ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Marko Mamić Marko Mamić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Luka Cindrić Luka Cindrić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jakov Gojun Jakov Gojun [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ivan Pešić Ivan Pešić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Zlatko Horvat Zlatko Horvat [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Igor Karačić Igor Karačić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stipe Mandalinić Stipe Mandalinić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mirko Alilović Mirko Alilović [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ivan Stevanović Ivan Stevanović [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lovro Mihić Lovro Mihić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Marino Marić Marino Marić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Luka Stepančić Luka Stepančić [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Igor Vori Igor Vori [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lino Červar Lino Červar [handball player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า salata iz hobotnice salata iz hobotnice [food]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pleskavicę pleskavicę [food]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mjenjačnicy mjenjačnicy
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า prehlada prehlada
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า topljenje topljenje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Goran Filipec Goran Filipec [musician, pianist, Croatian]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dina dina [verb - present tense, verb - present]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า razina vode razina vode
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า park prirode park prirode
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า recikliranje recikliranje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mravinjak mravinjak
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า prosvjedna povorka prosvjedna povorka
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า potok potok [Polish towns and villages, rzeczownik, noun, odmiana rzeczowników, see <Chyszówki>, see <raj>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า onečišćenje zraka onečišćenje zraka
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า poljoprivreda poljoprivreda
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Destaljinizacija Destaljinizacija [DeStalinization]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า budilica budilica
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า odložak za pisma odložak za pisma
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า snowboard snowboard [noun, verb, sport]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า skok u vis skok u vis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lopta za vježbanje lopta za vježbanje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า letač zmajem letač zmajem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า reket za tenis reket za tenis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า daska za surfanje daska za surfanje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า prsluk za spašavanje prsluk za spašavanje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า konjske utrke konjske utrke
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ljubav prema životinjama ljubav prema životinjama
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า flert flert
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า slavlje slavlje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า razvod razvod
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mladenci mladenci
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า prosidba prosidba
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mladež mladež
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nevjesta nevjesta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Azra Bašić Azra Bašić
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bienička bienička

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า loptica za stolni tenisloptica za stolni tenis [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Govoriš li engleski?Govoriš li engleski? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Jesi li zauzet?Jesi li zauzet? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Čini mi seČini mi se [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nema sumnjeNema sumnje [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Domovini uvijek vjerni.Domovini uvijek vjerni. [อื่น ๆ]