ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า striptease striptease
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestriizter gestriizter
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestriizten gestriizten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestriiztem gestriiztem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestriizt gestriizt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า striizt striizt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า striiz striiz
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strizen strizen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrigelter gestrigelter
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrigelten gestrigelten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrigeltem gestrigeltem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrigelt gestrigelt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strigelt strigelt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strigels strigels
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strigelen Strigelen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strigel Strigel [names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrieft gestrieft
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strieft strieft
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า striefs striefs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Striewen Striewen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressfaktor stressfaktor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stresssituatiounen Stresssituatiounen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stresssituatioun Stresssituatioun
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strief Strief
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stretching stretching [mathematical terms]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestresster gestresster
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestressten gestressten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestresstem gestresstem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestresst gestresst
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stresst stresst
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressen stressen [stressen, gestrest]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stresseger stresseger
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressegen stressegen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressegem stressegem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stressegt stressegt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stresseg stresseg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า stress stress [sostantivo, stress, affaticamento, fatica]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëppter gestrëppter
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëppten gestrëppten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëpptem gestrëpptem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gestrëppt gestrëppt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëpp strëpp
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëppt strëppt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëpps strëpps
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strëppen strëppen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strenzen Strenzen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strenz Strenz
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Strénk Strénk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stronk Stronk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า strengstens strengstens

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pass op, däi Stréckel as lasspass op, däi Stréckel as lass [วลีในชีวิตประจำวัน]