ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : begyetem begyetem
 • บันทึกการออกเสียง : Czetz János Czetz János
 • บันทึกการออกเสียง : cédé cédé
 • บันทึกการออกเสียง : valszeg valszeg
 • บันทึกการออกเสียง : József Mészáros József Mészáros [male name foreign order]
 • บันทึกการออกเสียง : kényszererők kényszererők
 • บันทึกการออกเสียง : támasztósejtekkel támasztósejtekkel
 • บันทึกการออกเสียง : áttranszponál áttranszponál
 • บันทึกการออกเสียง : áttranszponálnánk áttranszponálnánk
 • บันทึกการออกเสียง : hallucinációkat hallucinációkat
 • บันทึกการออกเสียง : színneveket színneveket
 • บันทึกการออกเสียง : szinesztéziásokat szinesztéziásokat
 • บันทึกการออกเสียง : szinesztéziáját szinesztéziáját
 • บันทึกการออกเสียง : szinesztéziások szinesztéziások
 • บันทึกการออกเสียง : szinesztéziás szinesztéziás
 • บันทึกการออกเสียง : szinesztéziára szinesztéziára
 • บันทึกการออกเสียง : összeérzése összeérzése
 • บันทึกการออกเสียง : ráképezés ráképezés
 • บันทึกการออกเสียง : ráképezések ráképezések
 • บันทึกการออกเสียง : bijekciónak bijekciónak
 • บันทึกการออกเสียง : szürjekció szürjekció
 • บันทึกการออกเสียง : injektív injektív
 • บันทึกการออกเสียง : határterületeként határterületeként
 • บันทึกการออกเสียง : gyakoriságtáblázat gyakoriságtáblázat
 • บันทึกการออกเสียง : kriptanalitikus kriptanalitikus
 • บันทึกการออกเสียง : kriptanalitikusnak kriptanalitikusnak
 • บันทึกการออกเสียง : agyonlőtte agyonlőtte
 • บันทึกการออกเสียง : gyilkosságért gyilkosságért
 • บันทึกการออกเสียง : kivégzésszerű kivégzésszerű
 • บันทึกการออกเสียง : kivégzésszerűen kivégzésszerűen
 • บันทึกการออกเสียง : tótújfalusi tótújfalusi
 • บันทึกการออกเสียง : mostohaapját mostohaapját
 • บันทึกการออกเสียง : őrállomása őrállomása
 • บันทึกการออกเสียง : őrállomás őrállomás
 • บันทึกการออกเสียง : őrállomások őrállomások
 • บันทึกการออกเสียง : fejadólajstrom fejadólajstrom
 • บันทึกการออกเสียง : fejadólajstromban fejadólajstromban
 • บันทึกการออกเสียง : adólajstrom adólajstrom
 • บันทึกการออกเสียง : adólajstromokat adólajstromokat
 • บันทึกการออกเสียง : adólajstromok adólajstromok
 • บันทึกการออกเสียง : dézsmaváltságjegyzék dézsmaváltságjegyzék
 • บันทึกการออกเสียง : Drávagárdony Drávagárdony
 • บันทึกการออกเสียง : Potony Potony
 • บันทึกการออกเสียง : Szentborbás Szentborbás
 • บันทึกการออกเสียง : Tótújfalu Tótújfalu
 • บันทึกการออกเสียง : sósvertikeiek sósvertikeiek
 • บันทึกการออกเสียง : Markóc Markóc
 • บันทึกการออกเสียง : bemutatójellegű bemutatójellegű
 • บันทึกการออกเสียง : jégkatlanban jégkatlanban
 • บันทึกการออกเสียง : bobvilágbajnokság bobvilágbajnokság

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Egyik napról a másikra abbahagytam a dohányzást. Egyik napról a másikra abbahagytam a dohányzást. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Kell adót fizetnem utána? Kell adót fizetnem utána? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Adót kell utána fizetnem. Adót kell utána fizetnem. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Mindenkinek kell adót fizetnie. Mindenkinek kell adót fizetnie. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Hagyjatok abba mindent, és... Hagyjatok abba mindent, és... [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Abba kellett hagynom a gyógyszer szédését Abba kellett hagynom a gyógyszer szédését [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Nem tudja, mikor kell abbahagyni Nem tudja, mikor kell abbahagyni [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Hagyd abba a hülyéskedést! Hagyd abba a hülyéskedést! [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A kacsád a vacsorám A kacsád a vacsorám [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A gyerekeid A gyerekeid [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A macskád A macskád [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Azok nem a te halaid Azok nem a te halaid [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A kutyájuk eszik A kutyájuk eszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A gyerekeik A gyerekeik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A macskájuk vizet iszik A macskájuk vizet iszik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A könyveik A könyveik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A nő újságja A nő újságja [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A leves nem az enyém A leves nem az enyém [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A citrom az enyém A citrom az enyém [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A lé a tiéd A lé a tiéd [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A lé a miénk A lé a miénk [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A ló nem az enyém A ló nem az enyém [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A lány macskája A lány macskája [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A kutya a tiéd A kutya a tiéd [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A kutya a miénk A kutya a miénk [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A kutya a kutyánk A kutya a kutyánk [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : A kutya az enyém A kutya az enyém [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ő olvassa a könyveim Ő olvassa a könyveim [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Áldozz fel egy követ a sentéért! Áldozz fel egy követ a sentéért! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Menj végig ezen, a kereszteződésig! Menj végig ezen, a kereszteződésig! [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : kurva istenit kurva istenit [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ő olvassa a könyveimet Ő olvassa a könyveimet [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A lovam az állat A lovam az állat [วลีในชีวิตประจำวัน]