ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Poboljšati Poboljšati
 • บันทึกการออกเสียง : mal mal [Friend, goods, averb, adjective, Cantanti, Malamute, dog, abbreviation, WL]
 • บันทึกการออกเสียง : Ratko Perić Ratko Perić
 • บันทึกการออกเสียง : brisantgranaat brisantgranaat
 • บันทึกการออกเสียง : Stefano Manelli Stefano Manelli
 • บันทึกการออกเสียง : articok articok
 • บันทึกการออกเสียง : Tihaljina Tihaljina [town]
 • บันทึกการออกเสียง : Ožanić Ožanić [Surname - Croatia]
 • บันทึกการออกเสียง : Gornje Tihovo Gornje Tihovo [Location in Croatia, place]
 • บันทึกการออกเสียง : Mavrinac Mavrinac [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Duvrovnik Duvrovnik
 • บันทึกการออกเสียง : Vatrenih Vatrenih
 • บันทึกการออกเสียง : Hvartska Hvartska
 • บันทึกการออกเสียง : Dalić Dalić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Mrmić Mrmić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Redžaj Redžaj [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Krošnjar Krošnjar [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Livaković Livaković [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Vresajko Vresajko
 • บันทึกการออกเสียง : u Poreču u Poreču
 • บันทึกการออกเสียง : Kuzminec Kuzminec [city]
 • บันทึกการออกเสียง : Krismanič Krismanič
 • บันทึกการออกเสียง : Badelj Badelj [names]
 • บันทึกการออกเสียง : razočaran razočaran
 • บันทึกการออกเสียง : Picigin Picigin
 • บันทึกการออกเสียง : Pulska Arena Pulska Arena
 • บันทึกการออกเสียง : Zlatni Rat Zlatni Rat
 • บันทึกการออกเสียง : Veličanstven Veličanstven
 • บันทึกการออกเสียง : ugostiteljstvo ugostiteljstvo
 • บันทึกการออกเสียง : paliti paliti
 • บันทึกการออกเสียง : spustiti se spustiti se
 • บันทึกการออกเสียง : Mile Jedinak Mile Jedinak [Australian, football, football player]
 • บันทึกการออกเสียง : Tomi Juric Tomi Juric [football player]
 • บันทึกการออกเสียง : Givojte Givojte
 • บันทึกการออกเสียง : shvaćati shvaćati
 • บันทึกการออกเสียง : pomagati pomagati
 • บันทึกการออกเสียง : abonmanski abonmanski
 • บันทึกการออกเสียง : pokloniti pokloniti
 • บันทึกการออกเสียง : počnem počnem
 • บันทึกการออกเสียง : primjer primjer
 • บันทึกการออกเสียง : predškola predškola
 • บันทึกการออกเสียง : osnovna škola osnovna škola
 • บันทึกการออกเสียง : raspored raspored
 • บันทึกการออกเสียง : predavanje predavanje
 • บันทึกการออกเสียง : nastavnik nastavnik [nom masculin, nominative]
 • บันทึกการออกเสียง : maturirati maturirati
 • บันทึกการออกเสียง : paša paša [pasha]
 • บันทึกการออกเสียง : brzati brzati
 • บันทึกการออกเสียง : preživjeti preživjeti
 • บันทึกการออกเสียง : uzmu uzmu

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Što je sigurno, sigurno jeŠto je sigurno, sigurno je [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : lijepa silijepa si [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Nalaziti se u centru gradaNalaziti se u centru grada [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : Új király, új törvény .Új király, új törvény . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők és velük együtt változunk mi is.Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők, változnak az erkölcsök .Változnak az idők, változnak az erkölcsök . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Más idők, más erkölcsök.Más idők, más erkölcsök. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának ne nézd a szarvát.Ajándék marhának ne nézd a szarvát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának nincs odva fogának.Ajándék marhának nincs odva fogának. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ingyen lónak ne nézd a fogát .Ingyen lónak ne nézd a fogát . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék lónak ne nézd a fogát.Ajándék lónak ne nézd a fogát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Što će ti više!Što će ti više! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Život je kao bombonijera. Nikad ne znašŽivot je kao bombonijera. Nikad ne znaš [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Govoriš li engleski?Govoriš li engleski? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Nema sumnjeNema sumnje [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Čini mi seČini mi se [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Jesi li zauzet?Jesi li zauzet? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Domovini uvijek vjerni.Domovini uvijek vjerni. [อื่น ๆ]