ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ miztli miztli
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Mijtipolohua Mijtipolohua
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ atlakatlajtoani atlakatlajtoani [mal gobernante]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Tinocneuh Tinocneuh [am, amigo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Auikyani Auikyani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nieltse nieltse
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Neuatl Neuatl [yo soy]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Xib'alb'a Xib'alb'a
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Xibalbá Xibalbá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Otitemahtilia Otitemahtilia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Chicxulub Chicxulub [Chicxulub crater, Chicxulub, Yucatan, Mexico]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ noyolo pahpaqui noyolo pahpaqui [my heart is very happy]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cuauhtēmallan cuauhtēmallan
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ aztecatl aztecatl [Aztec]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huēhuēnāhuatlahtōlli Huēhuēnāhuatlahtōlli
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yencuiyotl yencuiyotl [first born son, first, born, son]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Popocatepetl Popocatepetl [Popocatépetl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ teahuilquixtiani teahuilquixtiani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huitzilpotchlí Huitzilpotchlí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kinchil kinchil
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Itzamna Itzamna
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hohokam hohokam
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chanchan chanchan
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blasa blasa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Topiltzin Topiltzin
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kiva kiva
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ollantay Ollantay
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huarochirí Huarochirí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huacas Huacas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Borbonicus Borbonicus
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ometeotl Ometeotl
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Tlateotocani Tlateotocani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Kukulcan Kukulcan
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huei Huei
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tlacuilos tlacuilos
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pochteca pochteca
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ollintonatiuh Ollintonatiuh
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hueitlatocayotl hueitlatocayotl
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Tlatocayotl Tlatocayotl
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huetlatoani Huetlatoani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ teteuctin teteuctin
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Xoconochco Xoconochco
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Azcapotzalco Azcapotzalco
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ahaw ahaw
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tlatoani tlatoani
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Huitzilopochitli Huitzilopochitli
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ coricancha coricancha
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ viracocha viracocha
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ topa topa [izena]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Catamarca Catamarca [español, provincia, provincias, Argentina]

Phrases

 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ In Lak'ech Ala K'inIn Lak'ech Ala K'in [Other]