ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : خامی خامی [deficiency]
 • บันทึกการออกเสียง : بکردم بکردم
 • บันทึกการออกเสียง : ابوین ابوین [ابوین]
 • บันทึกการออกเสียง : تفتیش کردن تفتیش کردن
 • บันทึกการออกเสียง : خاوادهاش خاوادهاش
 • บันทึกการออกเสียง : وقت بردن وقت بردن
 • บันทึกการออกเสียง : میان دوره ای میان دوره ای
 • บันทึกการออกเสียง : زمان سنج زمان سنج
 • บันทึกการออกเสียง : دور انداختن دور انداختن
 • บันทึกการออกเสียง : به جان کسی انداختن به جان کسی انداختن
 • บันทึกการออกเสียง : برق زدن برق زدن
 • บันทึกการออกเสียง : آسیب زدن آسیب زدن
 • บันทึกการออกเสียง : معتاد بودن معتاد بودن
 • บันทึกการออกเสียง : دورهمی دورهمی
 • บันทึกการออกเสียง : مساوی با مساوی با
 • บันทึกการออกเสียง : آزادیخواه آزادیخواه
 • บันทึกการออกเสียง : ارائه دادن ارائه دادن
 • บันทึกการออกเสียง : بر زدن بر زدن
 • บันทึกการออกเสียง : رؤسا رؤسا
 • บันทึกการออกเสียง : گذاری شدن گذاری شدن
 • บันทึกการออกเสียง : سارکومر سارکومر
 • บันทึกการออกเสียง : آسورا آسورا
 • บันทึกการออกเสียง : آشورا آشورا
 • บันทึกการออกเสียง : اسوراها اسوراها
 • บันทึกการออกเสียง : از بادشاهی و اولوالامر آمده است از بادشاهی و اولوالامر آمده است
 • บันทึกการออกเสียง : لکچر لکچر
 • บันทึกการออกเสียง : آزمون تافل آزمون تافل [TEFL, TEFL exam, English learning]
 • บันทึกการออกเสียง : آرمش آرمش
 • บันทึกการออกเสียง : اره درستش اینه اره درستش اینه
 • บันทึกการออกเสียง : هدفتون هدفتون
 • บันทึกการออกเสียง : هنرپیشس هنرپیشس
 • บันทึกการออกเสียง : میپزم میپزم
 • บันทึกการออกเสียง : خرد لایتناهی خرد لایتناهی [دانایی, .خرد]
 • บันทึกการออกเสียง : هدفم رسیدم هدفم رسیدم
 • บันทึกการออกเสียง : خصولتی خصولتی
 • บันทึกการออกเสียง : فوک خزری فوک خزری
 • บันทึกการออกเสียง : رودش رودش
 • บันทึกการออกเสียง : تپوکی تپوکی
 • บันทึกการออกเสียง : تفییر تفییر
 • บันทึกการออกเสียง : تفییرات تفییرات
 • บันทึกการออกเสียง : جنگ حران جنگ حران
 • บันทึกการออกเสียง : سیامین سیامین
 • บันทึกการออกเสียง : درا درا [د]
 • บันทึกการออกเสียง : فته فته [فارسی]
 • บันทึกการออกเสียง : بازداشت یک ملا مسجد در هرات افغانستان بازداشت یک ملا مسجد در هرات افغانستان
 • บันทึกการออกเสียง : شاروالی شاروالی
 • บันทึกการออกเสียง : بورزیم بورزیم
 • บันทึกการออกเสียง : پروسی پروسی
 • บันทึกการออกเสียง : سبزدشت سبزدشت
 • บันทึกการออกเสียง : سفر لاویان سفر لاویان [عهدین]

วลี