ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : پسورد پسورد
 • บันทึกการออกเสียง : قربونتون قربونتون
 • บันทึกการออกเสียง : منقصت منقصت
 • บันทึกการออกเสียง : خرجین خرجین
 • บันทึกการออกเสียง : عمرا عمرا
 • บันทึกการออกเสียง : جهات قطب نما جهات قطب نما
 • บันทึกการออกเสียง : programmer programmer [occupation, developer]
 • บันทึกการออกเสียง : تابعی تابعی
 • บันทึกการออกเสียง : Simorgh Simorgh
 • บันทึกการออกเสียง : خداناباوری خداناباوری
 • บันทึกการออกเสียง : مهرانا مهرانا
 • บันทึกการออกเสียง : مارک ویلموتس مارک ویلموتس
 • บันทึกการออกเสียง : کارایب کارایب
 • บันทึกการออกเสียง : قرنتیان قرنتیان
 • บันทึกการออกเสียง : مستوسق مستوسق
 • บันทึกการออกเสียง : فداتم فداتم
 • บันทึกการออกเสียง : Mobin Mobin
 • บันทึกการออกเสียง : مقرّله مقرّله [کسی که اقرار به نفع اوست ، اقرار ش, اقراربه نفع او ،]
 • บันทึกการออกเสียง : فیلسوفان فیلسوفان
 • บันทึกการออกเสียง : کلاف سردرگم بودن کلاف سردرگم بودن
 • บันทึกการออกเสียง : تمرکز بر یهوه تمرکز بر یهوه
 • บันทึกการออกเสียง : نیمه‌هادی نیمه‌هادی
 • บันทึกการออกเสียง : برای همیشه زیستن برای همیشه زیستن
 • บันทึกการออกเสียง : دوستی با خدا دوستی با خدا
 • บันทึกการออกเสียง : لالايى لالايى
 • บันทึกการออกเสียง : رنگین‌کمانی‌ها رنگین‌کمانی‌ها
 • บันทึกการออกเสียง : رنگین‌کمانی‌ رنگین‌کمانی‌
 • บันทึกการออกเสียง : بهرحال بهرحال
 • บันทึกการออกเสียง : معلومه معلومه
 • บันทึกการออกเสียง : ارتقاء ارتقاء [noun]
 • บันทึกการออกเสียง : سخنانش سخنانش
 • บันทึกการออกเสียง : آموخته‌ای آموخته‌ای
 • บันทึกการออกเสียง : می‌یابیم می‌یابیم
 • บันทึกการออกเสียง : علاقه‌اش علاقه‌اش
 • บันทึกการออกเสียง : خرید اینترنتی خرید اینترنتی
 • บันทึกการออกเสียง : ۱۳۹۸ ۱۳۹۸
 • บันทึกการออกเสียง : وگان وگان
 • บันทึกการออกเสียง : شهویه شهویه
 • บันทึกการออกเสียง : کلسيم کلسيم
 • บันทึกการออกเสียง : مشغول کننده مشغول کننده
 • บันทึกการออกเสียง : دفعه دیگه دفعه دیگه
 • บันทึกการออกเสียง : بار دیگه بار دیگه
 • บันทึกการออกเสียง : یه جای دیگه یه جای دیگه
 • บันทึกการออกเสียง : برگیری برگیری
 • บันทึกการออกเสียง : ننه‌ها ننه‌ها
 • บันทึกการออกเสียง : خفت و خیز خفت و خیز
 • บันทึกการออกเสียง : متوجه نشدن متوجه نشدن
 • บันทึกการออกเสียง : جزیره‌ها جزیره‌ها
 • บันทึกการออกเสียง : رجعیه رجعیه
 • บันทึกการออกเสียง : فوق الذکر فوق الذکر

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : در این ماهدر این ماه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : من میخوام اعلام کنممن میخوام اعلام کنم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : از کجا میدونماز کجا میدونم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : نوہ ھاینوہ ھای [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : آفتاب از کدوم طرف دراومده؟آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : اتللواتللو [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : هملتهملت [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : مرتهنمرتهن [Scientific/Medical terms]
 • บันทึกการออกเสียง : زمین لرزه ای به شدت 5.1 ریشترزمین لرزه ای به شدت 5.1 ریشتر [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : متشرعهمتشرعه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : نان به نرخ روز خوردننان به نرخ روز خوردن [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : بادی به هر جهتبادی به هر جهت [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : رانندگی مسترانندگی مست [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : تو كوچه‌ی ما هم عروسی ميشهتو كوچه‌ی ما هم عروسی ميشه [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : میخوام ببینممیخوام ببینم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : خیلی هیجان زده امخیلی هیجان زده ام [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : میتونم کمکت کنممیتونم کمکت کنم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : من کاتولیکممن کاتولیکم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : کامپالاکامپالا [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : حسن کتایونچهحسن کتایونچه [Title]
 • บันทึกการออกเสียง : ماللهندماللهند [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : از سی روزاز سی روز [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پولتیکپولتیک [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : هزمونیهزمونی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : هژمونیکهژمونیک [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : وگیزوگیز [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : دور کیمدور کیم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ولنگاریولنگاری [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : سمحاقسمحاق [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : منفسخمنفسخ [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : عگالعگال [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : کلبچهکلبچه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : خوشوقت هستمخوشوقت هستم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پسر کم آب دادپسر کم آب داد [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پسر به بازار قفتپسر به بازار قفت [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : اویسااویسا [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : خانه‌ی او زیبا استخانه‌ی او زیبا است [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : لنیاردلنیارد [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : شخانهشخانه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : دوستانمان ترک هستنددوستانمان ترک هستند [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : دارم می روم خونهدارم می روم خونه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : دارم می روم خانهدارم می روم خانه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : بریم خونهبریم خونه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : برویم خانهبرویم خانه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پدرم دیدمپدرم دیدم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : موجد حقموجد حق [Scientific/Medical terms]
 • บันทึกการออกเสียง : متولی علیهمتولی علیه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง :  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخوخداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخو [Quotations]
 • บันทึกการออกเสียง : این مسیر جنگلی تن تنها چند کیلومتر با کراین مسیر جنگلی تن تنها چند کیلومتر با کر [อื่น ๆ]