ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : 誨汝諄諄 誨汝諄諄
 • บันทึกการออกเสียง : Liziqi Liziqi
 • บันทึกการออกเสียง : 蹄胯子 蹄胯子
 • บันทึกการออกเสียง : 板罾 板罾
 • บันทึกการออกเสียง : 手套子 手套子
 • บันทึกการออกเสียง : 拖板子 拖板子
 • บันทึกการออกเสียง : Wewei Wewei
 • บันทึกการออกเสียง : arduous arduous
 • บันทึกการออกเสียง : 辇 [指示代词]
 • บันทึกการออกเสียง : Fengxian Fengxian
 • บันทึกการออกเสียง : Luoyang Luoyang
 • บันทึกการออกเสียง : 屠睢 屠睢
 • บันทึกการออกเสียง : 隱
 • บันทึกการออกเสียง : 啦
 • บันทึกการออกเสียง : 觜
 • บันทึกการออกเสียง : 之后 之后
 • บันทึกการออกเสียง : 扵
 • บันทึกการออกเสียง : 僊
 • บันทึกการออกเสียง : 亝
 • บันทึกการออกเสียง : 氹 [難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, 粵語文字, 粵語文字(簡體)]
 • บันทึกการออกเสียง : 巜 [疊字, 二字疊, 左右疊]
 • บันทึกการออกเสียง : 痠
 • บันทึกการออกเสียง : 瓢羹 瓢羹 [吴语瓢羹同调羹]
 • บันทึกการออกเสียง : 嗎啡 嗎啡
 • บันทึกการออกเสียง : 吗啡 吗啡
 • บันทึกการออกเสียง : 人薓 人薓
 • บันทึกการออกเสียง : 人蔘 人蔘 [ニンジン]
 • บันทึกการออกเสียง : 人蓡 人蓡
 • บันทึกการออกเสียง : 人葠 人葠
 • บันทึกการออกเสียง : 人參 人參
 • บันทึกการออกเสียง : 人参 人参 [food, vegetable]
 • บันทึกการออกเสียง : 臉 [人體部位]
 • บันทึกการออกเสียง : 脸
 • บันทึกการออกเสียง : 癆
 • บันทึกการออกเสียง : 老虎 老虎 [動物]
 • บันทึกการออกเสียง : 老闆娘 老闆娘
 • บันทึกการออกเสียง : 老板娘 老板娘
 • บันทึกการออกเสียง : 老闆 老闆 [辦公室]
 • บันทึกการออกเสียง : 老板 老板 [闽南-头家]
 • บันทึกการออกเสียง : 蓝
 • บันทึกการออกเสียง : 哪個 哪個
 • บันทึกการออกเสียง : 哪个 哪个
 • บันทึกการออกเสียง : 困觉 困觉
 • บันทึกการออกเสียง : 筷子 筷子 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words]
 • บันทึกการออกเสียง : 快活 快活 [qīngshēng, 轻声词, 两字轻声词, toneless words, Na-adjective, 闽东语口语词]
 • บันทึกการออกเสียง : 快菜 快菜
 • บันทึกการออกเสียง : 京戲 京戲
 • บันทึกการออกเสียง : 京戏 京戏
 • บันทึกการออกเสียง : 鸡蛋 鸡蛋 [溧阳话]
 • บันทึกการออกเสียง : 鷄蛋 鷄蛋

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : 她检查了账单上的账目 她检查了账单上的账目 [วลีเกี่ยวกับการชอปปิง]
 • บันทึกการออกเสียง : 내이름 내이름 [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Zhilian Zhilian [Title]