ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : լեգգինս լեգգինս
 • บันทึกการออกเสียง : ստրինգ ստրինգ
 • บันทึกการออกเสียง : վիսկի վիսկի
 • บันทึกการออกเสียง : ոստիկանական բաժանմունք ոստիկանական բաժանմունք
 • บันทึกการออกเสียง : բլուզ բլուզ
 • บันทึกการออกเสียง : ներբան ներբան
 • บันทึกการออกเสียง : ատաղձագործ ատաղձագործ
 • บันทึกการออกเสียง : օդաչու օդաչու
 • บันทึกการออกเสียง : թղթակից թղթակից
 • บันทึกการออกเสียง : դաստակ դաստակ
 • บันทึกการออกเสียง : շարֆ շարֆ
 • บันทึกการออกเสียง : որմնադիր որմնադիր
 • บันทึกการออกเสียง : հաղորդավար հաղորդավար
 • บันทึกการออกเสียง : խռչակ խռչակ
 • บันทึกการออกเสียง : զինվորական զինվորական
 • บันทึกการออกเสียง : քունք քունք
 • บันทึกการออกเสียง : կրծկալ կրծկալ
 • บันทึกการออกเสียง : դատավոր դատավոր
 • บันทึกการออกเสียง : արմունկ արմունկ [մարմին]
 • บันทึกการออกเสียง : զուգարան զուգարան [տուն]
 • บันทึกการออกเสียง : Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրեան Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրեան [Shahnour Vaghinag Aznavourian, Charles Aznavour]
 • บันทึกการออกเสียง : Եղիշե Չարենց Եղիշե Չարենց [poet, soviet, Armenian]
 • บันทึกการออกเสียง : Կարմիր տեռոր Կարմիր տեռոր [Red Terror]
 • บันทึกการออกเสียง : Gurdjieff Gurdjieff
 • บันทึกการออกเสียง : Արսեն Մեհրաբյան Արսեն Մեհրաբյան
 • บันทึกการออกเสียง : Տփղիս Տփղիս [cities, Tiflis]
 • บันทึกการออกเสียง : արմենիա արմենիա
 • บันทึกการออกเสียง : vartan vartan
 • บันทึกการออกเสียง : Vardan Vardan
 • บันทึกการออกเสียง : Թորոս Թորոս [name - Armenian]
 • บันทึกการออกเสียง : Նուպար Նուպար
 • บันทึกการออกเสียง : Վահագն Նորայր Տատրյան Վահագն Նորայր Տատրյան
 • บันทึกการออกเสียง : Ագունիկ Ագունիկ
 • บันทึกการออกเสียง : Ազնավուրյան Ազնավուրյան
 • บันทึกการออกเสียง : Մելքոնեան Մելքոնեան [Melkonian]
 • บันทึกการออกเสียง : Վիքիբառարան Վիքիբառարան
 • บันทึกการออกเสียง : դուդուկ դուդուկ
 • บันทึกการออกเสียง : Նազարյան Նազարյան [Nazarian]
 • บันทึกการออกเสียง : Փաշա Փաշա
 • บันทึกการออกเสียง : լսելի լսելի
 • บันทึกการออกเสียง : մշակ մշակ
 • บันทึกการออกเสียง : կենդանություն կենդանություն
 • บันทึกการออกเสียง : երեաշատ երեաշատ
 • บันทึกการออกเสียง : երե երե
 • บันทึกการออกเสียง : նախարշալույսյան նախարշալույսյան
 • บันทึกการออกเสียง : շամբուտ շամբուտ
 • บันทึกการออกเสียง : թավամազ թավամազ
 • บันทึกการออกเสียง : ապաստան ապաստան
 • บันทึกการออกเสียง : սիգապանծ սիգապանծ
 • บันทึกการออกเสียง : խրխինջ խրխինջ

วลี