ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : saqqajja saqqajja
 • บันทึกการออกเสียง : tigne tigne [area in sliema]
 • บันทึกการออกเสียง : Ugiegh Ugiegh
 • บันทึกการออกเสียง : Filghodu Filghodu
 • บันทึกการออกเสียง : Nilghag Nilghag
 • บันทึกการออกเสียง : Xemgha Xemgha
 • บันทึกการออกเสียง : Xoghol Xoghol
 • บันทึกการออกเสียง : Ghasfut Ghasfut
 • บันทึกการออกเสียง : CELESTYAL CELESTYAL
 • บันทึกการออกเสียง : Qalziet Qalziet
 • บันทึกการออกเสียง : Muntanja Muntanja
 • บันทึกการออกเสียง : Għala Għala
 • บันทึกการออกเสียง : Nimmisjak Nimmisjak
 • บันทึกการออกเสียง : Kollox sew Kollox sew
 • บันทึกการออกเสียง : Ma nafx Ma nafx
 • บันทึกการออกเสียง : Awguri Awguri
 • บันทึกการออกเสียง : Merbħa Merbħa
 • บันทึกการออกเสียง : hello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет]
 • บันทึกการออกเสียง : nesa nesa [contracciones]
 • บันทึกการออกเสียง : Ħal-Għaxaq Ħal-Għaxaq
 • บันทึกการออกเสียง : Għaxaq Għaxaq
 • บันทึกการออกเสียง : Għargħur Għargħur
 • บันทึกการออกเสียง : Ġemgħa Ġemgħa
 • บันทึกการออกเสียง : kamra kamra [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : xkora xkora
 • บันทึกการออกเสียง : mħadda mħadda
 • บันทึกการออกเสียง : Nies Nies [names]
 • บันทึกการออกเสียง : rigal rigal
 • บันทึกการออกเสียง : William Muscat William Muscat
 • บันทึกการออกเสียง : Charles Scicluna Charles Scicluna
 • บันทึกการออกเสียง : Xlendi Xlendi
 • บันทึกการออกเสียง : Inventur Inventur [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : proċessur proċessur [electronics, computers]
 • บันทึกการออกเสียง : memorja memorja
 • บันทึกการออกเสียง : enerġija enerġija
 • บันทึกการออกเสียง : ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : kiwja kiwja
 • บันทึกการออกเสียง : wiegħed wiegħed
 • บันทึกการออกเสียง : tislijiet tislijiet
 • บันทึกการออกเสียง : zalza zalza
 • บันทึกการออกเสียง : attiv attiv
 • บันทึกการออกเสียง : ċċaqlaq ċċaqlaq
 • บันทึกการออกเสียง : tagħha tagħha
 • บันทึกการออกเสียง : Grieg Grieg
 • บันทึกการออกเสียง : sbozzature sbozzature
 • บันทึกการออกเสียง : ottijet ottijet
 • บันทึกการออกเสียง : Burmarrad Burmarrad
 • บันทึกการออกเสียง : San Pawl Milqi San Pawl Milqi [city]
 • บันทึกการออกเสียง : staġun staġun

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Int sabiħa Int sabiħa [การจีบ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ftit żgħira Ftit żgħira [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Jiena minn ... Jiena minn ... [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ilni ma narak Ilni ma narak [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Għandi l-ġuħ Għandi l-ġuħ [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Għandi n-nas Għandi n-nas [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Jien ħażin Jien ħażin [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Mhux ħażin Mhux ħażin [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Kif inti? Kif inti? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Jien tajjeb Jien tajjeb [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Is-sena t-tajba Is-sena t-tajba [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Malta hija gżira żgħira. Malta hija gżira żgħira. [อื่น ๆ]