ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Watschenterhaff Watschenterhaff [area in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : Wärungsfongen Wärungsfongen
 • บันทึกการออกเสียง : Wärungsfong Wärungsfong
 • บันทึกการออกเสียง : Wanterkleeder Wanterkleeder
 • บันทึกการออกเสียง : Wanterdepressiounen Wanterdepressiounen
 • บันทึกการออกเสียง : Wanterdepressioun Wanterdepressioun
 • บันทึกการออกเสียง : Wandriedercher Wandriedercher
 • บันทึกการออกเสียง : Wandriedchen Wandriedchen
 • บันทึกการออกเสียง : Wanderschong Wanderschong
 • บันทึกการออกเสียง : walzen walzen
 • บันทึกการออกเสียง : Walzer Walzer [masculine noun, dance]
 • บันทึกการออกเสียง : Walstëmmen Walstëmmen
 • บันทึกการออกเสียง : Walstëmm Walstëmm
 • บันทึกการออกเสียง : Walspréch Walspréch
 • บันทึกการออกเสียง : Walsproch Walsproch
 • บันทึกการออกเสียง : Walresultater Walresultater
 • บันทึกการออกเสียง : Walresultat Walresultat
 • บันทึกการออกเสียง : Waldberg Waldberg [area in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : Wäitspronk Wäitspronk
 • บันทึกการออกเสียง : Wäiswampich Wäiswampich
 • บันทึกการออกเสียง : Wäissfloss Wäissfloss
 • บันทึกการออกเสียง : Wäiss Ernz Wäiss Ernz [stream in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : Wäiss Erenz Wäiss Erenz [Wäiss Ernz]
 • บันทึกการออกเสียง : Wäissenhaff Wäissenhaff [area in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : wäisméicht wäisméicht
 • บันทึกการออกเสียง : wäisméichs wäisméichs
 • บันทึกการออกเสียง : wäisméichen wäisméichen
 • บันทึกการออกเสียง : wäisméich wäisméich
 • บันทึกการออกเสียง : wäismoucht wäismoucht
 • บันทึกการออกเสียง : wäismouchs wäismouchs
 • บันทึกการออกเสียง : wäismouchen wäismouchen
 • บันทึกการออกเสียง : wäismouch wäismouch
 • บันทึกการออกเสียง : Wäiriewen Wäiriewen
 • บันทึกการออกเสียง : Wäirief Wäirief
 • บันทึกการออกเสียง : Wäinesseg Wäinesseg
 • บันทึกการออกเสียง : Wäinzorten Wäinzorten
 • บันทึกการออกเสียง : Wäinzort Wäinzort
 • บันทึกการออกเสียง : Wäikëschten Wäikëschten
 • บันทึกการออกเสียง : Wäikëscht Wäikëscht
 • บันทึกการออกเสียง : Währungsfongen Währungsfongen
 • บันทึกการออกเสียง : Währungsfong Währungsfong
 • บันทึกการออกเสียง : Wahlstëmmen Wahlstëmmen
 • บันทึกการออกเสียง : Wahlstëmm Wahlstëmm
 • บันทึกการออกเสียง : Wahlspréch Wahlspréch
 • บันทึกการออกเสียง : Wahlsproch Wahlsproch
 • บันทึกการออกเสียง : wahrscheinlecher wahrscheinlecher
 • บันทึกการออกเสียง : wahrscheinlechen wahrscheinlechen
 • บันทึกการออกเสียง : wahrscheinlechem wahrscheinlechem
 • บันทึกการออกเสียง : wahrscheinlecht wahrscheinlecht
 • บันทึกการออกเสียง : wäerts wäerts