete]
 • บันทึกการออกเสียง : Alenka Ermenc Alenka Ermenc
 • บันทึกการออกเสียง : mizoginije mizoginije
 • บันทึกการออกเสียง : manj kot manj kot
 • บันทึกการออกเสียง : Solkan Solkan [town near Nova Gorica]
 • บันทึกการออกเสียง : napačne napačne
 • บันทึกการออกเสียง : Poljšak Poljšak
 • บันทึกการออกเสียง : narpred narpred [Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : tvorničar tvorničar
 • บันทึกการออกเสียง : oja oja [acquila]
 • บันทึกการออกเสียง : operosorum operosorum
 • บันทึกการออกเสียง : Grušovnik Grušovnik
 • บันทึกการออกเสียง : Kai Kai [Canadian singers, male given name]
 • บันทึกการออกเสียง : Čerenjak Čerenjak
 • บันทึกการออกเสียง : Krošelj Krošelj
 • บันทึกการออกเสียง : Zvrhnja Vesca Zvrhnja Vesca [place, Austria, Slovenian]
 • บันทึกการออกเสียง : konjca konjca
 • บันทึกการออกเสียง : díra díra
 • บันทึกการออกเสียง : viržínka viržínka
 • บันทึกการออกเสียง : sátirski sátirski
 • บันทึกการออกเสียง : sirdar sirdar
 • บันทึกการออกเสียง : cirkulár cirkulár
 • บันทึกการออกเสียง : bírt bírt [ige]
 • บันทึกการออกเสียง : birtíja birtíja
 • บันทึกการออกเสียง : círk círk
 • บันทึกการออกเสียง : spánjščica spánjščica
 • บันทึกการออกเสียง : kampánjščina kampánjščina
 • บันทึกการออกเสียง : kónjščak kónjščak
 • บันทึกการออกเสียง : šnjúr šnjúr
 • บันทึกการออกเสียง : njuriti njuriti
 • บันทึกการออกเสียง : znenaditi znenaditi
 • บันทึกการออกเสียง : barvína barvína
 • บันทึกการออกเสียง : ajdína ajdína
 • บันทึกการออกเสียง : negnòj negnòj
 • บันทึกการออกเสียง : onégov onégov
 • บันทึกการออกเสียง : negodè negodè
 • บันทึกการออกเสียง : libertínec libertínec
 • บันทึกการออกเสียง : líkanec líkanec
 • บันทึกการออกเสียง : kosténec kosténec
 • บันทึกการออกเสียง : blínec blínec
 • บันทึกการออกเสียง : renéta renéta
 • บันทึกการออกเสียง : podnéta podnéta

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : v Šalekuv Šaleku [อื่น ๆ]