ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : rješavanje rješavanje
 • บันทึกการออกเสียง : pogodan pogodan
 • บันทึกการออกเสียง : izvorni izvorni
 • บันทึกการออกเสียง : sudjelovati sudjelovati
 • บันทึกการออกเสียง : računala računala
 • บันทึกการออกเสียง : imali imali [money]
 • บันทึกการออกเสียง : primjerice primjerice
 • บันทึกการออกเสียง : uvod uvod
 • บันทึกการออกเสียง : praktičan praktičan
 • บันทึกการออกเสียง : efikasniji efikasniji
 • บันทึกการออกเสียง : unapređenja unapređenja
 • บันทึกการออกเสียง : proučavanje proučavanje
 • บันทึกการออกเสียง : razvoja razvoja
 • บันทึกการออกเสียง : članovi članovi
 • บันทึกการออกเสียง : jednostavnost jednostavnost
 • บันทึกการออกเสียง : jednako jednako
 • บันทึกการออกเสียง : začuđujući začuđujući
 • บันทึกการออกเสียง : brojni brojni
 • บันทึกการออกเสียง : gukanje gukanje
 • บันทึกการออกเสียง : urođena predispozicija urođena predispozicija
 • บันทึกการออกเสียง : metajezik metajezik
 • บันทึกการออกเสียง : univerzalna gramatika univerzalna gramatika
 • บันทึกการออกเสียง : urođen urođen
 • บันทึกการออกเสียง : svjetonazor svjetonazor
 • บันทึกการออกเสียง : ljudska zajednica ljudska zajednica
 • บันทึกการออกเสียง : Spisak Spisak [names]
 • บันทึกการออกเสียง : višesložna riječ višesložna riječ
 • บันทึกการออกเสียง : trosložna riječ trosložna riječ
 • บันทึกการออกเสียง : dvosložna riječ dvosložna riječ
 • บันทึกการออกเสียง : jednosložna riječ jednosložna riječ
 • บันทึกการออกเสียง : sonant sonant [adjective, phonetics]
 • บันทึกการออกเสียง : zvonačnik zvonačnik
 • บันทึกการออกเสียง : šumnik šumnik
 • บันทึกการออกเสียง : poluotvornik poluotvornik
 • บันทึกการออกเสียง : otvornik otvornik
 • บันทึกการออกเสียง : zatvornik zatvornik
 • บันทึกการออกเสียง : odstupanje odstupanje
 • บันทึกการออกเสียง : umanjenica umanjenica
 • บันทึกการออกเสียง : ostvaren ostvaren
 • บันทึกการออกเสียง : alofon alofon
 • บันทึกการออกเสียง : fon fon [nyelv, language, Benin, languages, names, noun, verb - present, verb - present tense, yoda, fon]
 • บันทึกการออกเสียง : razgodak razgodak
 • บันทึกการออกเสียง : kosa crta kosa crta
 • บันทึกการออกเสียง : izlomljene zagrade izlomljene zagrade
 • บันทึกการออกเสียง : vitičaste zagrade vitičaste zagrade
 • บันทึกการออกเสียง : oble zagrade oble zagrade
 • บันทึกการออกเสียง : uglate zagrade uglate zagrade
 • บันทึกการออกเสียง : zagrada zagrada
 • บันทึกการออกเสียง : Sastanak Sastanak
 • บันทึกการออกเสียง : potvrdim potvrdim

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : umjetna inteligencijaumjetna inteligencija [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : bez iznimkebez iznimke [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : programski jezikprogramski jezik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : psihološki nativizampsihološki nativizam [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : prirodni ljudski jezikprirodni ljudski jezik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : usvojiti jezikusvojiti jezik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : na suduna sudu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Međunarodna fonetska abecedaMeđunarodna fonetska abeceda [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : zaboravila samzaboravila sam [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : cesta uz morecesta uz more [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : bolje voditi ljubav nego psabolje voditi ljubav nego psa [การจีบ]
 • บันทึกการออกเสียง : prijateljev balkonprijateljev balkon [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ova kuća je impresivna.Ova kuća je impresivna. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pržena jajapržena jaja [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Uzmem koliko mi dašUzmem koliko mi daš [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : U životu ništa nije besplatno.U životu ništa nije besplatno. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : voditi u školuvoditi u školu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Znam što radim.Znam što radim. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ne znaš što govoriš.Ne znaš što govoriš. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : govori segovori se [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ići na posaoići na posao [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ispod mostaispod mosta [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : do sadado sada [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : na ugluna uglu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Zakleo bih se...Zakleo bih se... [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : poslije pošteposlije pošte [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kod tebekod tebe [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Svaka čast!Svaka čast! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : zatvori očizatvori oči [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Lijepo je pomagati drugima. Helping people is nice.Lijepo je pomagati drugima. Helping people is nice. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Gledao sam horor film. I watched a horror movie.Gledao sam horor film. I watched a horror movie. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Što je sigurno, sigurno jeŠto je sigurno, sigurno je [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : lijepa silijepa si [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Nalaziti se u centru gradaNalaziti se u centru grada [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : Más idők, más erkölcsök.Más idők, más erkölcsök. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők és velük együtt változunk mi is.Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők, változnak az erkölcsök .Változnak az idők, változnak az erkölcsök . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Új király, új törvény .Új király, új törvény . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának ne nézd a szarvát.Ajándék marhának ne nézd a szarvát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának nincs odva fogának.Ajándék marhának nincs odva fogának. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ingyen lónak ne nézd a fogát .Ingyen lónak ne nézd a fogát . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék lónak ne nézd a fogát.Ajándék lónak ne nézd a fogát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Što će ti više!Što će ti više! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Život je kao bombonijera. Nikad ne znašŽivot je kao bombonijera. Nikad ne znaš [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Govoriš li engleski?Govoriš li engleski? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Nema sumnjeNema sumnje [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Čini mi seČini mi se [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Jesi li zauzet?Jesi li zauzet? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Domovini uvijek vjerni.Domovini uvijek vjerni. [อื่น ๆ]