ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : լեգգինս լեգգինս
 • บันทึกการออกเสียง : ստրինգ ստրինգ
 • บันทึกการออกเสียง : վիսկի վիսկի
 • บันทึกการออกเสียง : ոստիկանական բաժանմունք ոստիկանական բաժանմունք
 • บันทึกการออกเสียง : բլուզ բլուզ
 • บันทึกการออกเสียง : ներբան ներբան
 • บันทึกการออกเสียง : ատաղձագործ ատաղձագործ
 • บันทึกการออกเสียง : օդաչու օդաչու
 • บันทึกการออกเสียง : թղթակից թղթակից
 • บันทึกการออกเสียง : դաստակ դաստակ
 • บันทึกการออกเสียง : շարֆ շարֆ
 • บันทึกการออกเสียง : որմնադիր որմնադիր
 • บันทึกการออกเสียง : հաղորդավար հաղորդավար
 • บันทึกการออกเสียง : խռչակ խռչակ
 • บันทึกการออกเสียง : զինվորական զինվորական
 • บันทึกการออกเสียง : քունք քունք
 • บันทึกการออกเสียง : կրծկալ կրծկալ
 • บันทึกการออกเสียง : դատավոր դատավոր
 • บันทึกการออกเสียง : արմունկ արմունկ [մարմին]
 • บันทึกการออกเสียง : զուգարան զուգարան [տուն]
 • บันทึกการออกเสียง : Վահագն Նորայր Տատրյան Վահագն Նորայր Տատրյան
 • บันทึกการออกเสียง : Ագունիկ Ագունիկ
 • บันทึกการออกเสียง : Ազնավուրյան Ազնավուրյան
 • บันทึกการออกเสียง : Մելքոնեան Մելքոնեան [Melkonian]
 • บันทึกการออกเสียง : Վիքիբառարան Վիքիբառարան
 • บันทึกการออกเสียง : դուդուկ դուդուկ
 • บันทึกการออกเสียง : Bethsheba Bethsheba
 • บันทึกการออกเสียง : Magdalene Magdalene [female first name, bible, two spellings]
 • บันทึกการออกเสียง : Rabboni Rabboni
 • บันทึกการออกเสียง : Նազարյան Նազարյան [Nazarian]
 • บันทึกการออกเสียง : Փաշա Փաշա [pasha]
 • บันทึกการออกเสียง : լսելի լսելի
 • บันทึกการออกเสียง : մշակ մշակ
 • บันทึกการออกเสียง : կենդանություն կենդանություն
 • บันทึกการออกเสียง : երեաշատ երեաշատ
 • บันทึกการออกเสียง : երե երե
 • บันทึกการออกเสียง : նախարշալույսյան նախարշալույսյան
 • บันทึกการออกเสียง : շամբուտ շամբուտ
 • บันทึกการออกเสียง : թավամազ թավամազ
 • บันทึกการออกเสียง : ապաստան ապաստան
 • บันทึกการออกเสียง : սիգապանծ սիգապանծ
 • บันทึกการออกเสียง : խրխինջ խրխինջ
 • บันทึกการออกเสียง : սորամուտ սորամուտ
 • บันทึกการออกเสียง : վազվզել վազվզել
 • บันทึกการออกเสียง : հնչյուն հնչյուն
 • บันทึกการออกเสียง : որսորդական որսորդական
 • บันทึกการออกเสียง : շտապել շտապել
 • บันทึกการออกเสียง : ձեռնասուն ձեռնասուն
 • บันทึกการออกเสียง : վիթ վիթ
 • บันทึกการออกเสียง : այծյամ այծյամ

วลี