ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg oc. Ta Gaelg oc.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg eck. Ta Gaelg eck.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg echey. Ta Gaelg echey.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta Gaelg ain. Ta Gaelg ain.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Whooinney Whooinney
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า T'ad gee ooyllyn. T'ad gee ooyllyn.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Castletown Castletown
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Port Erin Port Erin
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jargym jargym
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Y Ghailck Y Ghailck
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Y Ghaelg Y Ghaelg
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Caghlaa obbyr aash. Caghlaa obbyr aash.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ben vraarey ben vraarey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shuyr 'sy leigh shuyr 'sy leigh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า braar keeilley braar keeilley
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า braar 'sy leigh braar 'sy leigh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า moir 'sy leigh moir 'sy leigh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ayr 'sy leigh ayr 'sy leigh
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shenn naunt shenn naunt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shenn naim shenn naim
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shenn warree shenn warree
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shenn shenn voir shenn shenn voir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mwarree vooar mwarree vooar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shenn shenn-ayr shenn shenn-ayr
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shenn shaner shenn shaner
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oe shayrey oe shayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oe braarey oe braarey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oe 'neen oe 'neen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oe oe [diphtongs in dutch, campana, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals, Scrabble words]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cloan ny clienney cloan ny clienney
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า grannee grannee
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jishag mooar jishag mooar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า jed mooar jed mooar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shennayryn shennayryn
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'neen çhuyr mayrey 'neen çhuyr mayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mac shuyr mayrey mac shuyr mayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'neen vraar mayrey 'neen vraar mayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mac braar mayrey mac braar mayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'neen çhuyr ayrey 'neen çhuyr ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mac shuyr ayrey mac shuyr ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 'neen vraar ayrey 'neen vraar ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mac braar ayrey mac braar ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ben vraar ayrey ben vraar ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shuyr vayrey shuyr vayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shuyr ayrey shuyr ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า braar mayrey braar mayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า braar ayrey braar ayrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ben heshee ben heshee
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ayr as moir ayr as moir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lhoirran lhoirran

วลี

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha dooar rieau drogh veaynee corran mieCha dooar rieau drogh veaynee corran mie [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha jean oo rieau cosney ping assjee.Cha jean oo rieau cosney ping assjee. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Yn beeal tutler poagey scrieu yn jouyl.Yn beeal tutler poagey scrieu yn jouyl. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gyn çhengey, gyn çheerGyn çhengey, gyn çheer [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Çheer gyn çhengey, çheer gyn ennym.Çheer gyn çhengey, çheer gyn ennym. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nollick Ghennal as Blein Vie NoaNollick Ghennal as Blein Vie Noa [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cur fys er ny meoiryn-shee!Cur fys er ny meoiryn-shee! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cur fys er ny poleenyn!Cur fys er ny poleenyn! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Lhig yn raad dou!Lhig yn raad dou! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta graih aym ortTa graih aym ort [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta mee goaill foddeeaght er dty honTa mee goaill foddeeaght er dty hon [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta mee goaill foddeeaght dty yeiTa mee goaill foddeeaght dty yei [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vel shiu çheet dys shoh dy mennick?Vel shiu çheet dys shoh dy mennick? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vel oo çheet dys shoh dy mennick?Vel oo çheet dys shoh dy mennick? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า By vie lhiat daunsey lhiam?By vie lhiat daunsey lhiam? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gura mie mooar euGura mie mooar eu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gura mie mooar aydGura mie mooar ayd [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cre ta'n fockle son ... 'sy Ghaelg?Cre ta'n fockle son ... 'sy Ghaelg? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Loayr-shiu Gaelg rhym, my sailliuLoayr-shiu Gaelg rhym, my sailliu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Loayr Gaelg rhym, my sailtLoayr Gaelg rhym, my sailt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Screeu-shiu shen sheese, my sailliuScreeu-shiu shen sheese, my sailliu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Screeu shen sheese, my sailtScreeu shen sheese, my sailt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Abbyr-shiu shen reesht, my sailliuAbbyr-shiu shen reesht, my sailliu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Abbyr shen reesht, my sailtAbbyr shen reesht, my sailt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Loayr-shiu ny smelley, my sailliuLoayr-shiu ny smelley, my sailliu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Loayr ny smelley, my sailtLoayr ny smelley, my sailt [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha nel mee toiggalCha nel mee toiggal [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha nel fys aymCha nel fys aym [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gow dty vee dy fondagh!Gow dty vee dy fondagh! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า S'taittin lhiam çheet dty whailS'taittin lhiam çheet dty whail [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า S'mie lhiam çheet dty whailS'mie lhiam çheet dty whail [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta mee voish ...Ta mee voish ... [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cre voish ta shiu?Cre voish ta shiu? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta ... yn ennym orrymTa ... yn ennym orrym [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Feer vie, gura mie eu, as shiu hene?Feer vie, gura mie eu, as shiu hene? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Feer vie, gura mie ayd, as uss hene?Feer vie, gura mie ayd, as uss hene? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Braew, gura mie eu, as shiu hene?Braew, gura mie eu, as shiu hene? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Braew, gura mie ayd, as uss hene?Braew, gura mie ayd, as uss hene? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha nel mee toiggal.Cha nel mee toiggal. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Oie vie, caddill dy mie.Oie vie, caddill dy mie. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vel peiagh erbee aynshoh toiggal Baarle?Vel peiagh erbee aynshoh toiggal Baarle? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha nel monney Gaelg aymCha nel monney Gaelg aym [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า S'mie lhiam çheet dty whail.S'mie lhiam çheet dty whail. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Braew, gura mie ayd.Braew, gura mie ayd. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha nel mee toiggal Frangish.Cha nel mee toiggal Frangish. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cha nel Frangish erbee aym.Cha nel Frangish erbee aym. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta shiu toiggal, nagh vel shiu?Ta shiu toiggal, nagh vel shiu? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cre'n aght ta shiu?Cre'n aght ta shiu? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ta'n ennym orrym ...Ta'n ennym orrym ... [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Heeym oo ny s'anmeyHeeym oo ny s'anmey [อื่น ๆ]