ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : کودکان کار کودکان کار
 • บันทึกการออกเสียง : عجوبه عجوبه [عجوبه]
 • บันทึกการออกเสียง : «محلّل» «محلّل» [«محلّل»]
 • บันทึกการออกเสียง : چقیر چقیر
 • บันทึกการออกเสียง : scuola scuola [scuola, sostantivo, persiano]
 • บันทึกการออกเสียง : masrour.gharbi.26@gmail.com masrour.gharbi.26@gmail.com
 • บันทึกการออกเสียง : ورزمان ورزمان
 • บันทึกการออกเสียง : sera sera [sostantivo, verbi infinito, kız isimleri, name, irregular plural, nom, noms propis, nom diminutiu o afèresi, diminutive names, Buddhist monestary]
 • บันทึกการออกเสียง : good morning good morning
 • บันทึกการออกเสียง : buongiorno buongiorno [saluti, conversation, greetings, sostantivo, morning]
 • บันทึกการออกเสียง : خشان‌ترین خشان‌ترین
 • บันทึกการออกเสียง : کوتوال کوتوال
 • บันทึกการออกเสียง : لب لباب لب لباب
 • บันทึกการออกเสียง : بغی بغی
 • บันทึกการออกเสียง : خلود خلود
 • บันทึกการออกเสียง : ینبوع ینبوع
 • บันทึกการออกเสียง : سلوی سلوی
 • บันทึกการออกเสียง : همیته همیته
 • บันทึกการออกเสียง : مبتبی مبتبی
 • บันทึกการออกเสียง : پزکردن پزکردن
 • บันทึกการออกเสียง : طالیی طالیی
 • บันทึกการออกเสียง : استر و مردخای استر و مردخای
 • บันทึกการออกเสียง : دارن شان دارن شان [نویسنده/ writer]
 • บันทึกการออกเสียง : کهمرده کهمرده
 • บันทึกการออกเสียง : سومو سومو [ورزش/Sport, ژاپن]
 • บันทึกการออกเสียง : خفک کردن خفک کردن
 • บันทึกการออกเสียง : رهتام رهتام
 • บันทึกการออกเสียง : Younan Nowzaradan Younan Nowzaradan
 • บันทึกการออกเสียง : ویلیم ویلیم
 • บันทึกการออกเสียง : منخارا منخارا
 • บันทึกการออกเสียง : برچه برچه
 • บันทึกการออกเสียง : برنابا برنابا
 • บันทึกการออกเสียง : مونیل مونیل
 • บันทึกการออกเสียง : برنجاذید برنجاذید
 • บันทึกการออกเสียง : زیاچه زیاچه
 • บันทึกการออกเสียง : خدوخال خدوخال [features]
 • บันทึกการออกเสียง : دہراتا دہراتا [دہراتا, repeat]
 • บันทึกการออกเสียง : لوردوز لوردوز [معلولیت]
 • บันทึกการออกเสียง : ابوت ابوت
 • บันทึกการออกเสียง : تولم تولم [نام دو محله است در خطه گیلان]
 • บันทึกการออกเสียง : هررو هررو [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : ناهواتی ناهواتی [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : ميكمك ميكمك [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : مينفرانكيش مينفرانكيش [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : میتی میتی [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : مكشا مكشا [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : مگاحی مگاحی [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : موهاوک موهاوک [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : موهیلی موهیلی [زبان/Language]
 • บันทึกการออกเสียง : مايا يوكاتك مايا يوكاتك [زبان/Language]