ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า BEN GELECEĞİM BEN GELECEĞİM
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nkwagala Nkwagala [love, Relationship]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kizza Besigye Kizza Besigye
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kali Kali [toponym, names, noms, noms propis]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า KIVENGERE KIVENGERE
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Rukirabasaija Rukirabasaija [name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า saawa saawa [hour]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amasitaani amasitaani [devils]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sitaani sitaani [devil]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า okufa okufa [death]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า empungu empungu [eagle]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า enjegere enjegere [chains]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า olujere olujere [chain]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า entebe entebe [chair]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า emeeza emeeza [table]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า embaata embaata [duck]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า emigga emigga [rivers]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omugga omugga [river]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Amagi Amagi [Naval ships, eggs]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า eggi eggi [egg]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า amayumba amayumba [houses]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ennyumba ennyumba [house]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omusenyu omusenyu [sand]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jjo jjo [yesterday]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า engero engero [stories]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า olugero olugero [story]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abasawo abasawo [doctors]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omusawo omusawo [doctor]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า enyanja enyanja [sea]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nnyimba nnyimba [music]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abayimbi abayimbi [musicians]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omuyimbi omuyimbi [musician]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ensimbi ensimbi [money]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ennyimba ennyimba [songs]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oluyimba oluyimba [song]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bayibuli bayibuli [bible]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ba looya ba looya [Lawyers]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า looya looya [lawyer]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า emiti emiti [trees]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า omuti omuti [tree]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nnabubi nnabubi [spiders]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nabbubi nabbubi [spider]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า biwojjolo biwojjolo [butterflies]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ekiwojjolo ekiwojjolo [butterfly]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaawa kaawa [coffee]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า evinnyo evinnyo [wine]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ebiwoomereza ebiwoomereza [sugars]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ekiwoomereza ekiwoomereza [sugar]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ebisenge ebisenge [walls]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ekisenge ekisenge [wall]