ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Plesiosaurus Plesiosaurus [dinosaurs]
 • บันทึกการออกเสียง : keizersaalscholver keizersaalscholver
 • บันทึกการออกเสียง : ontbijtgranen ontbijtgranen
 • บันทึกการออกเสียง : unicornfluisteraar unicornfluisteraar
 • บันทึกการออกเสียง : unicorn unicorn [fictitious animal]
 • บันทึกการออกเสียง : boosterprik boosterprik
 • บันทึกการออกเสียง : keelvirusje keelvirusje
 • บันทึกการออกเสียง : Struisenburgdwarsstraat Struisenburgdwarsstraat
 • บันทึกการออกเสียง : invertebraat invertebraat
 • บันทึกการออกเสียง : volant volant [learning French, car travel in France, volant, adjectifs en Français, heraldry]
 • บันทึกการออกเสียง : Hagenaars Hagenaars
 • บันทึกการออกเสียง : Honjo Honjo
 • บันทึกการออกเสียง : Tasuku Honjo Tasuku Honjo [nobel prize, scientist]
 • บันทึกการออกเสียง : Queesting Queesting
 • บันทึกการออกเสียง : begeesterend begeesterend
 • บันทึกการออกเสียง : Alrijne Alrijne
 • บันทึกการออกเสียง : Frankrijkganger Frankrijkganger
 • บันทึกการออกเสียง : mooie kleur mooie kleur
 • บันทึกการออกเสียง : Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • บันทึกการออกเสียง : schipol schipol [airport]
 • บันทึกการออกเสียง : Sudan Sudan
 • บันทึกการออกเสียง : huet huet [winemakers, verb]
 • บันทึกการออกเสียง : Huët Huët
 • บันทึกการออกเสียง : Jean Jean [female names, male names, 法語常見名字, female name, name, first name, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Gauthier Huët Gauthier Huët
 • บันทึกการออกเสียง : Pelger Pelger [names]
 • บันทึกการออกเสียง : Karel Pelger Karel Pelger
 • บันทึกการออกเสียง : Hanna Hanna [rzeczownik, noun, imię żeńskie, female first name, odmiana rzeczowników]
 • บันทึกการออกเสียง : eirerstok eirerstok
 • บันทึกการออกเสียง : cultfilm cultfilm
 • บันทึกการออกเสียง : Overlaet Overlaet
 • บันทึกการออกเสียง : hakaru hakaru
 • บันทึกการออกเสียง : Hakaru Hashimoto Hakaru Hashimoto
 • บันทึกการออกเสียง : sjabrak sjabrak
 • บันทึกการออกเสียง : Veiligheidskleding Veiligheidskleding
 • บันทึกการออกเสียง : Pieternel Pieternel
 • บันทึกการออกเสียง : loodlijnig loodlijnig
 • บันทึกการออกเสียง : pijnlozer pijnlozer
 • บันทึกการออกเสียง : gourmetlucht gourmetlucht
 • บันทึกการออกเสียง : het eerloost het eerloost
 • บันทึกการออกเสียง : meest eerloost meest eerloost
 • บันทึกการออกเสียง : skyr skyr [food, dairy products, cuisine, company]
 • บันทึกการออกเสียง : Willebrands Willebrands
 • บันทึกการออกเสียง : daklozer daklozer
 • บันทึกการออกเสียง : loze loze
 • บันทึกการออกเสียง : Emma McLaughlin Emma McLaughlin
 • บันทึกการออกเสียง : Huang Huang [names, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : kontlikker kontlikker
 • บันทึกการออกเสียง : teleangiëctasieën teleangiëctasieën
 • บันทึกการออกเสียง : Claas Claas [names]