ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : 你一直走到红绿灯拐向左走 你一直走到红绿灯拐向左走
 • บันทึกการออกเสียง : 初年 初年
 • บันทึกการออกเสียง : 詠
 • บันทึกการออกเสียง : Wengang Wengang
 • บันทึกการออกเสียง : 但是分开老师的高科技的方式 但是分开老师的高科技的方式
 • บันทึกการออกเสียง : 那迦 那迦
 • บันทึกการออกเสียง : ni hao ni hao
 • บันทึกการออกเสียง : Qiang Huang Qiang Huang
 • บันทึกการออกเสียง : 賊牯 賊牯
 • บันทึกการออกเสียง : 壮牯 壮牯
 • บันทึกการออกเสียง : 晚头 晚头
 • บันทึกการออกเสียง : 平江 平江
 • บันทึกการออกเสียง : 贾岛 贾岛 [中国, 唐朝, 诗人, poet, Tang Dynasty, China]
 • บันทึกการออกเสียง : 浊
 • บันทึกการออกเสียง : 呆 [汉语, Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : Amor Amor [love, romance, cariño, ternura, amour]
 • บันทึกการออกเสียง : 硝
 • บันทึกการออกเสียง : 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战! 我们武汉人万众一心,众志成城,一定打赢这场疫情防控战!
 • บันทึกการออกเสียง : 武漢肺炎 武漢肺炎
 • บันทึกการออกเสียง : Liziqi Liziqi
 • บันทึกการออกเสียง : 내이름 내이름
 • บันทึกการออกเสียง : 蹄胯子 蹄胯子
 • บันทึกการออกเสียง : 板罾 板罾
 • บันทึกการออกเสียง : Zhilian Zhilian
 • บันทึกการออกเสียง : Wewei Wewei
 • บันทึกการออกเสียง : arduous arduous
 • บันทึกการออกเสียง : 辇 [指示代词]
 • บันทึกการออกเสียง : Fengxian Fengxian
 • บันทึกการออกเสียง : Luoyang Luoyang [Geografie, toponiemen, China]
 • บันทึกการออกเสียง : 屠睢 屠睢
 • บันทึกการออกเสียง : 隱
 • บันทึกการออกเสียง : 啦
 • บันทึกการออกเสียง : 觜
 • บันทึกการออกเสียง : 扵
 • บันทึกการออกเสียง : 僊
 • บันทึกการออกเสียง : 亝
 • บันทึกการออกเสียง : 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • บันทึกการออกเสียง : 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • บันทึกการออกเสียง : 吗啡 吗啡
 • บันทึกการออกเสียง : 人薓 人薓
 • บันทึกการออกเสียง : 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • บันทึกการออกเสียง : 人蓡 人蓡
 • บันทึกการออกเสียง : 人葠 人葠
 • บันทึกการออกเสียง : 人參 人參
 • บันทึกการออกเสียง : 臉 [人體部位]
 • บันทึกการออกเสียง : 癆
 • บันทึกการออกเสียง : 老闆娘 老闆娘
 • บันทึกการออกเสียง : 老板娘 老板娘
 • บันทึกการออกเสียง : 老闆 老闆 [辦公室]
 • บันทึกการออกเสียง : 老板 老板 [闽南-头家]