ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : ewe ewe
 • บันทึกการออกเสียง : Europa Europa
 • บันทึกการออกเสียง : India India
 • บันทึกการออกเสียง : Taiwan Taiwan
 • บันทึกการออกเสียง : ɣeɖuɖu ɣeɖuɖu
 • บันทึกการออกเสียง : waakye waakye
 • บันทึกการออกเสียง : Bella Bellow Bella Bellow
 • บันทึกการออกเสียง : شاكال شاكال
 • บันทึกการออกเสียง : Laregbengue Laregbengue
 • บันทึกการออกเสียง : enyi enyi
 • บันทึกการออกเสียง : no no
 • บันทึกการออกเสียง : Ganvié Ganvié
 • บันทึกการออกเสียง : Akodessewa Akodessewa
 • บันทึกการออกเสียง : dqdqdq dqdqdq
 • บันทึกการออกเสียง : mu mu
 • บันทึกการออกเสียง : hhesed hhesed
 • บันทึกการออกเสียง : kú
 • บันทึกการออกเสียง : Danae Danae
 • บันทึกการออกเสียง : avu avu
 • บันทึกการออกเสียง : akakpo akakpo
 • บันทึกการออกเสียง : venounye venounye
 • บันทึกการออกเสียง : ₵
 • บันทึกการออกเสียง : hailemariam desalegn hailemariam desalegn
 • บันทึกการออกเสียง : Ndor Ndor
 • บันทึกการออกเสียง : Ndii Ndii
 • บันทึกการออกเสียง : amegãxi amegãxi
 • บันทึกการออกเสียง : Togo Togo
 • บันทึกการออกเสียง : Ghana Ghana
 • บันทึกการออกเสียง : Otuam Otuam
 • บันทึกการออกเสียง : vene vene
 • บันทึกการออกเสียง : glossai glossai
 • บันทึกการออกเสียง : Biblia Biblia
 • บันทึกการออกเสียง : tsi tsi
 • บันทึกการออกเสียง : tó
 • บันทึกการออกเสียง : sue sue
 • บันทึกการออกเสียง : wò
 • บันทึกการออกเสียง : Kofi Kofi
 • บันทึกการออกเสียง : ƒle ƒle
 • บันทึกการออกเสียง : tró tró
 • บันทึกการออกเสียง : tíá tíá
 • บันทึกการออกเสียง : dzaa dzaa
 • บันทึกการออกเสียง : ɖé ɖé
 • บันทึกการออกเสียง : kampé kampé
 • บันทึกการออกเสียง : Etse Etse
 • บันทึกการออกเสียง : flawasia flawasia
 • บันทึกการออกเสียง : Atchanvé Atchanvé
 • บันทึกการออกเสียง : lolo lolo
 • บันทึกการออกเสียง : Didi Didi
 • บันทึกการออกเสียง : fá
 • บันทึกการออกเสียง : kɔ́ kɔ́