ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Folkchany Folkchany [geographical names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Burghelea Burghelea
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pițurcă Pițurcă
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ages ages [fut. di agere]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tehara tehara
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า avav avav
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า manrro manrro
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yag yag
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ryat ryat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mangav xabe mangav xabe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mangav Mangav
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yalakrano yalakrano
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า thagar thagar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sap sap [noun, verb, verb - present tense, verb - present]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rrai rrai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Rai Rai [nyelv, language, tv, televisione]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า phurt phurt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bêng bêng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า alav alav
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dey dey [German names, Mother]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sheyan sheyan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า azilánto azilánto [refugee]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Licaret Licaret [Nicolae Licaret]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hiturile Anului Hiturile Anului [songs, hitparade, annual, music composition]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mănânci pâine. mănânci pâine.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gàjza gàjza
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า niglo niglo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bèrga bèrga
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mandǐn mandǐn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mangin Mangin [names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า màćka màćka
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ràca ràca
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า khanǐ khanǐ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaxni kaxni
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gurùśa gurùśa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kòśnica kòśnica
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vùlica vùlica
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pràxo pràxo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pùśka pùśka
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xinel xinel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า zervo zervo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xolǐn xolǐn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xoli xoli
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stadǐ stadǐ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า camcàli camcàli
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า grubo grubo [przysłówek, adverb, ~ ciosany/mylić się/przesadzać]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า càmla càmla
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า khilǎv khilǎv
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า patǐv patǐv
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ćikat ćikat