ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Kirkop Kirkop [Village]
 • บันทึกการออกเสียง : Lee Lee [male, names, verb, ngwaa, Lenny]
 • บันทึกการออกเสียง : Gellewza Gellewza
 • บันทึกการออกเสียง : Ghirgentina Ghirgentina
 • บันทึกการออกเสียง : Triq ta' Sant'Anna Triq ta' Sant'Anna
 • บันทึกการออกเสียง : Charles Jude Scicluna Charles Jude Scicluna
 • บันทึกการออกเสียง : estremisti estremisti [extremist]
 • บันทึกการออกเสียง : Il-qalb Il-qalb
 • บันทึกการออกเสียง : għal għal
 • บันทึกการออกเสียง : ieħor ieħor
 • บันทึกการออกเสียง : Sanglea Sanglea
 • บันทึกการออกเสียง : 100 100 [Number]
 • บันทึกการออกเสียง : 10 10 [numero, liczba, Number, dziesięć, dziesiątka, ( Быков Сотников), ตัวเลข, WL, see <czegoś>]
 • บันทึกการออกเสียง : 18 18 [Number, osiemnaście, osiemnastka, liczba, ( Быков Сотников)]
 • บันทึกการออกเสียง : 33 33 [Number, ตัวเลข]
 • บันทึกการออกเสียง : 29 29 [اعداد, عدد, 数字, Двадцать девять, 29, Number, ตัวเลข]
 • บันทึกการออกเสียง : Portelli Portelli [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : 20 20 [Number]
 • บันทึกการออกเสียง : 50 50 [Number, Numbers]
 • บันทึกการออกเสียง : Curmi Curmi
 • บันทึกการออกเสียง : 0 0 [Number, nought, zero, ought]
 • บันทึกการออกเสียง : Ħallini Ħallini
 • บันทึกการออกเสียง : ċentru ċentru
 • บันทึกการออกเสียง : skola skola [noun, verb]
 • บันทึกการออกเสียง : volpi volpi
 • บันทึกการออกเสียง : mixtieq mixtieq
 • บันทึกการออกเสียง : ċriev ċriev
 • บันทึกการออกเสียง : jirbħu jirbħu
 • บันทึกการออกเสียง : xkupa xkupa
 • บันทึกการออกเสียง : xugaman xugaman
 • บันทึกการออกเสียง : wizgha wizgha
 • บันทึกการออกเสียง : werqa werqa
 • บันทึกการออกเสียง : Alfred Xuereb Alfred Xuereb
 • บันทึกการออกเสียง : serp serp [zoología, Animal]
 • บันทึกการออกเสียง : sodda sodda
 • บันทึกการออกเสียง : siggu siggu
 • บันทึกการออกเสียง : vapur vapur [nom, Steam]
 • บันทึกการออกเสียง : vaska vaska [verb]
 • บันทึกการออกเสียง : papra papra
 • บันทึกการออกเสียง : pitazz pitazz
 • บันทึกการออกเสียง : missieri missieri
 • บันทึกการออกเสียง : lumija lumija
 • บันทึกการออกเสียง : hanzir hanzir
 • บันทึกการออกเสียง : hobza hobza
 • บันทึกการออกเสียง : Buttiġieġ Buttiġieġ [family name]
 • บันทึกการออกเสียง : Buttigieg Buttigieg [family name, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : xkunvat xkunvat
 • บันทึกการออกเสียง : Charles Agius Charles Agius
 • บันทึกการออกเสียง : ferrovija ferrovija
 • บันทึกการออกเสียง : fekruna fekruna