ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : PVC obloge PVC obloge
 • บันทึกการออกเสียง : Marinčić Marinčić [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : Marinović Marinović [surname]
 • บันทึกการออกเสียง : plovilo plovilo
 • บันทึกการออกเสียง : odluka odluka
 • บันทึกการออกเสียง : konkurentnost konkurentnost
 • บันทึกการออกเสียง : zahvaljujući zahvaljujući
 • บันทึกการออกเสียง : Setržebet Setržebet
 • บันทึกการออกเสียง : boljitak boljitak
 • บันทึกการออกเสียง : povreda povreda
 • บันทึกการออกเสียง : poslovnik poslovnik
 • บันทึกการออกเสียง : opomena opomena
 • บันทึกการออกเสียง : proces proces [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : otpor otpor
 • บันทึกการออกเสียง : škakljiv škakljiv
 • บันทึกการออกเสียง : upleteni upleteni
 • บันทึกการออกเสียง : očekivali očekivali
 • บันทึกการออกเสียง : lijes lijes
 • บันทึกการออกเสียง : stega stega
 • บันทึกการออกเสียง : predstava predstava
 • บันทึกการออกเสียง : galamdžija galamdžija
 • บันทึกการออกเสียง : poredak poredak
 • บันทึกการออกเสียง : zavjera zavjera
 • บันทึกการออกเสียง : prijetnja prijetnja
 • บันทึกการออกเสียง : saveznik saveznik
 • บันทึกการออกเสียง : sankcija sankcija
 • บันทึกการออกเสียง : održiv održiv
 • บันทึกการออกเสียง : faraon faraon [rzeczownik, noun, starożytny Egipt, Pharaoh, Ancient Egypt]
 • บันทึกการออกเสียง : nesvijest nesvijest
 • บันทึกการออกเสียง : kormilo kormilo
 • บันทึกการออกเสียง : pustolovina pustolovina
 • บันทึกการออกเสียง : posada posada [Toponomastic]
 • บันทึกการออกเสียง : oprema oprema
 • บันทึกการออกเสียง : rizik rizik
 • บันทึกการออกเสียง : nestrpljiv nestrpljiv
 • บันทึกการออกเสียง : ćošak ćošak
 • บันทึกการออกเสียง : autoportretist autoportretist
 • บันทึกการออกเสียง : poslovica poslovica
 • บันทึกการออกเสียง : ropstvo ropstvo
 • บันทึกการออกเสียง : udomitelj udomitelj
 • บันทึกการออกเสียง : udomiteljstvo udomiteljstvo
 • บันทึกการออกเสียง : letjelica letjelica
 • บันทึกการออกเสียง : doslovce doslovce
 • บันทึกการออกเสียง : potpora potpora
 • บันทึกการออกเสียง : napor napor
 • บันทึกการออกเสียง : patnja patnja
 • บันทึกการออกเสียง : naklon naklon
 • บันทึกการออกเสียง : starac starac [старец, старик]
 • บันทึกการออกเสียง : pristup pristup
 • บันทึกการออกเสียง : dvostruko dvostruko

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : oponašati svaki aspekt ljudske inteligenoponašati svaki aspekt ljudske inteligen [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : znanstvena literaturznanstvena literatur [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : prirodni ljudski jezikprirodni ljudski jezik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : usvojiti jezikusvojiti jezik [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Međunarodna fonetska abecedaMeđunarodna fonetska abeceda [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : zaboravila samzaboravila sam [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : cesta uz morecesta uz more [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : prijateljev balkonprijateljev balkon [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : zemlja s lijepim moremzemlja s lijepim morem [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Volim crvenu boju.Volim crvenu boju. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Volim crveno.Volim crveno. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pržena jajapržena jaja [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Uzmem koliko mi dašUzmem koliko mi daš [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : U životu ništa nije besplatno.U životu ništa nije besplatno. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : U koliko satiU koliko sati [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : voditi u školuvoditi u školu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Znam što radim.Znam što radim. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ne znaš što govoriš.Ne znaš što govoriš. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : govori segovori se [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ispod mostaispod mosta [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : do sadado sada [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : na ugluna uglu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Zakleo bih se...Zakleo bih se... [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : kod tebekod tebe [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Lijepo je pomagati drugima. Helping people is nice.Lijepo je pomagati drugima. Helping people is nice. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Gledao sam horor film. I watched a horror movie.Gledao sam horor film. I watched a horror movie. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Što je sigurno, sigurno jeŠto je sigurno, sigurno je [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : lijepa silijepa si [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Nalaziti se u centru gradaNalaziti se u centru grada [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : Új király, új törvény .Új király, új törvény . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők és velük együtt változunk mi is.Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők, változnak az erkölcsök .Változnak az idők, változnak az erkölcsök . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Más idők, más erkölcsök.Más idők, más erkölcsök. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának ne nézd a szarvát.Ajándék marhának ne nézd a szarvát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának nincs odva fogának.Ajándék marhának nincs odva fogának. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ingyen lónak ne nézd a fogát .Ingyen lónak ne nézd a fogát . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék lónak ne nézd a fogát.Ajándék lónak ne nézd a fogát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Što će ti više!Što će ti više! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Život je kao bombonijera. Nikad ne znašŽivot je kao bombonijera. Nikad ne znaš [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Govoriš li engleski?Govoriš li engleski? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Nema sumnjeNema sumnje [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Čini mi seČini mi se [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Jesi li zauzet?Jesi li zauzet? [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Domovini uvijek vjerni.Domovini uvijek vjerni. [อื่น ๆ]