ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : goileoiri goileoiri
 • บันทึกการออกเสียง : foirceadal foirceadal [Gaelic]
 • บันทึกการออกเสียง : táim sa teach anois táim sa teach anois
 • บันทึกการออกเสียง : chiliméadar chiliméadar
 • บันทึกการออกเสียง : griandó griandó
 • บันทึกการออกเสียง : frachtaint frachtaint
 • บันทึกการออกเสียง : gléireán gléireán
 • บันทึกการออกเสียง : scáil scáil
 • บันทึกการออกเสียง : nocht nocht [German names]
 • บันทึกการออกเสียง : beartaigh beartaigh
 • บันทึกการออกเสียง : brúite brúite
 • บันทึกการออกเสียง : cúiste cúiste
 • บันทึกการออกเสียง : Spriocanna Spriocanna
 • บันทึกการออกเสียง : fheicteá fheicteá
 • บันทึกการออกเสียง : fabht fabht
 • บันทึกการออกเสียง : cruthanna cruthanna
 • บันทึกการออกเสียง : ionnarba ionnarba
 • บันทึกการออกเสียง : iomarbháidh iomarbháidh
 • บันทึกการออกเสียง : urghránna urghránna
 • บันทึกการออกเสียง : léine gheal léine gheal
 • บันทึกการออกเสียง : sólás sólás
 • บันทึกการออกเสียง : Saoránaigh Saoránaigh
 • บันทึกการออกเสียง : urchóideacha urchóideacha
 • บันทึกการออกเสียง : fáthanna fáthanna
 • บันทึกการออกเสียง : Allen Leech Allen Leech
 • บันทึกการออกเสียง : bíonn an t-urlár salach go h-annamh bíonn an t-urlár salach go h-annamh
 • บันทึกการออกเสียง : go h-annamh go h-annamh
 • บันทึกการออกเสียง : dóú dóú [second]
 • บันทึกการออกเสียง : brú brú [hostel]
 • บันทึกการออกเสียง : Ita Ita [female names]
 • บันทึกการออกเสียง : éstecht éstecht
 • บันทึกการออกเสียง : HiRISE HiRISE [space camera]
 • บันทึกการออกเสียง : chuirfí chuirfí
 • บันทึกการออกเสียง : bhéarfaí bhéarfaí
 • บันทึกการออกเสียง : thabharfaí thabharfaí
 • บันทึกการออกเสียง : shílfeadh shílfeadh
 • บันทึกการออกเสียง : shílfí shílfí
 • บันทึกการออกเสียง : míshlachtmhar míshlachtmhar
 • บันทึกการออกเสียง : slisne slisne
 • บันทึกการออกเสียง : baoth baoth
 • บันทึกการออกเสียง : éifid éifid
 • บันทึกการออกเสียง : dúramán dúramán
 • บันทึกการออกเสียง : scata scata
 • บันทึกการออกเสียง : calóg calóg
 • บันทึกการออกเสียง : ús ús [nom masculí]
 • บันทึกการออกเสียง : spoch spoch
 • บันทึกการออกเสียง : crústa crústa
 • บันทึกการออกเสียง : scéin scéin
 • บันทึกการออกเสียง : Dramhaíola Dramhaíola
 • บันทึกการออกเสียง : cnámhach cnámhach

วลี