ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

  • บันทึกการออกเสียง : homoseksuaalinen homoseksuaalinen
  • บันทึกการออกเสียง : homobaari homobaari
  • บันทึกการออกเสียง : vissi vissi [calf]
  • บันทึกการออกเสียง : naiva naiva
  • บันทึกการออกเสียง : Musiikkitalo Musiikkitalo [helsinki]