ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : daadi haus daadi haus
 • บันทึกการออกเสียง : یاه یاه
 • บันทึกการออกเสียง : kichlin kichlin
 • บันทึกการออกเสียง : JavaScript JavaScript [programming, software]
 • บันทึกการออกเสียง : dinn dinn
 • บันทึกการออกเสียง : aarm aarm [brazo]
 • บันทึกการออกเสียง : Reich Reich [nation, Empire, german]
 • บันทึกการออกเสียง : Meedl Meedl
 • บันทึกการออกเสียง : Schtross Schtross
 • บันทึกการออกเสียง : bekanntmachinge bekanntmachinge
 • บันทึกการออกเสียง : Rumspringa Rumspringa [cult, Amish, Pennsylvania Dutch]
 • บันทึกการออกเสียง : fiehrung fiehrung
 • บันทึกการออกเสียง : lebscht lebscht
 • บันทึกการออกเสียง : gnadich gnadich
 • บันทึกการออกเสียง : hei-lond hei-lond
 • บันทึกการออกเสียง : schtimm schtimm
 • บันทึกการออกเสียง : lie - we lie - we
 • บันทึกการออกเสียง : kenn kenn
 • บันทึกการออกเสียง : Gna-dich-ster Gna-dich-ster
 • บันทึกการออกเสียง : schtunn schtunn
 • บันทึกการออกเสียง : Schocklaad Schocklaad [chocolate, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : Maedli Maedli [lass, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : Arewet Arewet [work, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : bissel bissel [little]
 • บันทึกการออกเสียง : Eegner Eegner [owner, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : Dichder Dichder [poet, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : Gedicht Gedicht [poetry, poem, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : Schpiel Schpiel [play, Deitsch]
 • บันทึกการออกเสียง : Unglicksdaag Unglicksdaag
 • บันทึกการออกเสียง : Mariye Mariye
 • บันทึกการออกเสียง : Gaardesach Gaardesach
 • บันทึกการออกเสียง : Waddebuch Waddebuch
 • บันทึกการออกเสียง : Freiwillich Freiwillich
 • บันทึกการออกเสียง : Abselutt Abselutt
 • บันทึกการออกเสียง : baut baut
 • บันทึกการออกเสียง : Verlosse Verlosse
 • บันทึกการออกเสียง : en en [talord, 1, mængdetal, artikel, ubestemt, fælleskøn, ental, stedord, United France, money]
 • บันทึกการออกเสียง : Dod Dod
 • บันทึกการออกเสียง : hex hex
 • บันทึกการออกเสียง : yung yung [slang]
 • บันทึกการออกเสียง : baer baer [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Das Awkscht Fescht Das Awkscht Fescht [festival, August]
 • บันทึกการออกเสียง : awkscht awkscht [festival, August]
 • บันทึกการออกเสียง : Abrigosebaam Abrigosebaam
 • บันทึกการออกเสียง : Zeedrebaam Zeedrebaam
 • บันทึกการออกเสียง : Bletz Bletz
 • บันทึกการออกเสียง : Gediere Gediere
 • บันทึกการออกเสียง : Relitschion Relitschion
 • บันทึกการออกเสียง : alleweil alleweil
 • บันทึกการออกเสียง : hunnert hunnert [hundert (vmf)]