ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Philadelphia Philadelphia [pennsylvania, USA, Cities - United States]
 • บันทึกการออกเสียง : Sudan Sudan
 • บันทึกการออกเสียง : Samschadeg Samschadeg
 • บันทึกการออกเสียง : Haaptkriticken Haaptkriticken
 • บันทึกการออกเสียง : geeschteren geeschteren [verb]
 • บันทึกการออกเสียง : verzerren verzerren [VERB INFINITIVE]
 • บันทึกการออกเสียง : Galerien Galerien [pl.]
 • บันทึกการออกเสียง : Expressionisten Expressionisten
 • บันทึกการออกเสียง : Drüsen Drüsen [pl.]
 • บันทึกการออกเสียง : sechs sechs [números, 2, Number]
 • บันทึกการออกเสียง : Wierer Wierer
 • บันทึกการออกเสียง : Cache-pot Cache-pot
 • บันทึกการออกเสียง : Moderatorinnen Moderatorinnen