ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Róbert Mazán Róbert Mazán [football]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hrozivo hrozivo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Destalinizácia Destalinizácia [DeStalinization]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Skryniar Skryniar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Branislav Niňaj Branislav Niňaj [footballers, Osmanlıspor Futbol Kulübü]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Buyan Buyan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mestna Mestna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ladislav Slovák Ladislav Slovák
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Martin Chrien Martin Chrien [football player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Maršová Zdena Maršová Zdena [family name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Diverced Diverced [diverced]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kubovčáková Kubovčáková
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า archipelág archipelág
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า architektonika architektonika [unusual accent, akcent proparoksytoniczny, akcent na trzecią sylabę od końca, untypical]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า architektonický architektonický
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า astronóm astronóm
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ateliér ateliér
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า atestačný atestačný
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า auditorium auditorium [teatro]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aut aut
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า autentický autentický
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า afiša afiša
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า afix afix
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jakcsiova jakcsiova
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aeropasažieri aeropasažieri
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aeropasažier aeropasažier
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า avenue avenue [АВЕНЮ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Avarua Avarua [Cook Islands, capitals, город]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abcházsky abcházsky
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abcházski abcházski
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abcházska abcházska
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Abcházska republika Abcházska republika
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Abuja Abuja
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abscisa abscisa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abstraktná abstraktná
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abstraktno abstraktno
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า absint absint [colours, абсент]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abonmány abonmány
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abonmán abonmán
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abreviatúra abreviatúra
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Abakan Abakan [город]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abaĵuro abaĵuro
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abaĵuroj abaĵuroj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aba aba [substantiv, ţesătură, coat, water, substantivo, masculine and feminine noun, clothing, outer garment, аба]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fortuna liga Fortuna liga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า krajín krajín
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kmeňových kmeňových
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Konštantína Preslavského Konštantína Preslavského
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nora Nora [rzeczownik, noun]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gepard gepard [animals, Animal]