ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Gitega Gitega [city, Africa, Burundi, capital]
 • บันทึกการออกเสียง : cibitoke cibitoke [city-Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : komera komera
 • บันทึกการออกเสียง : Viliginia Viliginia
 • บันทึกการออกเสียง : Eraste Eraste
 • บันทึกการออกเสียง : Ururimi Ururimi
 • บันทึกการออกเสียง : Ndikatubane Ndikatubane
 • บันทึกการออกเสียง : Bwakeye Bwakeye
 • บันทึกการออกเสียง : nitwa nitwa
 • บันทึกการออกเสียง : ikinyugunyugu ikinyugunyugu
 • บันทึกการออกเสียง : Ijoro ryiza Ijoro ryiza [BURUNDI GOOD NIGHT]
 • บันทึกการออกเสียง : Ndagukunda Ndagukunda [BURUNDI I LIKE YOU]
 • บันทึกการออกเสียง : Ndagusavye Ndagusavye [BURUNDI PLEASE]
 • บันทึกการออกเสียง : Urakoze Urakoze [BBURUNDI THANK YOU]
 • บันทึกการออกเสียง : Ndarushe Ndarushe [BURUNDI I AM TIRED]
 • บันทึกการออกเสียง : Ndakomeye Ndakomeye [Burundi I am Fine]
 • บันทึกการออกเสียง : Urakomeye Urakomeye [Burundi how are you]
 • บันทึกการออกเสียง : Umusi mwiza Umusi mwiza [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : Turasubira Turasubira
 • บันทึกการออกเสียง : Twese Twese [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : Ijoro ryes Ijoro ryes [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : Akagoroba keza Akagoroba keza [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : Umugoroba mwiza Umugoroba mwiza [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : umugoroba umugoroba [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : Yambi Yambi [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : iguhezagire iguhezagire [Burundi]
 • บันทึกการออกเสียง : kwa mbere kwa mbere [monday]
 • บันทึกการออกเสียง : imbga imbga [dog]
 • บันทึกการออกเสียง : Burundi Burundi [Burundi, Countries of the World, països]
 • บันทึกการออกเสียง : iciza iciza
 • บันทึกการออกเสียง : abansi abansi
 • บันทึกการออกเสียง : ikijuju ikijuju
 • บันทึกการออกเสียง : inda inda [gramática, adverbios, Adverbios de tempo, advérbio]
 • บันทึกการออกเสียง : ikirare ikirare
 • บันทึกการออกเสียง : guharuruka guharuruka
 • บันทึกการออกเสียง : ubwira ubwira
 • บันทึกการออกเสียง : umukondo umukondo
 • บันทึกการออกเสียง : amabano amabano
 • บันทึกการออกเสียง : amagara amagara
 • บันทึกการออกเสียง : ububi ububi
 • บันทึกการออกเสียง : ubwiza ubwiza
 • บันทึกการออกเสียง : amabanga amabanga
 • บันทึกการออกเสียง : inkoni inkoni
 • บันทึกการออกเสียง : agasema agasema
 • บันทึกการออกเสียง : ubwoba ubwoba
 • บันทึกการออกเสียง : ingeso ingeso
 • บันทึกการออกเสียง : ibirohe ibirohe
 • บันทึกการออกเสียง : ikigega ikigega
 • บันทึกการออกเสียง : ingenzi ingenzi
 • บันทึกการออกเสียง : ubworo ubworo