ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : leukemia leukemia [noun, pathology, medical condition]
 • บันทึกการออกเสียง : FlyNano FlyNano [ultralight, flying boat]
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisin epätavanomaisin
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisissa epätavanomaisissa
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisia epätavanomaisia
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisten epätavanomaisten
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaiset epätavanomaiset
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaiseksi epätavanomaiseksi
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisena epätavanomaisena
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisella epätavanomaisella
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisessa epätavanomaisessa
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomaisen epätavanomaisen
 • บันทึกการออกเสียง : epätavanomainen epätavanomainen
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisine epätoivoisine
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisitta epätoivoisitta
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisin epätoivoisin
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisiksi epätoivoisiksi
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisina epätoivoisina
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisille epätoivoisille
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisilta epätoivoisilta
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisilla epätoivoisilla
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisiin epätoivoisiin
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisista epätoivoisista
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisissa epätoivoisissa
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisia epätoivoisia
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisten epätoivoisten
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoiset epätoivoiset
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisetta epätoivoisetta
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoiseksi epätoivoiseksi
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisena epätoivoisena
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoiselle epätoivoiselle
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoiselta epätoivoiselta
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisella epätoivoisella
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoiseen epätoivoiseen
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisesta epätoivoisesta
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisessa epätoivoisessa
 • บันทึกการออกเสียง : epätoivoisen epätoivoisen
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisine psykometrisine
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisinä psykometrisinä
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisille psykometrisille
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisillä psykometrisillä
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisistä psykometrisistä
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisissä psykometrisissä
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisiä psykometrisiä
 • บันทึกการออกเสียง : psykometristen psykometristen
 • บันทึกการออกเสียง : psykometriset psykometriset
 • บันทึกการออกเสียง : psykometriseksi psykometriseksi
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisenä psykometrisenä
 • บันทึกการออกเสียง : psykometriselle psykometriselle
 • บันทึกการออกเสียง : psykometrisellä psykometrisellä