ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Къиб Къиб
 • บันทึกการออกเสียง : Мегьамед Мегьамед
 • บันทึกการออกเสียง : Мегьамедан Мегьамедан
 • บันทึกการออกเสียง : Акуа Акуа
 • บันทึกการออกเสียง : Рим империя Рим империя
 • บันทึกการออกเสียง : Абугерден Абугерден [лезги, а]
 • บันทึกการออกเสียง : киш киш
 • บันทึกการออกเสียง : хемис хемис [Thursday]
 • บันทึกการออกเสียง : арбе арбе [Wednesday]
 • บันทึกการออกเสียง : ислен ислен [monday]
 • บันทึกการออกเสียง : фандукӀ фандукӀ [December]
 • บันทึกการออกเสียง : баскӀум баскӀум [October]
 • บันทึกการออกเสียง : Мара Мара [September]
 • บันทึกการออกเสียง : пахун пахун [August]
 • บันทึกการออกเสียง : чиле чиле [July, country]
 • บันทึกการออกเสียง : къамуг къамуг [june]
 • บันทึกการออกเสียง : тӀул тӀул [may]
 • บันทึกการออกเสียง : нава нава [April]
 • บันทึกการออกเสียง : ибне ибне
 • บันทึกการออกเสียง : эхем эхем [February]
 • บันทึกการออกเสียง : гьер гьер [january]
 • บันทึกการออกเสียง : кьуркьушум кьуркьушум [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : гугурт гугурт [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : цур цур [chemical element, Siberian Tatar, Себер теле]
 • บันทึกการออกเสียง : Европа Европа [place names, géographie, noun, спутники, satellite, правопис 1929, astronomy, астрономия, europe, geography]
 • บันทึกการออกเสียง : Атлантик океан Атлантик океан [geography, география]
 • บันทึกการออกเสียง : Америка Америка
 • บันทึกการออกเสียง : Антарктида Антарктида [countries, geography, география]
 • บันทึกการออกเสียง : Азия Азия [Tatar first names, исемнәр, Tatar female names, хатын-кыз исемнәре]
 • บันทึกการออกเสียง : физика физика [physics, физика, science, фән]
 • บันทึกการออกเสียง : Африка Африка [geography, география]
 • บันทึกการออกเสียง : МуркӀарин океан МуркӀарин океан
 • บันทึกการออกเสียง : Лас океан Лас океан
 • บันทึกการออกเสียง : Гьинди океан Гьинди океан
 • บันทึกการออกเสียง : география география [фән, science]
 • บันทึกการออกเสียง : астрономия астрономия [наука]
 • บันทึกการออกเสียง : океан океан [geography, география]
 • บันทึกการออกเสียง : Вил Вил [ир-ат исемнәре, исемнәр, Tatar first names, Tatar male names]
 • บันทึกการออกเสียง : вах вах [реки России]
 • บันทึกการออกเสียง : дах дах [German loanwords (uk)]
 • บันทึกการออกเสียง : Бах Бах
 • บันทึกการออกเสียง : диде диде
 • บันทึกการออกเสียง : чаплакъан чаплакъан
 • บันทึกการออกเสียง : Тапарчи Тапарчи
 • บันทึกการออกเสียง : ич ич
 • บันทึกการออกเสียง : Ислягьвал Ислягьвал
 • บันทึกการออกเสียง : Сагърай лезгияр Сагърай лезгияр
 • บันทึกการออกเสียง : дуст дуст
 • บันทึกการออกเสียง : гаф гаф
 • บันทึกการออกเสียง : чан чан