ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : ناگهانی ناگهانی
 • บันทึกการออกเสียง : بیخوابی بیخوابی
 • บันทึกการออกเสียง : تعالی تعالی
 • บันทึกการออกเสียง : ذغن ذغن [bird]
 • บันทึกการออกเสียง : محفی گاه محفی گاه
 • บันทึกการออกเสียง : یورت یورت
 • บันทึกการออกเสียง : بروندن بروندن
 • บันทึกการออกเสียง : تعداری تعداری
 • บันทึกการออกเสียง : محترمتان محترمتان
 • บันทึกการออกเสียง : چید چید
 • บันทึกการออกเสียง : سزیدن سزیدن
 • บันทึกการออกเสียง : کردنتون کردنتون
 • บันทึกการออกเสียง : آنیم آنیم
 • บันทึกการออกเสียง : صیادمنش صیادمنش
 • บันทึกการออกเสียง : احظه احظه
 • บันทึกการออกเสียง : بخندی بخندی
 • บันทึกการออกเสียง : رسانی رسانی
 • บันทึกการออกเสียง : باکری باکری
 • บันทึกการออกเสียง : چیا چیا [mountain]
 • บันทึกการออกเสียง : چیزاییه چیزاییه
 • บันทึกการออกเสียง : صباره صباره
 • บันทึกการออกเสียง : صباوت صباوت
 • บันทึกการออกเสียง : مژده نیکو مژده نیکو
 • บันทึกการออกเสียง : گندانه گندانه
 • บันทึกการออกเสียง : خروسه خروسه
 • บันทึกการออกเสียง : هنگفتیدن هنگفتیدن
 • บันทึกการออกเสียง : فشانش فشانش
 • บันทึกการออกเสียง : سهمگینی سهمگینی
 • บันทึกการออกเสียง : میای میای
 • บันทึกการออกเสียง : خدم خدم [خ]
 • บันทึกการออกเสียง : ازرا پاوند ازرا پاوند
 • บันทึกการออกเสียง : مهماشو مهماشو
 • บันทึกการออกเสียง : رازت رازت
 • บันทึกการออกเสียง : بزارم بزارم
 • บันทึกการออกเสียง : مبایل مبایل
 • บันทึกการออกเสียง : سپارشگاه سپارشگاه
 • บันทึกการออกเสียง : سپارش سپارش
 • บันทึกการออกเสียง : ابرتفتکش ابرتفتکش
 • บันทึกการออกเสียง : رویاهای رویاهای
 • บันทึกการออกเสียง : لبت لبت
 • บันทึกการออกเสียง : تنت تنت
 • บันทึกการออกเสียง : ورشکستن ورشکستن
 • บันทึกการออกเสียง : میزیزد میزیزد
 • บันทึกการออกเสียง : ابرویش ابرویش
 • บันทึกการออกเสียง : تخدیر تخدیر
 • บันทึกการออกเสียง : کابردی کابردی
 • บันทึกการออกเสียง : ویدئو آموزشی ویدئو آموزشی
 • บันทึกการออกเสียง : پشیز پشیز
 • บันทึกการออกเสียง : میعانات گازی میعانات گازی
 • บันทึกการออกเสียง : اندوزش اندوزش

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : دو میلیون بشکه نفت  دو میلیون بشکه نفت  [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : افراد در تمامی سنین افراد در تمامی سنین [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : با لحن خشکی با لحن خشکی [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : با لحنی جدی با لحنی جدی [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : شرق و غرب هستن شرق و غرب هستن [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : مذعن مذعن [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : تشفی خاطر تشفی خاطر [วลีในชีวิตประจำวัน]
 • บันทึกการออกเสียง : تراود تراود [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : در صورت مقتضی در صورت مقتضی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : تراوایی تراوایی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پنینی پنینی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : مس مري، من از تو تشكر كنم مس مري، من از تو تشكر كنم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : مهرالسنه مهرالسنه [Proverbs & Sayings]
 • บันทึกการออกเสียง : حیازت مباحات حیازت مباحات [วลีในธนาคาร]
 • บันทึกการออกเสียง : تنالگان تنالگان [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : nikan nikan [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : کوئیتز کوئیتز [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : پسیکانالیزم پسیکانالیزم [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Abdolnaser Abdolnaser [Title]
 • บันทึกการออกเสียง : پاینکن پاینکن [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : هجویری هجویری [Title]
 • บันทึกการออกเสียง : مرتهن مرتهن [Scientific/Medical terms]
 • บันทึกการออกเสียง : کامپالا کامپالا [การบอกทิศทางและตำแหน่ง]
 • บันทึกการออกเสียง : ماللهند ماللهند [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : هزمونی هزمونی [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : سمحاق سمحاق [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : اویسا اویسا [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : لنیارد لنیارد [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : موجد حق موجد حق [Scientific/Medical terms]
 • บันทึกการออกเสียง :  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا  آنان مامور به رساندن پیام‌های الله متعا [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : خلوت از اغیار نے زیار خلوت از اغیار نے زیار [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : زا ہر جندل گماں بر دند عود زا ہر جندل گماں بر دند عود [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ہر ہلاک امت پشیں کہ بود ہر ہلاک امت پشیں کہ بود [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : دید آں باشد کہ دید دوست است دید آں باشد کہ دید دوست است [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : باطنش امد محیط ہفت چرخ باطنش امد محیط ہفت چرخ [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ظاہرش را پشہء ارد بچرخ ظاہرش را پشہء ارد بچرخ [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : دست ہر نااہل بیماری کند دست ہر نااہل بیماری کند [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : او مثل وروره جادو است او مثل وروره جادو است [วลีในชีวิตประจำวัน]