ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : بنامٚ می پئر و مأر بنامٚ می پئر و مأر
 • บันทึกการออกเสียง : pog nmo thoin pog nmo thoin [Irish]
 • บันทึกการออกเสียง : هلوچین هلوچین
 • บันทึกการออกเสียง : الجاقبا الجاقبا [الجاقبا]
 • บันทึกการออกเสียง : embora embora
 • บันทึกการออกเสียง : bacchiad bacchiad
 • บันทึกการออกเสียง : کتام کتام [کتام]
 • บันทึกการออกเสียง : گیشبد گیشبد
 • บันทึกการออกเสียง : gilaki gilaki
 • บันทึกการออกเสียง : lüc lüc
 • บันทึกการออกเสียง : badfila badfila
 • บันทึกการออกเสียง : kөrc kөrc
 • บันทึกการออกเสียง : Căf Căf
 • บันทึกการออกเสียง : Căk Căk
 • บันทึกการออกเสียง : Dөl'äzөn Dөl'äzөn
 • บันทึกการออกเสียง : Tөk'ädөn Tөk'ädөn
 • บันทึกการออกเสียง : Dim'ädөn Dim'ädөn
 • บันทึกการออกเสียง : Xoš'ädөn Xoš'ädөn
 • บันทึกการออกเสียง : Dөkөtөn Dөkөtөn
 • บันทึกการออกเสียง : Kөtөn Kөtөn
 • บันทึกการออกเสียง : Läbar Läbar
 • บันทึกการออกเสียง : Muccө Muccө
 • บันทึกการออกเสียง : Foduštөn Foduštөn
 • บันทึกการออกเสียง : Luccө Luccө
 • บันทึกการออกเสียง : Fuštөn Fuštөn
 • บันทึกการออกเสียง : Väkөtөn Väkөtөn
 • บันทึกการออกเสียง : Vakөtөn Vakөtөn
 • บันทึกการออกเสียง : Vosusөn Vosusөn
 • บันทึกการออกเสียง : Măsu Măsu
 • บันทึกการออกเสียง : murju murju
 • บันทึกการออกเสียง : Milöm Milöm
 • บันทึกการออกเสียง : Miröm Miröm
 • บันทึกการออกเสียง : Kөrä Kөrä
 • บันทึกการออกเสียง : Kä
 • บันทึกการออกเสียง : Kөlä'i Kөlä'i
 • บันทึกการออกเสียง : Katөk Katөk
 • บันทึกการออกเสียง : Kiš Kiš
 • บันทึกการออกเสียง : Kөnduj Kөnduj
 • บันทึกการออกเสียง : Kăs Kăs
 • บันทึกการออกเสียง : Käpiš Käpiš
 • บันทึกการออกเสียง : jif jif [food]
 • บันทึกการออกเสียง : Kөtir Kөtir
 • บันทึกการออกเสียง : Jurof Jurof
 • บันทึกการออกเสียง : Jălөstөn Jălөstөn
 • บันทึกการออกเสียง : Xurum Xurum
 • บันทึกการออกเสียง : Jinjirë Jinjirë
 • บันทึกการออกเสียง : Xurtăv Xurtăv
 • บันทึกการออกเสียง : Xurxos Xurxos
 • บันทึกการออกเสียง : Xăxur Xăxur
 • บันทึกการออกเสียง : Xăl Jön Xăl Jön