ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Rabim Rabim
 • บันทึกการออกเสียง : ježka ježka
 • บันทึกการออกเสียง : frizuro frizuro
 • บันทึกการออกเสียง : spoznajte spoznajte
 • บันทึกการออกเสียง : Žičnica Golobar Žičnica Golobar
 • บันทึกการออกเสียง : moten moten
 • บันทึกการออกเสียง : Poljšak Poljšak
 • บันทึกการออกเสียง : treši treši [Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : narpred narpred [Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : čmò čmò [Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : skrbi skrbi [Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : prišel prišel [prišel, priti]
 • บันทึกการออกเสียง : tvorničar tvorničar
 • บันทึกการออกเสียง : Ehe Ehe [noun, ehe, Ehe!]
 • บันทึกการออกเสียง : tvrdka tvrdka
 • บันทึกการออกเสียง : oja oja [acquila]
 • บันทึกการออกเสียง : operosorum operosorum
 • บันทึกการออกเสียง : Tjaramdadam Tjaramdadam
 • บันทึกการออกเสียง : Grušovnik Grušovnik
 • บันทึกการออกเสียง : Kai Kai [Canadian singers, male given name]
 • บันทึกการออกเสียง : OSTERC OSTERC
 • บันทึกการออกเสียง : REBOLJ REBOLJ
 • บันทึกการออกเสียง : Čerenjak Čerenjak
 • บันทึกการออกเสียง : Krošelj Krošelj
 • บันทึกการออกเสียง : gladnih gladnih
 • บันทึกการออกเสียง : Srčno Srčno
 • บันทึกการออกเสียง : krvoprelitje krvoprelitje
 • บันทึกการออกเสียง : Zvrhnja Vesca Zvrhnja Vesca [place, Austria, Slovenian]
 • บันทึกการออกเสียง : konjca konjca
 • บันทึกการออกเสียง : odbira odbira
 • บันทึกการออกเสียง : líra líra [literature]
 • บันทึกการออกเสียง : díra díra
 • บันทึกการออกเสียง : nadzirljív nadzirljív
 • บันทึกการออกเสียง : dekodirnik dekodirnik
 • บันทึกการออกเสียง : afirmacija afirmacija
 • บันทึกการออกเสียง : irh irh
 • บันทึกการออกเสียง : zbirčica zbirčica
 • บันทึกการออกเสียง : izvirček izvirček
 • บันทึกการออกเสียง : viržínka viržínka
 • บันทึกการออกเสียง : sátirski sátirski
 • บันทึกการออกเสียง : bombardírski bombardírski
 • บันทึกการออกเสียง : ekstirpirati ekstirpirati
 • บันทึกการออกเสียง : Nirvana Nirvana [nirvana, music, grunge, Emotion, musica, bands, buddhism, philosophy, spirituality, sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียง : šmirgel šmirgel
 • บันทึกการออกเสียง : sírdar sírdar
 • บันทึกการออกเสียง : flirt flirt [noun, verb, behavior, rzeczownik, zachowanie, zaloty]
 • บันทึกการออกเสียง : cirkulár cirkulár
 • บันทึกการออกเสียง : bírt bírt [ige]
 • บันทึกการออกเสียง : birtíja birtíja
 • บันทึกการออกเสียง : círk círk