ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : oceloquichtli oceloquichtli
 • บันทึกการออกเสียง : miauatl miauatl
 • บันทึกการออกเสียง : ixpiciltic ixpiciltic
 • บันทึกการออกเสียง : chayohtli chayohtli
 • บันทึกการออกเสียง : Costa Rica Costa Rica [countries, géographie, pays, histoire, főnév, noun, ország, state, Central America, latin america, Tico, Countries of the World, països]
 • บันทึกการออกเสียง : Yecahuitzol Yecahuitzol
 • บันทึกการออกเสียง : Xochiaca Xochiaca
 • บันทึกการออกเสียง : Tlalixcoyan Tlalixcoyan
 • บันทึกการออกเสียง : Texistepec Texistepec
 • บันทึกการออกเสียง : Sayaxché Sayaxché
 • บันทึกการออกเสียง : Xochiapa Xochiapa
 • บันทึกการออกเสียง : Ixtlahuaca Ixtlahuaca
 • บันทึกการออกเสียง : Ixhuatlancillo Ixhuatlancillo
 • บันทึกการออกเสียง : Ixcatepec Ixcatepec
 • บันทึกการออกเสียง : Tecuichpo Ixcaxochitzin Tecuichpo Ixcaxochitzin
 • บันทึกการออกเสียง : tolohua tolohua
 • บันทึกการออกเสียง : Xoxocotla Xoxocotla
 • บันทึกการออกเสียง : Xochistlahuaca Xochistlahuaca
 • บันทึกการออกเสียง : Coxquihui Coxquihui
 • บันทึกการออกเสียง : Cotaxtla Cotaxtla
 • บันทึกการออกเสียง : Axtla Axtla
 • บันทึกการออกเสียง : Atlapexco Atlapexco
 • บันทึกการออกเสียง : teonanacatl teonanacatl
 • บันทึกการออกเสียง : Potonchan Potonchan
 • บันทึกการออกเสียง : lztapalapa lztapalapa
 • บันทึกการออกเสียง : Tlamahuicoltica Tlamahuicoltica
 • บันทึกการออกเสียง : Moctepan Moctepan
 • บันทึกการออกเสียง : cuauhxicalli cuauhxicalli
 • บันทึกการออกเสียง : tianquiztli tianquiztli
 • บันทึกการออกเสียง : tepalcatl tepalcatl
 • บันทึกการออกเสียง : mecatl mecatl
 • บันทึกการออกเสียง : namaj namaj [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake, time]
 • บันทึกการออกเสียง : beedxe' beedxe'
 • บันทึกการออกเสียง : Mexicas Mexicas
 • บันทึกการออกเสียง : nama nijkuas pinoli nama nijkuas pinoli
 • บันทึกการออกเสียง : meztli meztli
 • บันทึกการออกเสียง : aarnihauta aarnihauta
 • บันทึกการออกเสียง : Itotia Itotia
 • บันทึกการออกเสียง : temicxoch temicxoch
 • บันทึกการออกเสียง : payelizyōtl payelizyōtl
 • บันทึกการออกเสียง : ilhuicamatiliztli ilhuicamatiliztli
 • บันทึกการออกเสียง : cemitquimatiliztli cemitquimatiliztli
 • บันทึกการออกเสียง : tlamatiliztli tlamatiliztli
 • บันทึกการออกเสียง : ueuetke ueuetke
 • บันทึกการออกเสียง : tetoton tetoton
 • บันทึกการออกเสียง : okuiltoton okuiltoton
 • บันทึกการออกเสียง : itskuintoton itskuintoton
 • บันทึกการออกเสียง : tekolototon tekolototon
 • บันทึกการออกเสียง : tochtoton tochtoton
 • บันทึกการออกเสียง : petlatontli petlatontli