ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า por nos kombersá? por nos kombersá?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า como te llamas como te llamas [comun]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nabegá nabegá
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sùitwèst sùitwèst
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pabou pabou
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pecaias pecaias
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bota bota [clothes, noun, shoe, butter, names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Turkia Turkia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suegra suegra [familia, pariente, parientes]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Santo Tomé i Príncipe Santo Tomé i Príncipe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า restorant restorant
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า proverbio proverbio [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lógika lógika
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kreensia kreensia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kòmpas kòmpas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kompas kompas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Diccionario Diccionario
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dikshonarionan dikshonarionan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dikshonario dikshonario
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Beibel Beibel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ateista ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า otro otro
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า otro aña otro aña
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aña pasa aña pasa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amigu amigu [noun & adjective]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aburimentu aburimentu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abundantemente abundantemente
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abruptamente abruptamente [adverbs]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abreviashon abreviashon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abominabelmente abominabelmente
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abolushon abolushon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ablif ablif
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aberashon aberashon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dividi dividi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า òf òf
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า wowo wowo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า wiel wiel [zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า webu webu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า volkániko volkániko
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tratado tratado [sustantivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า te'oro te'oro
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า te mayan te mayan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tantu tantu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า taha taha [erkek isimleri]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sürnam Sürnam
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า swa swa [ácido]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strea Strea [nom, witch]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stat stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Te aweróTe aweró [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pasa un bon diaPasa un bon dia [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kòrda skirbi mi bèk mas lihé posibel!Kòrda skirbi mi bèk mas lihé posibel! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Laga nos ban sali!Laga nos ban sali! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kon ta k'e bida?Kon ta k'e bida? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า E iglesia di Adventista di Shete DiaE iglesia di Adventista di Shete Dia [อื่น ๆ]