ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Νικόλαος Κύργιος Νικόλαος Κύργιος [tennis player]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ίντερνετ καφέ ίντερνετ καφέ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ξύγκια Ξύγκια
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ραμνούντας Ραμνούντας
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า μαρίδες μαρίδες
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ζεόλιθοι ζεόλιθοι
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ζωοπλαγκτόν ζωοπλαγκτόν
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า χοριοειδής χοριοειδής
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า χόριον χόριον
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Stephanos Stephanides Stephanos Stephanides
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า βιοτίνη βιοτίνη
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ιβηρία Ιβηρία
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า σιντί σιντί
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า διάφορη διάφορη
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ζουμερό ζουμερό
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า νέα ελληνικά νέα ελληνικά
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า θρομβολυτικό θρομβολυτικό
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า θρομβοφλεβίτιδα θρομβοφλεβίτιδα
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า θρομβίνη θρομβίνη
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hupekoos Hupekoos
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vasiliades Vasiliades [surname]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Σολούς Σολούς
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Σολόεις Σολόεις
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ἐπιχειρέω Ἐπιχειρέω
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ἐπειδήπερ Ἐπειδήπερ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า eudaemonia eudaemonia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า κλωσσοπούλι κλωσσοπούλι
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Λαυρέντης Μαχαιρίτσας Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Διεκρίνοντο Διεκρίνοντο
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kleitso Kleitso [地名]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า αρτοσφραγίδα αρτοσφραγίδα
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า theos theos
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Eγγύς Ανατολή Eγγύς Ανατολή
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ginosko ginosko
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ζαμπούνης Ζαμπούνης [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Καλόμοιρος Καλόμοιρος [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Παπαδιονυσίου Παπαδιονυσίου [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Δέσπος Δέσπος [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Τζηράς Τζηράς [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Δομπρής Δομπρής [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Καραμπουρνιώτης Καραμπουρνιώτης [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Μπουκοβίνας Μπουκοβίνας [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Μάλλιος Μάλλιος [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Μωραϊτης Μωραϊτης [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Κωστακίδης Κωστακίδης [sportman]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mpodosis mpodosis [Constantino Mpodosis, noted geologist]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Παραχαλώ Παραχαλώ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Homoiousion Homoiousion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Βηθζαθά Βηθζαθά
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Βηθεσδά Βηθεσδά

วลี