ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Nies Nies [names]
 • บันทึกการออกเสียง : rigal rigal
 • บันทึกการออกเสียง : William Muscat William Muscat
 • บันทึกการออกเสียง : Charles Scicluna Charles Scicluna
 • บันทึกการออกเสียง : Xlendi Xlendi
 • บันทึกการออกเสียง : Inventur Inventur [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : proċessur proċessur [electronics, computers]
 • บันทึกการออกเสียง : memorja memorja
 • บันทึกการออกเสียง : enerġija enerġija
 • บันทึกการออกเสียง : ċirkwit integrat ċirkwit integrat [electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : kompjuter kompjuter [computer, nouns in Upper Sorbian, computers, electronics]
 • บันทึกการออกเสียง : kiwja kiwja
 • บันทึกการออกเสียง : wiegħed wiegħed
 • บันทึกการออกเสียง : tislijiet tislijiet
 • บันทึกการออกเสียง : zalza zalza
 • บันทึกการออกเสียง : attiv attiv
 • บันทึกการออกเสียง : ċċaqlaq ċċaqlaq
 • บันทึกการออกเสียง : tagħha tagħha
 • บันทึกการออกเสียง : Grieg Grieg
 • บันทึกการออกเสียง : sbozzature sbozzature
 • บันทึกการออกเสียง : ottijet ottijet
 • บันทึกการออกเสียง : Burmarrad Burmarrad
 • บันทึกการออกเสียง : San Pawl Milqi San Pawl Milqi [city]
 • บันทึกการออกเสียง : staġun staġun
 • บันทึกการออกเสียง : faqqiegħ faqqiegħ
 • บันทึกการออกเสียง : Bard Bard [topónimo, luoghi, League of Legends, lol, gaming]
 • บันทึกการออกเสียง : qamħ qamħ
 • บันทึกการออกเสียง : għoxrin għoxrin
 • บันทึกการออกเสียง : ħamest iklieb ħamest iklieb
 • บันทึกการออกเสียง : bulgaru bulgaru
 • บันทึกการออกเสียง : tiegħu tiegħu
 • บันทึกการออกเสียง : maghnaeh maghnaeh
 • บันทึกการออกเสียง : 16 16 [( Быков Сотников), Number, أرقام, عدد, أعداد]
 • บันทึกการออกเสียง : 39 39 [Number, Numbers, liczba]
 • บันทึกการออกเสียง : Reġjun Reġjun
 • บันทึกการออกเสียง : 69 69 [Number, symbol]
 • บันทึกการออกเสียง : Lee Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • บันทึกการออกเสียง : Gellewza Gellewza
 • บันทึกการออกเสียง : Ghirgentina Ghirgentina
 • บันทึกการออกเสียง : Charles Jude Scicluna Charles Jude Scicluna
 • บันทึกการออกเสียง : Sanglea Sanglea
 • บันทึกการออกเสียง : 100 100 [Number]
 • บันทึกการออกเสียง : 10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>, أرقام, عدد, أعداد]
 • บันทึกการออกเสียง : 18 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников), أرقام, عدد, أعداد]
 • บันทึกการออกเสียง : 33 33 [Number, ตัวเลข, trīsdesmit trīs]
 • บันทึกการออกเสียง : 29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข, Need France French not Canadian]
 • บันทึกการออกเสียง : Curmi Curmi
 • บันทึกการออกเสียง : 0 0 [Number, nought, zero, ought, nulle]
 • บันทึกการออกเสียง : Ħallini Ħallini
 • บันทึกการออกเสียง : ċentru ċentru

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Is-sena t-tajba Is-sena t-tajba [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Malta hija gżira żgħira. Malta hija gżira żgħira. [อื่น ๆ]