ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Fghoxx dik il-papra madonna Fghoxx dik il-papra madonna
 • บันทึกการออกเสียง : bihom bihom
 • บันทึกการออกเสียง : bikom bikom
 • บันทึกการออกเสียง : bina bina [female names, Indian names, india, wasp, German names]
 • บันทึกการออกเสียง : biha biha
 • บันทึกการออกเสียง : bik bik [Animal]
 • บันทึกการออกเสียง : bija bija
 • บันทึกการออกเสียง : bih bih [pronouns, conjugated]
 • บันทึกการออกเสียง : Sema Sema [seme, sostantivo, names]
 • บันทึกการออกเสียง : nisimgħu nisimgħu
 • บันทึกการออกเสียง : tant tant [adverbes, substantiv, chord, aunt]
 • บันทึกการออกเสียง : fid-dinja fid-dinja
 • บันทึกการออกเสียง : Ejja hawnhekk Ejja hawnhekk
 • บันทึกการออกเสียง : X'għidtli? X'għidtli?
 • บันทึกการออกเสียง : Fejn qiegħda l-kamra tal-banju? Fejn qiegħda l-kamra tal-banju?
 • บันทึกการออกเสียง : bejgħ bejgħ
 • บันทึกการออกเสียง : Jien nitgħallem waħdi Jien nitgħallem waħdi
 • บันทึกการออกเสียง : X'inhuma l-passatempi tiegħek? X'inhuma l-passatempi tiegħek?
 • บันทึกการออกเสียง : Aqgħu! Aqgħu!
 • บันทึกการออกเสียง : augur augur
 • บันทึกการออกเสียง : lenti ta' l-ingrandiment lenti ta' l-ingrandiment
 • บันทึกการออกเสียง : Għeluq Sninek it-Tajjeb Għeluq Sninek it-Tajjeb
 • บันทึกการออกเสียง : għaf għaf
 • บันทึกการออกเสียง : il-kanċer il-kanċer
 • บันทึกการออกเสียง : ghandek ghandek
 • บันทึกการออกเสียง : żagiew żagiew [rzeczownik, noun, firebrand, torch, światło, rozświetlać, płomień, płonąć, dym, źródło światła]
 • บันทึกการออกเสียง : af af [preposition, mouth, bijwoord, ape, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : Ta'Dmejrek Ta'Dmejrek [mountain]
 • บันทึกการออกเสียง : saqqajja saqqajja
 • บันทึกการออกเสียง : Ugiegh Ugiegh
 • บันทึกการออกเสียง : Nilghag Nilghag
 • บันทึกการออกเสียง : Ghasfut Ghasfut
 • บันทึกการออกเสียง : CELESTYAL CELESTYAL
 • บันทึกการออกเสียง : Għala Għala
 • บันทึกการออกเสียง : hello hello [speech, salutations, greetings, salutacions, 挨拶, greeting, inglés, привет, ایران]
 • บันทึกการออกเสียง : nesa nesa [contracciones]
 • บันทึกการออกเสียง : Għaxaq Għaxaq
 • บันทึกการออกเสียง : William Muscat William Muscat
 • บันทึกการออกเสียง : Charles Scicluna Charles Scicluna
 • บันทึกการออกเสียง : Inventur Inventur [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : proċessur proċessur [electronics, computers]
 • บันทึกการออกเสียง : ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : kiwja kiwja
 • บันทึกการออกเสียง : wiegħed wiegħed
 • บันทึกการออกเสียง : tislijiet tislijiet
 • บันทึกการออกเสียง : zalza zalza
 • บันทึกการออกเสียง : attiv attiv
 • บันทึกการออกเสียง : ċċaqlaq ċċaqlaq
 • บันทึกการออกเสียง : tagħha tagħha