ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Soki okosepela. Soki okosepela.
 • บันทึกการออกเสียง : kolinga kolinga
 • บันทึกการออกเสียง : mwasi mwasi
 • บันทึกการออกเสียง : muasi muasi
 • บันทึกการออกเสียง : Silas Wamangituka Silas Wamangituka
 • บันทึกการออกเสียง : mobú mobú
 • บันทึกการออกเสียง : Kunde Malong Kunde Malong [Fußballer, kicker]
 • บันทึกการออกเสียง : EJ förlorat, endast ganget I forvag EJ förlorat, endast ganget I forvag
 • บันทึกการออกเสียง : Nsiala Nsiala
 • บันทึกการออกเสียง : mulher mulher [Mulher Maravilha, mulher doida, woman, mulher]
 • บันทึกการออกเสียง : Bolobo Bolobo
 • บันทึกการออกเสียง : Dauddit Dauddit [first name]
 • บันทึกการออกเสียง : Blaise Nkufo Blaise Nkufo [swiss football player]
 • บันทึกการออกเสียง : Limpúlututú Limpúlututú [spider]
 • บันทึกการออกเสียง : Nkɔ́ndɔkɔ́ Nkɔ́ndɔkɔ́ [cat]
 • บันทึกการออกเสียง : Lombú Lombú [see]
 • บันทึกการออกเสียง : víno víno [Grape]
 • บันทึกการออกเสียง : semisi semisi [shirt]
 • บันทึกการออกเสียง : Mama Mama [Mother, diminutive]
 • บันทึกการออกเสียง : engondó engondó [eagle]
 • บันทึกการออกเสียง : yanuari yanuari [month, january]
 • บันทึกการออกเสียง : ulanu ulanu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : vanadu vanadu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : zɛ́nki zɛ́nki [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : zenoni zenoni [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : zikonu zikonu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : palata palata [sostantivo, verbi]
 • บันทึกการออกเสียง : nobu nobu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : sodu sodu
 • บันทึกการออกเสียง : Talu Talu [place in West Sumatra, chemical element, noun, names]
 • บันทึกการออกเสียง : tolu tolu [three, chemical element, Number, Kentucky]
 • บันทึกการออกเสียง : tungu tungu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : seleni seleni [chemical element, farmacologia, pharmacology, Medicina, medicine, fàrmac, medicament, drug, tractament]
 • บันทึกการออกเสียง : titani titani [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : mekuli mekuli [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : mendelu mendelu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : modemu modemu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : neoni neoni [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : netunu netunu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : nikɛ́li nikɛ́li [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : nobelu nobelu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : oksijɛ́ní oksijɛ́ní [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : olimu olimu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : osumu osumu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : padimu padimu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : paladu paladu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : polonu polonu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : pometu pometu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : potasu potasu [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : putonu putonu [chemical element]