ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : ստրինգ ստրինգ
 • บันทึกการออกเสียง : կրծկալ կրծկալ
 • บันทึกการออกเสียง : Տարսոն Տարսոն
 • บันทึกการออกเสียง : Տփղիս Տփղիս [cities, Tiflis]
 • บันทึกการออกเสียง : Նուպար Նուպար
 • บันทึกการออกเสียง : Ագունիկ Ագունիկ
 • บันทึกการออกเสียง : Մելքոնեան Մելքոնեան [Melkonian]
 • บันทึกการออกเสียง : Վիքիբառարան Վիքիբառարան
 • บันทึกการออกเสียง : դուդուկ դուդուկ
 • บันทึกการออกเสียง : Նազարյան Նազարյան [Nazarian]
 • บันทึกการออกเสียง : Փաշա Փաշա
 • บันทึกการออกเสียง : լսելի լսելի
 • บันทึกการออกเสียง : մշակ մշակ
 • บันทึกการออกเสียง : երեաշատ երեաշատ
 • บันทึกการออกเสียง : երե երե
 • บันทึกการออกเสียง : նախարշալույսյան նախարշալույսյան
 • บันทึกการออกเสียง : շամբուտ շամբուտ
 • บันทึกการออกเสียง : թավամազ թավամազ
 • บันทึกการออกเสียง : ապաստան ապաստան
 • บันทึกการออกเสียง : սիգապանծ սիգապանծ
 • บันทึกการออกเสียง : խրխինջ խրխինջ
 • บันทึกการออกเสียง : սորամուտ սորամուտ
 • บันทึกการออกเสียง : վազվզել վազվզել
 • บันทึกการออกเสียง : հնչյուն հնչյուն
 • บันทึกการออกเสียง : որսորդական որսորդական
 • บันทึกการออกเสียง : շտապել շտապել
 • บันทึกการออกเสียง : ձեռնասուն ձեռնասուն
 • บันทึกการออกเสียง : վիթ վիթ
 • บันทึกการออกเสียง : այծյամ այծյամ
 • บันทึกการออกเสียง : Խոսրովի անտառ Խոսրովի անտառ
 • บันทึกการออกเสียง : ոտ ոտ
 • บันทึกการออกเสียง : մեկնած մեկնած
 • บันทึกการออกเสียง : թևք թևք
 • บันทึกการออกเสียง : ճախրել ճախրել
 • บันทึกการออกเสียง : ցանված ցանված
 • บันทึกการออกเสียง : ամենանուրբ ամենանուրբ
 • บันทึกการออกเสียง : հովիկ հովիկ
 • บันทึกการออกเสียง : խոտաբույս խոտաբույս
 • บันทึกการออกเสียง : ծածանվել ծածանվել
 • บันทึกการออกเสียง : կանաչազարդ կանաչազարդ
 • บันทึกการออกเสียง : ցողված ցողված
 • บันทึกการออกเสียง : վաղորդյան վաղորդյան
 • บันทึกการออกเสียง : շղարշ շղարշ
 • บันทึกการออกเสียง : շողք շողք
 • บันทึกการออกเสียง : պսակաձև պսակաձև
 • บันทึกการออกเสียง : պատած պատած
 • บันทึกการออกเสียง : հարսիկ հարսիկ
 • บันทึกการออกเสียง : յուր յուր
 • บันทึกการออกเสียง : արարատյան արարատյան
 • บันทึกการออกเสียง : լուսապայծառ լուսապայծառ

วลี