ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lumija lumija
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hanzir hanzir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hobza hobza
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xkunvat xkunvat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Charles Agius Charles Agius
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ferrovija ferrovija
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fekruna fekruna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fjuri fjuri
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า frawla frawla
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dudu dudu [kız isimleri, dudu]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า denfil denfil [denfil]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dublett dublett [dublett]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dinja dinja [fruit]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ir-Rabat Ir-Rabat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cikkulata cikkulata
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า curkett curkett
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า coff coff
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cintorin cintorin
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ballun ballun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า m'hix m'hix
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า m'hijiex m'hijiex
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xiħa xiħa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า xiħ xiħ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Uviera Uviera
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Uniformi Uniformi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ufficcju Ufficcju
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า umbrella umbrella [device, protection, rain]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ohxon Ohxon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ors ors [noun, bear]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ommi Ommi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Elmu Elmu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า iebes iebes
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Manny Muscat Manny Muscat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ġudaiżmu Ġudaiżmu [Judaism]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ergajna Ergajna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Iddecieda Iddecieda
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า twil twil
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า qodma qodma
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta’ Giezu Ta’ Giezu [church]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gozo Gozo [Malta, island]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า liwja liwja
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ngħid Ngħid
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า istejjer istejjer
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nkun nkun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nixtieq nixtieq
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fantasija fantasija
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jħobbu jħobbu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kollha kollha