ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : krapje krapje
 • บันทึกการออกเสียง : Risika Risika [krk]
 • บันทึกการออกเสียง : sviašiti sviašiti
 • บันทึกการออกเสียง : Uliks Fehmiu Uliks Fehmiu
 • บันทึกการออกเสียง : drim drim [river]
 • บันทึกการออกเสียง : goliji goliji
 • บันทึกการออกเสียง : hello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions, 挨拶, greeting, inglés]
 • บันทึกการออกเสียง : birc birc
 • บันทึกการออกเสียง : kurčiti se kurčiti se [reflexive verbs]
 • บันทึกการออกเสียง : kill kill [kill, War, Oxford 3000, adj]
 • บันทึกการออกเสียง : nevladni nevladni
 • บันทึกการออกเสียง : vladni vladni
 • บันทึกการออกเสียง : grad school grad school
 • บันทึกการออกเสียง : tone tone [colors, noun, first name, navy, ships, Female, sounds]
 • บันทึกการออกเสียง : Kostanjšek Kostanjšek
 • บันทึกการออกเสียง : dostojnie dostojnie [przysłówek, adverb, dostojeństwo, z godnością, poważnie, dumnie, godnie, stąpać, zmierzać, maszerować, przewodzić, krocząc, in a stately/dignified manner]
 • บันทึกการออกเสียง : Jizzini Jizzini [Surname - Croatia]
 • บันทึกการออกเสียง : Miškolc Miškolc
 • บันทึกการออกเสียง : Kečkemet Kečkemet
 • บันทึกการออกเสียง : Eger Eger [Cities - Czech Republic, település, wine region]
 • บันทึกการออกเสียง : Šopron Šopron
 • บันทึกการออกเสียง : Umok Umok
 • บันทึกการออกเสียง : Koljnof Koljnof
 • บันทึกการออกเสียง : Karanac Karanac
 • บันทึกการออกเสียง : Podolje Podolje
 • บันทึกการออกเสียง : korog korog
 • บันทึกการออกเสียง : Korođ Korođ
 • บันทึกการออกเสียง : Kopačevo Kopačevo
 • บันทึกการออกเสียง : Laslovo Laslovo
 • บันทึกการออกเสียง : Lenkovic Lenkovic
 • บันทึกการออกเสียง : kairka kairka
 • บันทึกการออกเสียง : Emiraćanka Emiraćanka
 • บันทึกการออกเสียง : Emiraćanin Emiraćanin
 • บันทึกการออกเสียง : Sokotranac Sokotranac
 • บันทึกการออกเสียง : Nigerka Nigerka
 • บันทึกการออกเสียง : Nigerac Nigerac
 • บันทึกการออกเสียง : Čadanka Čadanka
 • บันทึกการออกเสียง : Čadanin Čadanin
 • บันทึกการออกเสียง : Čadanac Čadanac
 • บันทึกการออกเสียง : Alžirka Alžirka
 • บันทึกการออกเสียง : Alžirac Alžirac
 • บันทึกการออกเสียง : Malijka Malijka
 • บันทึกการออกเสียง : Malijac Malijac
 • บันทึกการออกเสียง : Cipranka Cipranka
 • บันทึกการออกเสียง : Cipranin Cipranin
 • บันทึกการออกเสียง : Saharac Saharac
 • บันทึกการออกเสียง : Mauretanka Mauretanka
 • บันทึกการออกเสียง : Mauretanac Mauretanac
 • บันทึกการออกเสียง : marokanka marokanka
 • บันทึกการออกเสียง : stignuti stignuti

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : masti sastojak masti sastojak [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ljudske naselje ljudske naselje [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Sjećas li se... ? Sjećas li se... ? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : oponašati svaki aspekt ljudske inteligen oponašati svaki aspekt ljudske inteligen [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : znanstvena literatur znanstvena literatur [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Más idők, más erkölcsök. Más idők, más erkölcsök. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők, változnak az erkölcsök . Változnak az idők, változnak az erkölcsök . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. Változnak az idők és velük együtt változunk mi is. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Új király, új törvény . Új király, új törvény . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának ne nézd a szarvát. Ajándék marhának ne nézd a szarvát. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék marhának nincs odva fogának. Ajándék marhának nincs odva fogának. [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ingyen lónak ne nézd a fogát . Ingyen lónak ne nézd a fogát . [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : Ajándék lónak ne nézd a fogát. Ajándék lónak ne nézd a fogát. [วลีในชีวิตประจำวัน]