ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ajit Pai Ajit Pai [person family name]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kukka Kukka [first names]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า सेबु सेबु
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า वाजि वाजि
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า मोट्टो मोट्टो
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า बन्डी बन्डी
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า पाक्को पाक्को
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า जून जून [june]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า मार्च मार्च [March]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า फ़ेब्रुवारी फ़ेब्रुवारी
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า डिसेंबर डिसेंबर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ओक्टोबर ओक्टोबर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า सेप्टेंबर सेप्टेंबर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ओगस्ट ओगस्ट
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า जुलै जुलै [July]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า मे मे [mantra pushpanjali]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า एप्रिल एप्रिल [April]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า जानेवारी जानेवारी [january]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า नोव्हेंबर नोव्हेंबर
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า नीळ नीळ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า करें करें
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ओन्टे ओन्टे
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า आसा आसा
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า śār śār
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า शार शार
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vā
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า वा वा
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lok lok
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า लोक लोक
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rupẽ rupẽ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า रुपें रुपें
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า rājdhānī rājdhānī
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า राजधानी राजधानी
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า māybhās māybhās
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า मायभास मायभास
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mātẽ mātẽ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า मातें मातें
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า bhās bhās
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า भास भास
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bharot Bharot
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า पुर्तुगेज पुर्तुगेज
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pagāra pagāra
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า पगार पगार
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nepal Nepal [countries, país, països, Countries of the World]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า नेपाळ नेपाळ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dār dār
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า दार दार
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tiatr tiatr
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tiyātra tiyātra