ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Къиб Къиб
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Мегьамед Мегьамед
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Мегьамедан Мегьамедан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Акуа Акуа
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Рим империя Рим империя
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Абугерден Абугерден [лезги, а]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า киш киш
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า хемис хемис [Thursday]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า арбе арбе [Wednesday]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ислен ислен [monday]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า фандукӀ фандукӀ [December]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า баскӀум баскӀум [October]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Мара Мара [September]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า пахун пахун [August]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า чиле чиле [July, country]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า къамуг къамуг [june]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า тӀул тӀул [may]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า нава нава [April]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ибне ибне
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า эхем эхем [February]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гьер гьер [january]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า кьуркьушум кьуркьушум [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гугурт гугурт [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า цур цур [chemical element, Siberian Tatar, Себер теле]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Европа Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Атлантик океан Атлантик океан [geography, география]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Америка Америка
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Антарктида Антарктида [countries, geography, география]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Азия Азия [Tatar first names, исемнәр, Tatar female names, хатын-кыз исемнәре]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า физика физика [physics, физика, science, фән]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Африка Африка [geography, география]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า МуркӀарин океан МуркӀарин океан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Лас океан Лас океан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Гьинди океан Гьинди океан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า география география [фән, science]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า астрономия астрономия [наука]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า океан океан [geography, география]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Вил Вил [ир-ат исемнәре, исемнәр, Tatar first names, Tatar male names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า вах вах [реки России]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า дах дах [German loanwords (uk)]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Бах Бах
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า диде диде
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า чаплакъан чаплакъан
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Тапарчи Тапарчи
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ич ич
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ислягьвал Ислягьвал
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Сагърай лезгияр Сагърай лезгияр
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า дуст дуст
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า гаф гаф
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า чан чан