ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : ellenőrbrigád ellenőrbrigád
 • บันทึกการออกเสียง : holdbeli holdbeli
 • บันทึกการออกเสียง : alkoholizmusa alkoholizmusa
 • บันทึกการออกเสียง : exmozdonyvezető exmozdonyvezető
 • บันทึกการออกเสียง : muki muki
 • บันทึกการออกเสียง : Gyalogkakukk Gyalogkakukk
 • บันทึกการออกเสียง : elvonatkoztatást elvonatkoztatást
 • บันทึกการออกเสียง : összefüggéstelenek összefüggéstelenek
 • บันทึกการออกเสียง : klipek klipek
 • บันทึกการออกเสียง : reklámklipek reklámklipek
 • บันทึกการออกเสียง : reklámklipeket reklámklipeket
 • บันทึกการออกเสียง : műfajilag műfajilag
 • บันทึกการออกเสียง : eklekticizmust eklekticizmust
 • บันทึกการออกเสียง : eklekticizmusát eklekticizmusát
 • บันทึกการออกเสียง : kontrollt kontrollt
 • บันทึกการออกเสียง : kontrollja kontrollja
 • บันทึกการออกเสียง : koncepciótlanság koncepciótlanság
 • บันทึกการออกเสียง : koncepciótlanságnak koncepciótlanságnak
 • บันทึกการออกเสียง : mozgóurna mozgóurna
 • บันทึกการออกเสียง : legszilárdabbakat legszilárdabbakat
 • บันทึกการออกเสียง : szabadságaink szabadságaink
 • บันทึกการออกเสียง : díszzsebkendős díszzsebkendős
 • บันทึกการออกเสียง : öntözőhálózat öntözőhálózat
 • บันทึกการออกเสียง : öntözőhálózatok öntözőhálózatok
 • บันทึกการออกเสียง : öntözőhálózatokról öntözőhálózatokról
 • บันทึกการออกเสียง : dicshimnuszok dicshimnuszok
 • บันทึกการออกเสียง : dicshimnuszokat dicshimnuszokat
 • บันทึกการออกเสียง : pézsmaillat pézsmaillat
 • บันทึกการออกเสียง : pézsmaillatot pézsmaillatot
 • บันทึกการออกเสียง : bolondja bolondja
 • บันทึกการออกเสียง : bolondjaik bolondjaik
 • บันทึกการออกเสียง : bolondjai bolondjai
 • บันทึกการออกเสียง : bolondjaiból bolondjaiból
 • บันทึกการออกเสียง : osztályismétlő osztályismétlő
 • บันทึกการออกเสียง : osztályismétlők osztályismétlők
 • บันทึกการออกเสียง : osztályismétlőnk osztályismétlőnk
 • บันทึกการออกเสียง : megvesztegetésben megvesztegetésben
 • บันทึกการออกเสียง : testvérük testvérük
 • บันทึกการออกเสียง : testvérünk testvérünk
 • บันทึกการออกเสียง : kisöreg kisöreg
 • บันทึกการออกเสียง : kisöregek kisöregek
 • บันทึกการออกเสียง : kisöregekké kisöregekké
 • บันทึกการออกเสียง : diákszállás diákszállás
 • บันทึกการออกเสียง : diákszállást diákszállást
 • บันทึกการออกเสียง : ajtajára ajtajára
 • บันทึกการออกเสียง : Sződemeter Sződemeter
 • บันทึกการออกเสียง : sződemeteri sződemeteri
 • บันทึกการออกเสียง : fogalmazódik fogalmazódik
 • บันทึกการออกเสียง : falurombolás falurombolás
 • บันทึกการออกเสียง : kihagyhatatlanja kihagyhatatlanja

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Gyümölcsöt eszünkGyümölcsöt eszünk [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A nő csirket eszikA nő csirket eszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A nő gyümöcslét iszikA nő gyümöcslét iszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Az étkezésAz étkezés [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A férfi bort iszikA férfi bort iszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A férfi és a nő teát isznakA férfi és a nő teát isznak [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Az ebédAz ebéd [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A citromA citrom [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A lány sertéshúst eszikA lány sertéshúst eszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A lány eszik egy paradicsomotA lány eszik egy paradicsomot [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A tojás és a csirkeA tojás és a csirke [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A vacsoraA vacsora [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A gyerekek vegetáriánusakA gyerekek vegetáriánusak [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A gyerek húst eszikA gyerek húst eszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A csirkeA csirke [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A reggeli étlapA reggeli étlap [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A reggeliA reggeli [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A fiú vegetáriánusA fiú vegetáriánus [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A fiú ebédelA fiú ebédel [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A fiú cukrot eszikA fiú cukrot eszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : paradicsomot eszikparadicsomot eszik [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Van valami a füle mögött.Van valami a füle mögött. [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : Vaj van a fején.Vaj van a fején. [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : berepülő pilótaberepülő pilóta [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kutyafejű tatárkutyafejű tatár [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : Lét iszikLét iszik [อื่น ๆ]