ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : fág é ina aonar fág é ina aonar
 • บันทึกการออกเสียง : croíthe croíthe
 • บันทึกการออกเสียง : aiteach aiteach
 • บันทึกการออกเสียง : cad atá á dhéanamh agam cad atá á dhéanamh agam
 • บันทึกการออกเสียง : derbfine derbfine
 • บันทึกการออกเสียง : sluaigh sluaigh
 • บันทึกการออกเสียง : Bláthíne Bláthíne [celtic, name, Irish]
 • บันทึกการออกเสียง : An Bhreatnais An Bhreatnais
 • บันทึกการออกเสียง : áitreabhach áitreabhach
 • บันทึกการออกเสียง : díspeagadh díspeagadh [Dervish, English]
 • บันทึกการออกเสียง : Céide Céide
 • บันทึกการออกเสียง : Huair Huair
 • บันทึกการออกเสียง : brotiarna brotiarna
 • บันทึกการออกเสียง : cairide cairide
 • บันทึกการออกเสียง : moville moville
 • บันทึกการออกเสียง : quoirin quoirin
 • บันทึกการออกเสียง : Danann Danann
 • บันทึกการออกเสียง : is aoibhinn liom mo mhamaí is aoibhinn liom mo mhamaí
 • บันทึกการออกเสียง : sciorr sciorr
 • บันทึกการออกเสียง : Ciabhan Ciabhan
 • บันทึกการออกเสียง : anas anas
 • บันทึกการออกเสียง : Séadhna Séadhna
 • บันทึกการออกเสียง : Damhnaic Damhnaic
 • บันทึกการออกเสียง : Usquebaugh Usquebaugh
 • บันทึกการออกเสียง : skeoughvosteen skeoughvosteen
 • บันทึกการออกเสียง : Tlachtga Tlachtga [places]
 • บันทึกการออกเสียง : Dunvegan Dunvegan
 • บันทึกการออกเสียง : Leoid Leoid
 • บันทึกการออกเสียง : Aizel Aizel
 • บันทึกการออกเสียง : smid smid [professions, people, work, noun]
 • บันทึกการออกเสียง : biúró biúró
 • บันทึกการออกเสียง : ba mhaith liom a bheith i mo aonar ba mhaith liom a bheith i mo aonar
 • บันทึกการออกเสียง : Is maith liom thú Is maith liom thú
 • บันทึกการออกเสียง : samradh samradh
 • บันทึกการออกเสียง : Óge Óge
 • บันทึกการออกเสียง : mag mag [noun singular, főnév, teilt?Belgie]
 • บันทึกการออกเสียง : Oireachtaigh Oireachtaigh
 • บันทึกการออกเสียง : Rabhthas Rabhthas
 • บันทึกการออกเสียง : Máire Proinséas Nic Shandair Máire Proinséas Nic Shandair [Mary Frances sanderford]
 • บันทึกการออกเสียง : Rory Brandon McCrory Rory Brandon McCrory [Myself]
 • บันทึกการออกเสียง : Brandon Scott McCrory Brandon Scott McCrory [Myself]
 • บันทึกการออกเสียง : ramhraithe ramhraithe
 • บันทึกการออกเสียง : ramhrú ramhrú
 • บันทึกการออกเสียง : Scuabtuinne Scuabtuinne [Mannannan Mac Lir, mythology, celtic]
 • บันทึกการออกเสียง : chlúdaigh chlúdaigh
 • บันทึกการออกเสียง : ciaptha ciaptha
 • บันทึกการออกเสียง : loisc loisc
 • บันทึกการออกเสียง : Dubnos Dubnos [theology]
 • บันทึกการออกเสียง : albius albius [Otherworld]
 • บันทึกการออกเสียง : éirim éirim

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : na rudaí sin na rudaí sin [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : sitheil le nadar sitheil le nadar [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : forbróir bogearraí forbróir bogearraí [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Seacht Suailci' Na Maighdine Muire Seacht Suailci' Na Maighdine Muire [Title]
 • บันทึกการออกเสียง : Grand daughter of sweeney Grand daughter of sweeney [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : a chorí a chorí [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : am codlata am codlata [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Tá dínit an duine dosháraithe. Tá dínit an duine dosháraithe. [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : dínit an duine dínit an duine [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : an Aontais Eorpaigh an Aontais Eorpaigh [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : aon rud eile aon rud eile [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Beannachtai Na Casca Oraibh! Beannachtai Na Casca Oraibh! [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo dhíon, ach abairse an focal agus leighasfar manam. [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo A Thiarna, ní fiú mé go dtiocfá faoi mo [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : Aibrean an t ochtu Aibrean an t ochtu [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent labhraíonn sí le tuin ait chainte - she has a strange accent [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : saobhadh (saorbhriathar) saobhadh (saorbhriathar) [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : agus seo a leanas ifreann liom agus seo a leanas ifreann liom [Quotations]
 • บันทึกการออกเสียง : Ath bhliain faoi mhaise Ath bhliain faoi mhaise [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! Ní bhfuair mé ach 2/5 sa scrúdú! [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : seoithín na gaoithe sna crainn seoithín na gaoithe sna crainn [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. Tagann gach aon rud lena iomrá ach madadh rua agus marbhán. [Proverbs & Sayings]