ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nuosu Nuosu
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yi Yi [languages, Sprachen, sounds, phonetics, ethnic, noun]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mari Kvien Brunvoll Mari Kvien Brunvoll
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ꋠꂇ ꋠꂇ
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า 0123456789 0123456789 [阿拉伯数字,数字, Number, 数字]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ꊯꈬ ꊯꈬ [19]
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า ꌕꊯꉬ ꌕꊯꉬ [35]