ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : Häyry Häyry
 • บันทึกการออกเสียง : lääkke lääkke
 • บันทึกการออกเสียง : kylmäsavulohi kylmäsavulohi
 • บันทึกการออกเสียง : lasanje lasanje
 • บันทึกการออกเสียง : grillimakkara grillimakkara
 • บันทึกการออกเสียง : kalatiski kalatiski
 • บันทึกการออกเสียง : poulukka poulukka
 • บันทึกการออกเสียง : Asutteko Asutteko
 • บันทึกการออกเสียง : käydä työssä käydä työssä
 • บันทึกการออกเสียง : mennä työhön mennä työhön
 • บันทึกการออกเสียง : salaatii salaatii
 • บันทึกการออกเสียง : Eloa Gomes Eloa Gomes
 • บันทึกการออกเสียง : luiskella luiskella
 • บันทึกการออกเสียง : luestella luestella
 • บันทึกการออกเสียง : Rasmus Schüller Rasmus Schüller
 • บันทึกการออกเสียง : Robert Taylor Robert Taylor [cricket]
 • บันทึกการออกเสียง : Daniel Michael O'Shaughnessy Daniel Michael O'Shaughnessy
 • บันทึกการออกเสียง : lumentyännin lumentyännin [dialectal form]