ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschrieden Neijooschrieden
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschried Neijooschried
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschreceptiounen Neijooschreceptiounen
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschreceptioun Neijooschreceptioun
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschkaarten Neijooschkaarten
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschkaart Neijooschkaart
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschempfank Neijooschempfank
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschempfäng Neijooschempfäng
 • บันทึกการออกเสียง : Neijooschempfang Neijooschempfang
 • บันทึกการออกเสียง : Neijoerschreceptiounen Neijoerschreceptiounen
 • บันทึกการออกเสียง : Neijoerschreceptioun Neijoerschreceptioun
 • บันทึกการออกเสียง : Neijoerschempfank Neijoerschempfank
 • บันทึกการออกเสียง : Neijoerschempfäng Neijoerschempfäng
 • บันทึกการออกเสียง : Neijoerschempfang Neijoerschempfang
 • บันทึกการออกเสียง : Neihaff Neihaff [area in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : neigemaachter neigemaachter
 • บันทึกการออกเสียง : neigemaachten neigemaachten
 • บันทึกการออกเสียง : neigemaachtem neigemaachtem
 • บันทึกการออกเสียง : neigemaacht neigemaacht
 • บันทึกการออกเสียง : neigebuerent neigebuerent
 • บันทึกการออกเสียง : neigebuerenem neigebuerenem
 • บันทึกการออกเสียง : neigebuerener neigebuerener
 • บันทึกการออกเสียง : neigebueren neigebueren
 • บันทึกการออกเสียง : neigebuerenen neigebuerenen
 • บันทึกการออกเสียง : neigebuer neigebuer
 • บันทึกการออกเสียง : néierschlot néierschlot
 • บันทึกการออกเสียง : néiergesater néiergesater
 • บันทึกการออกเสียง : néiergesaten néiergesaten
 • บันทึกการออกเสียง : néiergesatem néiergesatem
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeluechter néiergeluechter
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeluechten néiergeluechten
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeluechtem néiergeluechtem
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeschloener néiergeschloener
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeschloenen néiergeschloenen
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeschloenem néiergeschloenem
 • บันทึกการออกเสียง : néiergeschloent néiergeschloent
 • บันทึกการออกเสียง : néiergebrannter néiergebrannter
 • บันทึกการออกเสียง : néiergebrannten néiergebrannten
 • บันทึกการออกเสียง : néiergebranntem néiergebranntem
 • บันทึกการออกเสียง : Neierbuerg Neierbuerg [Neuerburg]
 • บันทึกการออกเสียง : Neienshaff Neienshaff [area in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : Nei Brasilien Nei Brasilien [area in Luxembourg]
 • บันทึกการออกเสียง : negerinnen negerinnen
 • บันทึกการออกเสียง : Negerin Negerin [negerin]
 • บันทึกการออกเสียง : negligéiert negligéiert
 • บันทึกการออกเสียง : nediert nediert [interjection]
 • บันทึกการออกเสียง : nedu nedu [interjection]
 • บันทึกการออกเสียง : Néckel Néckel [nickel, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียง : nauruescher nauruescher
 • บันทึกการออกเสียง : naurueschen naurueschen

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : näischt fir onguttnäischt fir ongutt [อื่น ๆ]