ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : satelit satelit
 • บันทึกการออกเสียง : zaključan zaključan
 • บันทึกการออกเสียง : odaja odaja
 • บันทึกการออกเสียง : opskrbljivati opskrbljivati
 • บันทึกการออกเสียง : ogrtač ogrtač
 • บันทึกการออกเสียง : lepršati lepršati
 • บันทึกการออกเสียง : Lemečić Lemečić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Orlić Orlić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Kamačić Kamačić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Bolmarčić Bolmarčić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : taština taština
 • บันทึกการออกเสียง : krompirom krompirom
 • บันทึกการออกเสียง : naruče naruče
 • บันทึกการออกเสียง : ćevape ćevape
 • บันทึกการออกเสียง : KOŠTAJU KOŠTAJU
 • บันทึกการออกเสียง : koštati koštati [to cost]
 • บันทึกการออกเสียง : puniti puniti
 • บันทึกการออกเสียง : zlostavljač zlostavljač
 • บันทึกการออกเสียง : odolim odolim
 • บันทึกการออกเสียง : propasti propasti
 • บันทึกการออกเสียง : propadati propadati
 • บันทึกการออกเสียง : hranim hranim
 • บันทึกการออกเสียง : porezna olakšica porezna olakšica
 • บันทึกการออกเสียง : kupovna moć kupovna moć
 • บันทึกการออกเสียง : srednja klasa srednja klasa
 • บันทึกการออกเสียง : obogatiti se obogatiti se
 • บันทึกการออกเสียง : osiromašiti osiromašiti
 • บันทึกการออกเสียง : poskupjeti poskupjeti
 • บันทึกการออกเสียง : pojeftiniti pojeftiniti
 • บันทึกการออกเสียง : Risika Risika [krk]
 • บันทึกการออกเสียง : njegovati njegovati
 • บันทึกการออกเสียง : pad pad
 • บันทึกการออกเสียง : trpeti trpeti
 • บันทึกการออกเสียง : sviašiti sviašiti
 • บันทึกการออกเสียง : marinovic marinovic
 • บันทึกการออกเสียง : Uliks Fehmiu Uliks Fehmiu
 • บันทึกการออกเสียง : Hadžihafizbegović Hadžihafizbegović
 • บันทึกการออกเสียง : Mektić Mektić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : štedim štedim
 • บันทึกการออกเสียง : štedjeti štedjeti
 • บันทึกการออกเสียง : bezbožnik bezbožnik
 • บันทึกการออกเสียง : stanarina stanarina
 • บันทึกการออกเสียง : podsvjestan podsvjestan
 • บันทึกการออกเสียง : otkako otkako
 • บันทึกการออกเสียง : razuman razuman
 • บันทึกการออกเสียง : uzajaman uzajaman
 • บันทึกการออกเสียง : pokućstvo pokućstvo
 • บันทึกการออกเสียง : drim drim [river]
 • บันทึกการออกเสียง : posjetim posjetim
 • บันทึกการออกเสียง : nazadovati nazadovati

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Ne bih rekao. Ne bih rekao. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ne bih se složio. Ne bih se složio. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ne mogu se složiti. Ne mogu se složiti. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Raspravljamo o problemima. Raspravljamo o problemima. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Pristaje mi. Pristaje mi. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Smeta mi djeca. Smeta mi djeca. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pod stresom pod stresom [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : imati vlastito poduzeće imati vlastito poduzeće [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : sjediti pred računalom sjediti pred računalom [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : uživati u glazbi uživati u glazbi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti ovisan o drogi biti ovisan o drogi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : unatoč bolesti unatoč bolesti [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : nasuprot pošti nasuprot pošti [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u dugovima do grla biti u dugovima do grla [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : živjeti kao bubreg u loju živjeti kao bubreg u loju [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : odreći se čega odreći se čega [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ispodprosječna plaća ispodprosječna plaća [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : iznadprosječna plaća iznadprosječna plaća [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : rast životnoga standarda rast životnoga standarda [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : živjeti na visokoj nozi živjeti na visokoj nozi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Zašto se ne možemo razumjeti? Zašto se ne možemo razumjeti? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ne idem kući. Ne idem kući. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pregovarati o pregovarati o [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : nositi hlače nositi hlače [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti nečija bolja polovica biti nečija bolja polovica [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : državne uprave državne uprave [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pravedno društvo pravedno društvo [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ljepši spol ljepši spol [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : jači spol jači spol [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : slabiji spol slabiji spol [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : rukovodeći poslovi rukovodeći poslovi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pravo glasa pravo glasa [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : uživjeti se u uživjeti se u [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pretvoriti se u pretvoriti se u [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti korak dalje ostalih ljudi biti korak dalje ostalih ljudi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : imati širok pogled imati širok pogled [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : živjeti ispred svojeg vremena živjeti ispred svojeg vremena [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti živ i zdrav biti živ i zdrav [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : dobro nositi godine dobro nositi godine [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : osjećati godine osjećati godine [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u godinama biti u godinama [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u punoj snazi biti u punoj snazi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u najboljim godinama biti u najboljim godinama [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u kasnim tridesetima biti u kasnim tridesetima [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u ranim tridesetima biti u ranim tridesetima [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti starije dobi biti starije dobi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti srednje dobi biti srednje dobi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : srednja dob srednja dob [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : osamdeset šesto godište osamdeset šesto godište [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ostarila sam. Ostarila sam. [อื่น ๆ]