ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : naumachie naumachie
 • บันทึกการออกเสียง : یک‌کاسه یک‌کاسه
 • บันทึกการออกเสียง : Folkchany Folkchany [geographical names]
 • บันทึกการออกเสียง : Burghelea Burghelea
 • บันทึกการออกเสียง : Pițurcă Pițurcă
 • บันทึกการออกเสียง : ages ages [fut. di agere]
 • บันทึกการออกเสียง : tehara tehara
 • บันทึกการออกเสียง : avav avav
 • บันทึกการออกเสียง : manrro manrro
 • บันทึกการออกเสียง : yag yag
 • บันทึกการออกเสียง : ryat ryat
 • บันทึกการออกเสียง : mangav xabe mangav xabe
 • บันทึกการออกเสียง : Mangav Mangav
 • บันทึกการออกเสียง : yalakrano yalakrano
 • บันทึกการออกเสียง : thagar thagar
 • บันทึกการออกเสียง : sap sap [noun, verb, verb - present tense, verb - present]
 • บันทึกการออกเสียง : rrai rrai
 • บันทึกการออกเสียง : Rai Rai [nyelv, language, tv, televisione]
 • บันทึกการออกเสียง : phurt phurt
 • บันทึกการออกเสียง : bêng bêng
 • บันทึกการออกเสียง : alav alav
 • บันทึกการออกเสียง : dey dey [Turkish title]
 • บันทึกการออกเสียง : sheyan sheyan
 • บันทึกการออกเสียง : azilánto azilánto [refugee]
 • บันทึกการออกเสียง : Licaret Licaret [Nicolae Licaret]
 • บันทึกการออกเสียง : Hiturile Anului Hiturile Anului [songs, hitparade, annual, music composition]
 • บันทึกการออกเสียง : mănânci pâine. mănânci pâine. [eat, bread]
 • บันทึกการออกเสียง : gàjza gàjza
 • บันทึกการออกเสียง : niglo niglo
 • บันทึกการออกเสียง : bèrga bèrga
 • บันทึกการออกเสียง : mandǐn mandǐn
 • บันทึกการออกเสียง : Mangin Mangin [names]
 • บันทึกการออกเสียง : màćka màćka
 • บันทึกการออกเสียง : ràca ràca
 • บันทึกการออกเสียง : khanǐ khanǐ
 • บันทึกการออกเสียง : kaxni kaxni
 • บันทึกการออกเสียง : gurùśa gurùśa
 • บันทึกการออกเสียง : kòśnica kòśnica
 • บันทึกการออกเสียง : vùlica vùlica
 • บันทึกการออกเสียง : pràxo pràxo
 • บันทึกการออกเสียง : pùśka pùśka
 • บันทึกการออกเสียง : xinel xinel
 • บันทึกการออกเสียง : zervo zervo
 • บันทึกการออกเสียง : xolǐn xolǐn
 • บันทึกการออกเสียง : xoli xoli
 • บันทึกการออกเสียง : stadǐ stadǐ
 • บันทึกการออกเสียง : camcàli camcàli
 • บันทึกการออกเสียง : grubo grubo [przysłówek, adverb, ~ ciosany/mylić się/przesadzać]
 • บันทึกการออกเสียง : càmla càmla
 • บันทึกการออกเสียง : khilǎv khilǎv