ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Nyabinghi Nyabinghi
 • บันทึกการออกเสียง : Black river Black river
 • บันทึกการออกเสียง : Island gully falls Island gully falls
 • บันทึกการออกเสียง : bami bami [bami]
 • บันทึกการออกเสียง : bammy bammy
 • บันทึกการออกเสียง : Ba'zja Ba'zja
 • บันทึกการออกเสียง : trii trii
 • บันทึกการออกเสียง : kangkara kangkara
 • บันทึกการออกเสียง : kankara kankara
 • บันทึกการออกเสียง : Anansi Anansi [spider, folklore, Ashanti, Ghana]
 • บันทึกการออกเสียง : putus putus
 • บันทึกการออกเสียง : lik lik [like, toks kaip, panašus, topònim]
 • บันทึกการออกเสียง : houdi houdi
 • บันทึกการออกเสียง : laik laik
 • บันทึกการออกเสียง : faiya faiya
 • บันทึกการออกเสียง : ataklaps ataklaps
 • บันทึกการออกเสียง : fut fut [swear words]
 • บันทึกการออกเสียง : fuu fuu fuu fuu
 • บันทึกการออกเสียง : so so [2, Scrabble words, WL, Prešeren]
 • บันทึกการออกเสียง : shata shata
 • บันทึกการออกเสียง : tegareg tegareg
 • บันทึกการออกเสียง : clothes clothes [garments, sari]
 • บันทึกการออกเสียง : boolooloop boolooloop
 • บันทึกการออกเสียง : 内 [interno, interior, 汉语常用字, 汉语常用2500字, commonly used characters, frequently used words, 2500 frequently used words]
 • บันทึกการออกเสียง : Uziah Sticky Thompson Uziah Sticky Thompson [Jamaican percussionist]
 • บันทึกการออกเสียง : Iyaric Iyaric
 • บันทึกการออกเสียง : Irie Irie
 • บันทึกการออกเสียง : Canerise Canerise
 • บันทึกการออกเสียง : Accompong Accompong [place name]
 • บันทึกการออกเสียง : Yallahs Yallahs
 • บันทึกการออกเสียง : kalonji kalonji
 • บันทึกการออกเสียง : Adrian Mariappa Adrian Mariappa [Jamaican football player, football player]
 • บันทึกการออกเสียง : Noi Siamo ballerini Noi Siamo ballerini
 • บันทึกการออกเสียง : opan opan [upon]
 • บันทึกการออกเสียง : zuulaji zuulaji [zoology]
 • บันทึกการออกเสียง : prafeshanal prafeshanal [professional]
 • บันทึกการออกเสียง : sakrifais sakrifais [sacrifice]
 • บันทึกการออกเสียง : fakolti fakolti [facultad]
 • บันทึกการออกเสียง : akadimia akadimia [academy]
 • บันทึกการออกเสียง : painapl painapl [pineapple]
 • บันทึกการออกเสียง : kanstituushanal kanstituushanal [constitutional]
 • บันทึกการออกเสียง : raita raita [trees, Salix caprea, stripe, writer]
 • บันทึกการออกเสียง : aachitek aachitek [architect]
 • บันทึกการออกเสียง : miuuzishan miuuzishan [musician]
 • บันทึกการออกเสียง : plaant plaant [plant]
 • บันทึกการออกเสียง : igwaana igwaana [iguana]
 • บันทึกการออกเสียง : kuul kuul [Cool]
 • บันทึกการออกเสียง : towa towa [tower]
 • บันทึกการออกเสียง : flowa flowa [flower]
 • บันทึกการออกเสียง : Howa Howa [company, Japanese machinery manufacturer, hour]

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Can get soome aki ah saalfish please?Can get soome aki ah saalfish please? [การรับประทานอาหาร]
 • บันทึกการออกเสียง : Wah gwaan?Wah gwaan? [วลีในชีวิตประจำวัน]