ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Sudan Sudan
 • บันทึกการออกเสียง : Taiwan Taiwan [Province of ROC, Asia, country, països, Countries of the World]
 • บันทึกการออกเสียง : keti koti keti koti
 • บันทึกการออกเสียง : bon tardi bon tardi
 • บันทึกการออกเสียง : bon nochi bon nochi
 • บันทึกการออกเสียง : Soro Soro [geografia fisica, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : por nos kombersá? por nos kombersá?
 • บันทึกการออกเสียง : como te llamas como te llamas [comun, como, te, llamas]
 • บันทึกการออกเสียง : sùitwèst sùitwèst
 • บันทึกการออกเสียง : pecaias pecaias
 • บันทึกการออกเสียง : suegra suegra [familia, pariente, parientes]
 • บันทึกการออกเสียง : Santo Tomé i Príncipe Santo Tomé i Príncipe
 • บันทึกการออกเสียง : restorant restorant
 • บันทึกการออกเสียง : proverbio proverbio [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียง : kreensia kreensia
 • บันทึกการออกเสียง : kòmpas kòmpas
 • บันทึกการออกเสียง : kompas kompas
 • บันทึกการออกเสียง : diccionario diccionario
 • บันทึกการออกเสียง : dikshonarionan dikshonarionan
 • บันทึกการออกเสียง : dikshonario dikshonario
 • บันทึกการออกเสียง : Beibel Beibel
 • บันทึกการออกเสียง : ateista ateista [philosophe, noun, rzeczownik, ateizm, Bóg, odrzucać, nie wierzyć, Challange, istnienie, nieistnienie]
 • บันทึกการออกเสียง : otro otro
 • บันทึกการออกเสียง : otro aña otro aña
 • บันทึกการออกเสียง : aña pasa aña pasa
 • บันทึกการออกเสียง : amigu amigu [noun & adjective]
 • บันทึกการออกเสียง : aburimentu aburimentu
 • บันทึกการออกเสียง : abundantemente abundantemente
 • บันทึกการออกเสียง : abruptamente abruptamente [adverbs]
 • บันทึกการออกเสียง : abreviashon abreviashon
 • บันทึกการออกเสียง : abominabelmente abominabelmente
 • บันทึกการออกเสียง : abolushon abolushon
 • บันทึกการออกเสียง : ablif ablif
 • บันทึกการออกเสียง : aberashon aberashon
 • บันทึกการออกเสียง : dividi dividi
 • บันทึกการออกเสียง : òf òf
 • บันทึกการออกเสียง : y y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • บันทึกการออกเสียง : wowo wowo
 • บันทึกการออกเสียง : wiel wiel
 • บันทึกการออกเสียง : webu webu
 • บันทึกการออกเสียง : volkániko volkániko
 • บันทึกการออกเสียง : tratado tratado [sustantivo]
 • บันทึกการออกเสียง : tempo tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • บันทึกการออกเสียง : te'oro te'oro
 • บันทึกการออกเสียง : te mayan te mayan
 • บันทึกการออกเสียง : tantu tantu
 • บันทึกการออกเสียง : taha taha [erkek isimleri, names, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Sürnam Sürnam
 • บันทึกการออกเสียง : swa swa [ácido, noun, beer]
 • บันทึกการออกเสียง : Strea Strea [nom, witch]