ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : tendyry tendyry
 • บันทึกการออกเสียง : kutuha kutuha
 • บันทึกการออกเสียง : cahque cahque
 • บันทึกการออกเสียง : Mitãkaria'y Mitãkaria'y
 • บันทึกการออกเสียง : ñaguata ñaguata
 • บันทึกการออกเสียง : ndepjapoi ndepjapoi
 • บันทึกการออกเสียง : sombrero sombrero [hats, spanish, loanword]
 • บันทึกการออกเสียง : Tuykia Tuykia
 • บันทึกการออกเสียง : Alemáña Alemáña
 • บันทึกการออกเสียง : Vienã Vienã
 • บันทึกการออกเสียง : Vangyladẽ Vangyladẽ
 • บันทึกการออกเสียง : áravegui áravegui
 • บันทึกการออกเสียง : avano'õ avano'õ
 • บันทึกการออกเสียง : Kirigitã Kirigitã
 • บันทึกการออกเสียง : tetãvore tetãvore
 • บันทึกการออกเสียง : itávarusu itávarusu
 • บันทึกการออกเสียง : Epáña Epáña
 • บันทึกการออกเสียง : Poytugágui Poytugágui
 • บันทึกการออกเสียง : kafe kafe [coffee, noun, café]
 • บันทึกการออกเสียง : aráviga aráviga
 • บันทึกการออกเสียง : aravekuéra aravekuéra
 • บันทึกการออกเสียง : ñemboguére ñemboguére
 • บันทึกการออกเสียง : machu machu
 • บันทึกการออกเสียง : chae chae
 • บันทึกการออกเสียง : avevo avevo
 • บันทึกการออกเสียง : chamígo chamígo
 • บันทึกการออกเสียง : ajapajeréi ajapajeréi
 • บันทึกการออกเสียง : eikéna eikéna
 • บันทึกการออกเสียง : Eike Eike [Germany Name, first name]
 • บันทึกการออกเสียง : japirona japirona
 • บันทึกการออกเสียง : japiro japiro
 • บันทึกการออกเสียง : añamechu añamechu
 • บันทึกการออกเสียง : Ange Ange [anatomy in Mapudungun]
 • บันทึกการออกเสียง : apo apo [wild animals]
 • บันทึกการออกเสียง : apepu apepu [frutas]
 • บันทึกการออกเสียง : ápe ápe
 • บันทึกการออกเสียง : añetete añetete
 • บันทึกการออกเสียง : añarako añarako
 • บันทึกการออกเสียง : año año [years, surname]
 • บันทึกการออกเสียง : amambái amambái [plantas]
 • บันทึกการออกเสียง : upéva upéva
 • บันทึกการออกเสียง : péa péa
 • บันทึกการออกเสียง : amóa amóa
 • บันทึกการออกเสียง : ambere ambere [Reptil, animales]
 • บันทึกการออกเสียง : hose hose [noun, pipe, pants, tube]
 • บันทึกการออกเสียง : Hose'i Hose'i
 • บันทึกการออกเสียง : sele sele [animals, acequia, fiumi]
 • บันทึกการออกเสียง : Kalo Kalo [moons, astronomy, names]
 • บันทึกการออกเสียง : amanose amanose
 • บันทึกการออกเสียง : ambuéva ambuéva

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Nde rerrespeta nde rupe Nde rerrespeta nde rupe [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Nde tavy Nde tavy [คำสบถและคำด่า]