ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : 감사합니다 감사합니다 [Thank (you), thank you]
 • บันทึกการออกเสียง : 사랑 사랑 [love, love (en)]
 • บันทึกการออกเสียง : BEN GELECEĞİM BEN GELECEĞİM
 • บันทึกการออกเสียง : Nkwagala Nkwagala [love, Relationship]
 • บันทึกการออกเสียง : Kizza Besigye Kizza Besigye
 • บันทึกการออกเสียง : Kali Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • บันทึกการออกเสียง : KIVENGERE KIVENGERE
 • บันทึกการออกเสียง : Rukirabasaija Rukirabasaija [name]
 • บันทึกการออกเสียง : saawa saawa [hour]
 • บันทึกการออกเสียง : amasitaani amasitaani [devils]
 • บันทึกการออกเสียง : sitaani sitaani [devil]
 • บันทึกการออกเสียง : okufa okufa [death]
 • บันทึกการออกเสียง : empungu empungu [eagle]
 • บันทึกการออกเสียง : enjegere enjegere [chains]
 • บันทึกการออกเสียง : olujere olujere [chain]
 • บันทึกการออกเสียง : entebe entebe [chair]
 • บันทึกการออกเสียง : emeeza emeeza [table]
 • บันทึกการออกเสียง : embaata embaata [duck]
 • บันทึกการออกเสียง : emigga emigga [rivers]
 • บันทึกการออกเสียง : omugga omugga [river]
 • บันทึกการออกเสียง : Amagi Amagi [Naval ships, eggs]
 • บันทึกการออกเสียง : eggi eggi [egg]
 • บันทึกการออกเสียง : amayumba amayumba [houses]
 • บันทึกการออกเสียง : ennyumba ennyumba [house]
 • บันทึกการออกเสียง : omusenyu omusenyu [sand]
 • บันทึกการออกเสียง : jjo jjo [yesterday]
 • บันทึกการออกเสียง : engero engero [stories]
 • บันทึกการออกเสียง : olugero olugero [story]
 • บันทึกการออกเสียง : abasawo abasawo [doctors]
 • บันทึกการออกเสียง : omusawo omusawo [doctor]
 • บันทึกการออกเสียง : enyanja enyanja [sea]
 • บันทึกการออกเสียง : nnyimba nnyimba [music]
 • บันทึกการออกเสียง : abayimbi abayimbi [musicians]
 • บันทึกการออกเสียง : omuyimbi omuyimbi [musician]
 • บันทึกการออกเสียง : ensimbi ensimbi [money]
 • บันทึกการออกเสียง : ennyimba ennyimba [songs]
 • บันทึกการออกเสียง : oluyimba oluyimba [song]
 • บันทึกการออกเสียง : bayibuli bayibuli [bible]
 • บันทึกการออกเสียง : ba looya ba looya [Lawyers]
 • บันทึกการออกเสียง : looya looya [lawyer]
 • บันทึกการออกเสียง : emiti emiti [trees]
 • บันทึกการออกเสียง : omuti omuti [tree]
 • บันทึกการออกเสียง : nnabubi nnabubi [spiders]
 • บันทึกการออกเสียง : nabbubi nabbubi [spider]
 • บันทึกการออกเสียง : biwojjolo biwojjolo [butterflies]
 • บันทึกการออกเสียง : ekiwojjolo ekiwojjolo [butterfly]
 • บันทึกการออกเสียง : kaawa kaawa [coffee]
 • บันทึกการออกเสียง : evinnyo evinnyo [wine]
 • บันทึกการออกเสียง : ebiwoomereza ebiwoomereza [sugars]
 • บันทึกการออกเสียง : ekiwoomereza ekiwoomereza [sugar]