ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mangipatarus mangipatarus
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า makipatang makipatang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rehion rehion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า para para [sostantivo, Originally Persian, distritos de surinam, surinam, color, pénz, money, odmiana rzeczowników, see <za parę minut>, see <zazdrościć>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inpaay inpaay
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tawagan tawagan [call, ring, phone]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า petsa petsa [tagalog]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า espesipiko espesipiko
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า addang addang
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aramidenyo aramidenyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rumbeng rumbeng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kalikagumanna kalikagumanna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pakdaar pakdaar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า no no [negative, adjective, interjection, adverb, English, on, verbum]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า babaen babaen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aplikasionyo aplikasionyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า maipanggep maipanggep
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า saludsod saludsod
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า addaankayo addaankayo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bayadanyo bayadanyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pagsasaoyo pagsasaoyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tulong tulong
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dumawat dumawat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า karbenganyo karbenganyo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า inapuy inapuy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agóng agóng
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lapayág lapayág
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kaarúba kaarúba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sakoy sakoy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า imedia imedia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า las las [verb, rzeczownik, noun, forest, sosny, świerki, modrzewie, drzewa, dęby, zalesienie, odmiana rzeczowników, see <wywołał>, see <głośno>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bigat bigat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า una una [female name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า la la [music, solfa, notes, scale]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anio Anio [Eneide]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dominggo dominggo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oras oras
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า minuto minuto [aggettivo, sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า segundo segundo
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า disiembre disiembre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nobiembre nobiembre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Oktubre Oktubre [October, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า septiembre septiembre [meses del año]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agosto agosto [mesi, months, years, anni, agosto, August, month, meses del año, names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulio hulio
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hunio hunio
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mayo Mayo [Yukon, Territories, Irish County, food]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า abril abril [months, April, meses do ano, months of the year, abril, month, meses del año, Mês]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Marso Marso [marzo, sostantivo, planets, astronomy, March, month]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pebrero Pebrero [February, month]