ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : چمدونامو چمدونامو
 • บันทึกการออกเสียง : هیرسوتیسم هیرسوتیسم
 • บันทึกการออกเสียง : ‪جویند‬ ‪جویند‬
 • บันทึกการออกเสียง : اشل اشل
 • บันทึกการออกเสียง : میخونم میخونم
 • บันทึกการออกเสียง : میخونید میخونید
 • บันทึกการออกเสียง : هوطنانمان هوطنانمان
 • บันทึกการออกเสียง : مسلمم مسلمم
 • บันทึกการออกเสียง : Proschat Proschat [Proschat Madani]
 • บันทึกการออกเสียง : جزیی جزیی
 • บันทึกการออกเสียง : تولدی تولدی
 • บันทึกการออกเสียง : پافشاری داشتن پافشاری داشتن
 • บันทึกการออกเสียง : عاشقشون عاشقشون
 • บันทึกการออกเสียง : عکس العمل افراط آمیز نشان دادن عکس العمل افراط آمیز نشان دادن
 • บันทึกการออกเสียง : مدهید مدهید
 • บันทึกการออกเสียง : بده و بستان بده و بستان
 • บันทึกการออกเสียง : فعالید فعالید
 • บันทึกการออกเสียง : marihuana marihuana [marihuana, drugs]
 • บันทึกการออกเสียง : درگیرم درگیرم
 • บันทึกการออกเสียง : کردیمش کردیمش
 • บันทึกการออกเสียง : دانشجوها دانشجوها
 • บันทึกการออกเสียง : مامانه مامانه
 • บันทึกการออกเสียง : آزمودند آزمودند [آزمودند]
 • บันทึกการออกเสียง : چوبدست چوبدست
 • บันทึกการออกเสียง : مَسَّه مَسَّه [مَسَّه]
 • บันทึกการออกเสียง : دریابیم دریابیم
 • บันทึกการออกเสียง : روسثثه روسثثه
 • บันทึกการออกเสียง : اخوان اخوان [hermanos]
 • บันทึกการออกเสียง : سه دری سه دری
 • บันทึกการออกเสียง : اسپیکی اسپیکی
 • บันทึกการออกเสียง : شوهری شوهری
 • บันทึกการออกเสียง : 兄弟 兄弟 [noun, brothers, きょうだい, けいてい]
 • บันทึกการออกเสียง : فنوباربیتال فنوباربیتال [دارو]
 • บันทึกการออกเสียง : كلرامفنيكل كلرامفنيكل [دارو/Drug]
 • บันทึกการออกเสียง : جدیدت جدیدت
 • บันทึกการออกเสียง : لوگزاپین لوگزاپین [داروی ضد جنون]
 • บันทึกการออกเสียง : تیوتیکسن تیوتیکسن [داروی ضد جنون]
 • บันทึกการออกเสียง : تری فلوئوپرازین تری فلوئوپرازین [داروی ضد جنون]
 • บันทึกการออกเสียง : پیپراستازین پیپراستازین [داروی ضد جنون]
 • บันทึกการออกเสียง : کلرپرومتازین کلرپرومتازین [دارو]
 • บันทึกการออกเสียง : رولو می رولو می [روانشناس]
 • บันทึกการออกเสียง : لودیگ بینزوانگر لودیگ بینزوانگر [روانپزشک، محقق]
 • บันทึกการออกเสียง : ابن خطیب الرّی ابن خطیب الرّی [فیلسوف]
 • บันทึกการออกเสียง : ابن حزم ابن حزم [فیلسوف/Philosopher, اسلامی, فیلسوف]
 • บันทึกการออกเสียง : قدس‌القداس قدس‌القداس
 • บันทึกการออกเสียง : پارامیندوس پارامیندوس [فیلسوف یونانی]
 • บันทึกการออกเสียง : عدومی عدومی
 • บันทึกการออกเสียง : اپیکوروس اپیکوروس [فلاسفه]
 • บันทึกการออกเสียง : آرکسیلاوس آرکسیلاوس [فلاسفه]
 • บันทึกการออกเสียง : لکوسیت لکوسیت [پزشکی/Medicine, خون]

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : توانا بود هرکه دانا بودتوانا بود هرکه دانا بود [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : چون چه چسبیده به راچون چه چسبیده به را [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : به صورت خودکاربه صورت خودکار [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : جالبه که حتی از من نپرسید چرا این کار رو کردم!جالبه که حتی از من نپرسید چرا این کار رو کردم! [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : زلمیزلمی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ولی معلوم بود که خیلی وقته مشغولهولی معلوم بود که خیلی وقته مشغوله [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پس از سه دهه حکمرانیپس از سه دهه حکمرانی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ایرانی های در ندایرانی های در ند [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : حیلتحیلت [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : متعهد لهمتعهد له [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : مستعیرمستعیر [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : انکوبهانکوبه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : سبغهسبغه [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : اوایناواین [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : تقییدتقیید [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : مرنومرنو [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : اپلیکه دوزیاپلیکه دوزی [อื่น ๆ]