ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ BEN GELECEĞİM BEN GELECEĞİM
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Nkwagala Nkwagala [love, Relationship]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Kizza Besigye Kizza Besigye
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Kali Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ KIVENGERE KIVENGERE
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Rukirabasaija Rukirabasaija [name]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ saawa saawa [hour]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ amasitaani amasitaani [devils]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sitaani sitaani [devil]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ okufa okufa [death]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ empungu empungu [eagle]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ enjegere enjegere [chains]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ olujere olujere [chain]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ entebe entebe [chair]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ emeeza emeeza [table]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ embaata embaata [duck]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ emigga emigga [rivers]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ omugga omugga [river]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Amagi Amagi [Naval ships, eggs]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ eggi eggi [egg]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ amayumba amayumba [houses]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ennyumba ennyumba [house]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ omusenyu omusenyu [sand]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ jjo jjo [yesterday]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ engero engero [stories]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ olugero olugero [story]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abasawo abasawo [doctors]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ omusawo omusawo [doctor]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ enyanja enyanja [sea]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nnyimba nnyimba [music]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abayimbi abayimbi [musicians]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ omuyimbi omuyimbi [musician]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ensimbi ensimbi [money]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ennyimba ennyimba [songs]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ oluyimba oluyimba [song]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bayibuli bayibuli [bible]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ba looya ba looya [Lawyers]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ looya looya [lawyer]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ emiti emiti [trees]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ omuti omuti [tree]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nnabubi nnabubi [spiders]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nabbubi nabbubi [spider]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ biwojjolo biwojjolo [butterflies]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ekiwojjolo ekiwojjolo [butterfly]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kaawa kaawa [coffee]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ evinnyo evinnyo [wine]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ebiwoomereza ebiwoomereza [sugars]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ekiwoomereza ekiwoomereza [sugar]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ebisenge ebisenge [walls]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ekisenge ekisenge [wall]