ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Ochur Ochur
 • บันทึกการออกเสียง : осень осень [autumn]
 • บันทึกการออกเสียง : merangd merangd
 • บันทึกการออกเสียง : ngerchelchuus ngerchelchuus [mountain]
 • บันทึกการออกเสียง : Chelbacheb Chelbacheb
 • บันทึกการออกเสียง : Ongeim'l Tketau Ongeim'l Tketau
 • บันทึกการออกเสียง : Eli malk Eli malk
 • บันทึกการออกเสียง : Sureor Sureor
 • บันทึกการออกเสียง : Dirngulbai Misech Dirngulbai Misech [athlete, Palauan swimmer]
 • บันทึกการออกเสียง : Ngatpang Ngatpang [Name of a state]
 • บันทึกการออกเสียง : pierantozzi pierantozzi
 • บันทึกการออกเสียง : Modekngei Modekngei
 • บันทึกการออกเสียง : Woleai Woleai [islands, micronesia]
 • บันทึกการออกเสียง : Palau Palau [countries, Países, Palau, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Angaur Angaur
 • บันทึกการออกเสียง : kare kare [kare, adjective, Kare name, kare wa]
 • บันทึกการออกเสียง : ziteng ziteng
 • บันทึกการออกเสียง : zibiki zibiki
 • บันทึกการออกเสียง : ziangkempo ziangkempo
 • บันทึกการออกเสียง : tsios tsios
 • บันทึกการออกเสียง : tokuni tokuni
 • บันทึกการออกเสียง : Taiheio Taiheio
 • บันทึกการออกเสียง : sodang sodang
 • บันทึกการออกเสียง : Skoki Skoki [Polish towns and villages, rzeczownik l. mn., noun, jumps, skakać, jump, wieś, Village, miasto, town, osada, settlement]
 • บันทึกการออกเสียง : sirangkao sirangkao
 • บันทึกการออกเสียง : simpai simpai
 • บันทึกการออกเสียง : seizi seizi
 • บันทึกการออกเสียง : sarumata sarumata
 • บันทึกการออกเสียง : komeng komeng
 • บันทึกการออกเสียง : kimots kimots
 • บันทึกการออกเสียง : kets kets
 • บันทึกการออกเสียง : keizai keizai [economy]
 • บันทึกการออกเสียง : iorosku iorosku
 • บันทึกการออกเสียง : Dosei Dosei
 • บันทึกการออกเสียง : Daiziob Daiziob
 • บันทึกการออกเสียง : Chabunai Chabunai
 • บันทึกการออกเสียง : bungsu bungsu [anggota keluarga, family member]
 • บันทึกการออกเสียง : Bengngos Bengngos
 • บันทึกการออกเสียง : Chausbengdik Chausbengdik
 • บันทึกการออกเสียง : Benster Benster
 • บันทึกการออกเสียง : Babier Babier [papier]
 • บันทึกการออกเสียง : mais mais [learning French, from French - English but, piante, cooking, eating, vegetable, cereal, noun, plants, food, corn, but]
 • บันทึกการออกเสียง : Tsitsibando Tsitsibando
 • บันทึกการออกเสียง : diong diong
 • บันทึกการออกเสียง : Rael Rael [Der weibliche Vorname]
 • บันทึกการออกเสียง : taoch taoch
 • บันทึกการออกเสียง : boes boes
 • บันทึกการออกเสียง : iedel iedel
 • บันทึกการออกเสียง : uel uel
 • บันทึกการออกเสียง : bail bail [noun, adverb, names]