ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بی عماری بی عماری
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า خرگه خرگه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سُرادِق سُرادِق
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مخدوم مخدوم
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า مشکی یا عبیری؟ مشکی یا عبیری؟
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ابن یمین ابن یمین
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رثا رثا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mosabeqe mosabeqe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า government government [Oxford 3000, Persian]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بوته خار بوته خار
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Nazanin Vaseghpanah Nazanin Vaseghpanah
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า محیلانه محیلانه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า گفتارمان گفتارمان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نیما ارکانی حامد‎ نیما ارکانی حامد‎
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า والاتری والاتری
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سحرا سحرا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า والایی والایی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า جامعع جامعع
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า جزایر کیمن جزایر کیمن
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بکشین بکشین
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า برخواردر برخواردر [برخواردر]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بنابه بنابه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نیاورد نیاورد
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า قصرالحمرا قصرالحمرا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า دلواپاسی دلواپاسی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ناهار خوردن ناهار خوردن
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سودهانشو سودهانشو
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า صنعاء صنعاء [sanaa, ص, مدينة]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า حضیره حضیره
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า عالمم عالمم [حـافــظ]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า فِکر کُنی فِکر کُنی [you think]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า كن هادئاً! كن هادئاً!
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پرستشتان پرستشتان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نشخص نشخص
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า شِیر شِیر [food]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نیاقی نیاقی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سنگپوز سنگپوز
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ابخست ابخست
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า پیشکیر پیشکیر
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า قبةالصخره قبةالصخره
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رْوِیش رْوِیش [dervish]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า goodbye goodbye [interjections, noun, leave-taking, farewell, Oxford 3000, daily life]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า بازخیزی بازخیزی
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نه‌تان نه‌تان
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า شاهدان یهوه شاهدان یهوه
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า حای حطی حای حطی [letter name, Abjad numerals]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า های هوز های هوز [letter name, Abjad numerals]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า حنفاء حنفاء [plural noun, Islam, religion]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سر جنت زینگر سر جنت زینگر
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า привет привет [приветствие, greetings, привет, hi, سلام, Salam]

วลี