ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

  • บันทึกการออกเสียง : jokirapu jokirapu
  • บันทึกการออกเสียง : merirapu merirapu
  • บันทึกการออกเสียง : eteerinen eteerinen [adjektiivi]
  • บันทึกการออกเสียง : lierot lierot
  • บันทึกการออกเสียง : yrittää yrittää [verbi]
  • บันทึกการออกเสียง : miekkakala miekkakala

วลี

  • บันทึกการออกเสียง : vaihdetaan englantiin vaihdetaan englantiin [วลีในชีวิตประจำวัน]
  • บันทึกการออกเสียง : toukokuun alussa toukokuun alussa [อื่น ๆ]
  • บันทึกการออกเสียง : painettu sana painettu sana [อื่น ๆ]