ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : mila mila [name, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names, 1000-a, rzeczownik, noun, mile, ~ morska, nautical mile, imię żeńskie]
 • บันทึกการออกเสียง : mio mio [posesivos, aggettivo, pojknamn, förnamn, egennamn]
 • บันทึกการออกเสียง : žalosna žalosna
 • บันทึกการออกเสียง : bolesna bolesna [przymiotnik, adjective, ~ strata/operacja/wieść, boleściwa, ból, boleć]
 • บันทึกการออกเสียง : korisna korisna
 • บันทึกการออกเสียง : masna masna
 • บันทึกการออกเสียง : mrtva mrtva
 • บันทึกการออกเสียง : kovrčav kovrčav
 • บันทึกการออกเสียง : mokro mokro
 • บันทึกการออกเสียง : Mokra Mokra [Polish towns and villages, przymiotnik, adjective, wet, wieś, Village, ~ ścierka, wet wipe cloth, odmiana przymiotników]
 • บันทึกการออกเสียง : korak korak
 • บันทึกการออกเสียง : napredan napredan
 • บันทึกการออกเสียง : moderan moderan
 • บันทึกการออกเสียง : neprihvatljiv neprihvatljiv
 • บันทึกการออกเสียง : uštede uštede
 • บันทึกการออกเสียง : ponajprije ponajprije
 • บันทึกการออกเสียง : usamljen usamljen
 • บันทึกการออกเสียง : mladost mladost
 • บันทึกการออกเสียง : odrastao odrastao
 • บันทึกการออกเสียง : maloljetan maloljetan
 • บันทึกการออกเสียง : sredovječan sredovječan
 • บันทึกการออกเสียง : generacija generacija
 • บันทึกการออกเสียง : godište godište
 • บันทึกการออกเสียง : ostarjeti ostarjeti
 • บันทึกการออกเสียง : starjeti starjeti
 • บันทึกการออกเสียง : tinejđerka tinejđerka
 • บันทึกการออกเสียง : tinejđer tinejđer
 • บันทึกการออกเสียง : pubertet pubertet
 • บันทึกการออกเสียง : jaslice jaslice
 • บันทึกการออกเสียง : odrasti odrasti
 • บันทึกการออกเสียง : Kosmet Kosmet
 • บันทึกการออกเสียง : nastanak nastanak
 • บันทึกการออกเสียง : novorođenčad novorođenčad
 • บันทึกการออกเสียง : rođenje rođenje
 • บันทึกการออกเสียง : roditi se roditi se
 • บันทึกการออกเสียง : usavršavati se usavršavati se
 • บันทึกการออกเสียง : Dragan Čeran Dragan Čeran
 • บันทึกการออกเสียง : dohodak dohodak
 • บันทึกการออกเสียง : hello hello [speech, salutations, greetings, informal, how are you, hello how are you?, Hi how are you, hello, Hello!, MERHABA, English, korea, xin chao, 你好, hs, h, e, l, o, مرحبا, greetings goodbyes, Kevin, salutacions]
 • บันทึกการออกเสียง : posjedovanje posjedovanje
 • บันทึกการออกเสียง : oslonac oslonac
 • บันทึกการออกเสียง : urediti urediti
 • บันทึกการออกเสียง : šivati šivati [šivati]
 • บันทึกการออกเสียง : starinski starinski
 • บันทึกการออกเสียง : upotrebljavaju upotrebljavaju
 • บันทึกการออกเสียง : upotrebljavate upotrebljavate
 • บันทึกการออกเสียง : upotrebljavamo upotrebljavamo
 • บันทึกการออกเสียง : upotrebljavam upotrebljavam
 • บันทึกการออกเสียง : sadržati sadržati
 • บันทึกการออกเสียง : slučajevi slučajevi

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : biti korak dalje ostalih ljudibiti korak dalje ostalih ljudi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : imati širok pogledimati širok pogled [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : živjeti ispred svojeg vremenaživjeti ispred svojeg vremena [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Mladost - ludost!Mladost - ludost! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti star kao Biblijabiti star kao Biblija [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti živ i zdravbiti živ i zdrav [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : dobro nositi godinedobro nositi godine [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : osjećati godineosjećati godine [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u godinamabiti u godinama [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u punoj snazibiti u punoj snazi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u najboljim godinamabiti u najboljim godinama [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u kasnim tridesetimabiti u kasnim tridesetima [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u ranim tridesetimabiti u ranim tridesetima [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Mi smo iste dobi.Mi smo iste dobi. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ledeno dobaledeno doba [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : studentsko dobastudentsko doba [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti starije dobibiti starije dobi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti srednje dobibiti srednje dobi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : srednja dobsrednja dob [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : osamdeset šesto godišteosamdeset šesto godište [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ostarila sam.Ostarila sam. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u pubertetubiti u pubertetu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : đačko dobađačko doba [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : školsko dijeteškolsko dijete [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : predškolsko dijetepredškolsko dijete [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : pogled na životpogled na život [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : donositi novac u kućudonositi novac u kuću [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : donositi odlukedonositi odluke [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti odgovaran zabiti odgovaran za [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : štedljivo trošiti novacštedljivo trošiti novac [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : To je koma!To je koma! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Čestitajte bratu u naše ime!Čestitajte bratu u naše ime! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Molim te, pozdravi mamu od mene!Molim te, pozdravi mamu od mene! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Kako se Ivan drži poslije operacije?Kako se Ivan drži poslije operacije? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Što je novo kod vas?Što je novo kod vas? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Prenesite joj moje srdačne pozdrave!Prenesite joj moje srdačne pozdrave! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : s majčine stranes majčine strane [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : s očeve stranes očeve strane [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : dvosobni standvosobni stan [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : visokorazvijena zemljavisokorazvijena zemlja [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : jednoroditeljska obiteljjednoroditeljska obitelj [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : životna razdobljaživotna razdoblja [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Sazvao je sastanak.Sazvao je sastanak. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : igrati se saigrati se sa [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Tko nema u glavi, ima u nogama.Tko nema u glavi, ima u nogama. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : plivati protiv strujeplivati protiv struje [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : napraviti grešku u koracimanapraviti grešku u koracima [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : biti u formibiti u formi [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : stati na loptustati na loptu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : navijati zanavijati za [อื่น ๆ]