ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Argegn Argegn
 • บันทึกการออกเสียง : Siranöva Siranöva
 • บันทึกการออกเสียง : Vidigülf Vidigülf
 • บันทึกการออกเสียง : Burnasch Burnasch
 • บันทึกการออกเสียง : Gualdrasch Gualdrasch
 • บันทึกการออกเสียง : Mórla Mórla
 • บันทึกการออกเสียง : cazzoeula cazzoeula
 • บันทึกการออกเสียง : senatur senatur
 • บันทึกการออกเสียง : Don Don [Russia, rivers, male given name, british accent, Donation, Titolo di rispetto ( signore)]
 • บันทึกการออกเสียง : Lisander Lisander [nomi di persona]
 • บันทึกการออกเสียง : don Lisander don Lisander [don Alessandro (Manzoni)]
 • บันทึกการออกเสียง : bruscitt bruscitt [food]
 • บันทึกการออกเสียง : mondeghili mondeghili
 • บันทึกการออกเสียง : sguàita sguàita
 • บันทึกการออกเสียง : inarcà inarcà
 • บันทึกการออกเสียง : giustà giustà [aggiustato]
 • บันทึกการออกเสียง : giónta giónta
 • บันทึกการออกเสียง : giontà giontà
 • บันทึกการออกเสียง : carabàttola carabàttola
 • บันทึกการออกเสียง : nòtes nòtes
 • บันทึกการออกเสียง : frontà frontà
 • บันทึกการออกเสียง : stracch stracch
 • บันทึกการออกเสียง : negà negà
 • บันทึกการออกเสียง : toeù a fitt toeù a fitt
 • บันทึกการออกเสียง : fitt fitt [Emberi vonások, Skånska, Skåne, Scanian, Scania]
 • บันทึกการออกเสียง : fittà fittà
 • บันทึกการออกเสียง : refittóra refittóra
 • บันทึกการออกเสียง : refittô refittô
 • บันทึกการออกเสียง : vegnì dénter vegnì dénter
 • บันทึกการออกเสียง : vegnì drént vegnì drént
 • บันทึกการออกเสียง : vegnì suu vegnì suu
 • บันทึกการออกเสียง : vegnì vegnì
 • บันทึกการออกเสียง : molà molà
 • บันทึกการออกเสียง : Gioanna d'Arch Gioanna d'Arch
 • บันทึกการออกเสียง : Praça dos Restauradores Praça dos Restauradores [location]
 • บันทึกการออกเสียง : Ciass Ciass
 • บันทึกการออกเสียง : Menarost Menarost
 • บันทึกการออกเสียง : sgonfion sgonfion
 • บันทึกการออกเสียง : crubion crubion
 • บันทึกการออกเสียง : crubiament crubiament
 • บันทึกการออกเสียง : crubià crubià
 • บันทึกการออกเสียง : crubi crubi
 • บันทึกการออกเสียง : crozz crozz
 • บันทึกการออกเสียง : crovettà crovettà
 • บันทึกการออกเสียง : crovetta crovetta
 • บันทึกการออกเสียง : croved croved
 • บันทึกการออกเสียง : crodon crodon
 • บันทึกการออกเสียง : coretton coretton
 • บันทึกการออกเสียง : corettà corettà
 • บันทึกการออกเสียง : adaquament adaquament