ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lunch lunch [verb, noun, Oxford 3000, zelfstandig naamwoord]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า újprüdéria újprüdéria
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Addisz-Abeba Addisz-Abeba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Akszúm Akszúm
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า de facto de facto [law, expression, latin, in deed]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า autonómiatervezethez autonómiatervezethez
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fingtál !? Fingtál !?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Oláhmezerics Oláhmezerics
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pokolfajzatot pokolfajzatot
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ördögűzőt ördögűzőt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ördögűzők ördögűzők
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ördögűző ördögűző
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า politikusaik politikusaik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lazuljanak lazuljanak
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ármánykodók ármánykodók
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า benfenntesek benfenntesek
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pellengérre pellengérre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fellélegzett fellélegzett
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า általánosságokat általánosságokat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nimbuszukon nimbuszukon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tömkelege tömkelege
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า olasztudását olasztudását
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า orosztudását orosztudását
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า forradalmasíthatja forradalmasíthatja
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า magyartudását magyartudását
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า angoltudását angoltudását
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า elmélyítse elmélyítse
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า költségvetésen költségvetésen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulladékgazdálkodásuk hulladékgazdálkodásuk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulladékgazdálkodást hulladékgazdálkodást
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulladékgazdálkodási hulladékgazdálkodási
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulladékválogatást hulladékválogatást
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulladékválogatás hulladékválogatás
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hulladékválogatásig hulladékválogatásig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า munkálataira munkálataira
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า irányoztak irányoztak
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fenntarthatóak fenntarthatóak
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า indíthassunk indíthassunk
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า menetrendszerinti menetrendszerinti
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า előteremtsük előteremtsük
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า célállomásba célállomásba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า légitársaságokkal légitársaságokkal
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า szembenéznem szembenéznem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nagyléptékben nagyléptékben
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fejlesztésüket fejlesztésüket
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า beüzemelése beüzemelése
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า állampolgárai állampolgárai
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vízummal vízummal
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kollégáik kollégáik
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า felkapott felkapott

วลี