ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : zaggoom zaggoom
 • บันทึกการออกเสียง : zaharu zaharu
 • บันทึกการออกเสียง : zaithooni zaithooni
 • บันทึกการออกเสียง : zaithooni gas zaithooni gas
 • บันทึกการออกเสียง : zakham zakham
 • บันทึกการออกเสียง : zamaan zamaan
 • บันทึกการออกเสียง : zamaanee zamaanee
 • บันทึกการออกเสียง : zamaanvee zamaanvee
 • บันทึกการออกเสียง : zanjabeel zanjabeel
 • บันทึกการออกเสียง : zaraafaa zaraafaa
 • บันทึกการออกเสียง : zeenaiytherikurun zeenaiytherikurun
 • บันทึกการออกเสียง : zibu zibu
 • บันทึกการออกเสียง : zikuru zikuru
 • บันทึกการออกเสียง : zimmaa zimmaa
 • บันทึกการออกเสียง : zimmaadhaaru zimmaadhaaru
 • บันทึกการออกเสียง : ziney ziney
 • บันทึกการออกเสียง : ziraa-aa ziraa-aa
 • บันทึกการออกเสียง : ziraa-athu ziraa-athu
 • บันทึกการออกเสียง : ziyaaraiy ziyaaraiy
 • บันทึกการออกเสียง : ziyaaraiykurun ziyaaraiykurun
 • บันทึกการออกเสียง : zuhulu zuhulu
 • บันทึกการออกเสียง : zuhurathu zuhurathu
 • บันทึกการออกเสียง : zumurradhu zumurradhu
 • บันทึกการออกเสียง : zuvaabukurun zuvaabukurun
 • บันทึกการออกเสียง : zuvaan zuvaan
 • บันทึกการออกเสียง : zuvaanaa zuvaanaa
 • บันทึกการออกเสียง : zuvaanun zuvaanun
 • บันทึกการออกเสียง : zuvaari zuvaari
 • บันทึกการออกเสียง : Shukriyyaa Shukriyyaa
 • บันทึกการออกเสียง : ދިވެހ ދިވެހ [language name]
 • บันทึกการออกเสียง : ge ge [General Electric, ticker, alfabeto, svenska verb]
 • บันทึกการออกเสียง : faru faru
 • บันทึกการออกเสียง : befalu befalu
 • บันทึกการออกเสียง : don miha don miha
 • บันทึกการออกเสียง : madirige madirige [mosquito net]
 • บันทึกการออกเสียง : hunani hunani
 • บันทึกการออกเสียง : kuda kuda [horse, Animal]
 • บันทึกการออกเสียง : mihaaru mihaaru
 • บันทึกการออกเสียง : nama nama [languages, Sprachen, Nama Bahasa Melayu Malay, noun, maqaa, nyelv, language, to us, name, unpasteurized sake]
 • บันทึกการออกเสียง : nang nang [Lupang hinirang, Philippine national anthem]
 • บันทึกการออกเสียง : kani kani [animals, Japanese name for crab, Animal, names]
 • บันทึกการออกเสียง : etere etere [sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียง : berufarai berufarai
 • บันทึกการออกเสียง : gifili gifili
 • บันทึกการออกเสียง : Dani Dani [names, Þjóðerni (no), nationalities (nouns), noun, nafnorð, þjóðerni, nationality, name, names in Hungarian, nombres de personas, first names, first name]
 • บันทึกการออกเสียง : heo heo [pig, Pork]
 • บันทึกการออกเสียง : ma ma [abbreviation, Mother, Scrabble words, white]
 • บันทึกการออกเสียง : Ena Ena [female names, Skånska, Skåne, Scanian, Scania, there, soul, names, noms, noms propis, he]
 • บันทึกการออกเสียง : mina mina [female name, Cantanti, rzeczownik, noun, ~ przeciwczołgowa, kwaśna mina, anti tank mine, (exhibit) a long face/sour expression, she, names]
 • บันทึกการออกเสียง : kale kale [food, vegetables]

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : As salam alai kum As salam alai kum [อื่น ๆ]