ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Елиф Елиф
 • บันทึกการออกเสียง : Денеска Денеска
 • บันทึกการออกเสียง : хомосексуален хомосексуален
 • บันทึกการออกเสียง : макнаци макнаци
 • บันทึกการออกเสียง : Фундерат Фундерат [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : атеизам атеизам
 • บันทึกการออกเสียง : Ви благодариме Ви благодариме
 • บันทึกการออกเสียง : незгода незгода
 • บันทึกการออกเสียง : прокислий прокислий [прикметник]
 • บันทึกการออกเสียง : Република Северна Македониа Република Северна Македониа
 • บันทึกการออกเสียง : Северна Македониа Северна Македониа
 • บันทึกการออกเสียง : журналист журналист [media, OMJ1_Lesson_01, nouns (chm)]
 • บันทึกการออกเสียง : Оливера Николова Оливера Николова
 • บันทึกการออกเสียง : лоша лоша [animals, mammals, ссавці, свійські тварини]
 • บันทึกการออกเสียง : компромис компромис
 • บันทึกการออกเสียง : пратеници пратеници
 • บันทึกการออกเสียง : терен терен [рослина]
 • บันทึกการออกเสียง : тегови тегови
 • บันทึกการออกเสียง : тег тег
 • บันทึกการออกเสียง : фабрика фабрика [Модзелевская]
 • บันทึกการออกเสียง : дрворед дрворед
 • บันทึกการออกเสียง : поделена поделена
 • บันทึกการออกเสียง : мустаќи мустаќи
 • บันทึกการออกเสียง : бркови бркови
 • บันทึกการออกเสียง : предел предел
 • บันทึกการออกเสียง : населба населба
 • บันทึกการออกเสียง : зачинето зачинето
 • บันทึกการออกเสียง : благо благо
 • บันทึกการออกเสียง : блузи блузи
 • บันทึกการออกเสียง : маица маица
 • บันทึกการออกเสียง : чорапа чорапа
 • บันทึกการออกเสียง : чорап чорап
 • บันทึกการออกเสียง : чорапи чорапи
 • บันทึกการออกเสียง : шалови шалови
 • บันทึกการออกเสียง : марами марами
 • บันทึกการออกเสียง : шал шал
 • บันทึกการออกเสียง : марама марама
 • บันทึกการออกเสียง : вена вена [анатомия]
 • บันทึกการออกเสียง : Вени Вени [bulgarian first names]
 • บันทึกการออกเสียง : пулс пулс
 • บันทึกการออกเสียง : картони картони
 • บันทึกการออกเสียง : картон картон [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : судир судир
 • บันทึกการออกเสียง : предавална предавална
 • บันทึกการออกเสียง : кабли кабли
 • บันทึกการออกเสียง : комплекси комплекси
 • บันทึกการออกเสียง : воспитувач воспитувач
 • บันทึกการออกเสียง : кич кич
 • บันทึกการออกเสียง : оценка оценка
 • บันทึกการออกเสียง : оценки оценки

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Goce Georgievski is a good winger. Goce Georgievski is a good winger. [อื่น ๆ]