ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Lon ch’it die? Lon ch’it die?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ andoa ‘t ses? andoa ‘t ses?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ coma ch’it ciame? coma ch’it ciame?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Va bin Va bin
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ‘Na maravija! ‘Na maravija!
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Mi i stagh bin, e ti? Mi i stagh bin, e ti?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Com it ëstas? Com it ëstas?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Adiù Adiù
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ com vala? com vala?
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ spatuss spatuss
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Wiksionari Wiksionari
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sent sent [verb, verb past tense, verb past tenses, late, vėlus, pénz, money, verb - present, verb - present tense]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rusca rusca
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ poj poj
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sarìe i sarìe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sarìo i sarìo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a sarìa a sarìa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ it sarìe it sarìe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sarìa i sarìa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a fusso a fusso
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i fusse i fusse
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i fusso i fusso
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a fussa a fussa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ it fusse it fusse
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i fussa i fussa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a sio a sio
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sie i sie
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sio i sio
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a sia a sia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ it sie it sie
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sia i sia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i saran i saran
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sareve i sareve
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i saroma i saroma
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a sarà a sarà
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ it saras it saras
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i sarai i sarai
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a j'ero a j'ero
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i j'ere i j'ere
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i j'ero i j'ero
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ it j'ere it j'ere
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i j'era i j'era
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i seve i seve
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i soma i soma
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ it ses it ses
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ i son i son
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ stàit stàit
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ essend essend
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bagna bagna
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ a l'avrìo a l'avrìo

Phrases