ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : auf mich gestellt auf mich gestellt
 • บันทึกการออกเสียง : Raguhn-Jeßnitz Raguhn-Jeßnitz
 • บันทึกการออกเสียง : solche aufgeschlossenen Mädchen solche aufgeschlossenen Mädchen
 • บันทึกการออกเสียง : Ottobock Ottobock
 • บันทึกการออกเสียง : Seesaibling Seesaibling
 • บันทึกการออกเสียง : Pertisau Pertisau
 • บันทึกการออกเสียง : Eben am Achensee Eben am Achensee
 • บันทึกการออกเสียง : Wir werden alles tun, was wir vermögen. Wir werden alles tun, was wir vermögen.
 • บันทึกการออกเสียง : Mit welcher? Mit welcher?
 • บันทึกการออกเสียง : zu ihnen zu ihnen
 • บันทึกการออกเสียง : Er kommt vom Ofen. Er kommt vom Ofen.
 • บันทึกการออกเสียง : Lass mich dir helfen. Lass mich dir helfen.
 • บันทึกการออกเสียง : Romnja Romnja
 • บันทึกการออกเสียง : Romnija Romnija
 • บันทึกการออกเสียง : Salpen Salpen
 • บันทึกการออกเสียง : Hemiedrie Hemiedrie
 • บันทึกการออกเสียง : genro genro
 • บันทึกการออกเสียง : Marchesa Marchesa
 • บันทึกการออกเสียง : Marchesen Marchesen
 • บันทึกการออกเสียง : syringe syringe
 • บันทึกการออกเสียง : concertinos concertinos
 • บันทึกการออกเสียง : concertino concertino
 • บันทึกการออกเสียง : Peonen Peonen
 • บันทึกการออกเสียง : siel siel
 • บันทึกการออกเสียง : die Romni, die Romnija die Romni, die Romnija
 • บันทึกการออกเสียง : Clavecin Clavecin
 • บันทึกการออกเสียง : Es hat mich dazu bewogen. Es hat mich dazu bewogen.
 • บันทึกการออกเสียง : konstruktivistisch konstruktivistisch
 • บันทึกการออกเสียง : Sie hat einen Mann geheiratet. Sie hat einen Mann geheiratet.
 • บันทึกการออกเสียง : Umwohnende
 • บันทึกการออกเสียง : Granatsand Granatsand
 • บันทึกการออกเสียง : Silicoaluminophosphat Silicoaluminophosphat
 • บันทึกการออกเสียง : Gasphasensauerstoff Gasphasensauerstoff
 • บันทึกการออกเสียง : Textverarbeitungsgerät Textverarbeitungsgerät
 • บันทึกการออกเสียง : Aluminiumhydroxid Aluminiumhydroxid
 • บันทึกการออกเสียง : Gesamtmetallgehalt Gesamtmetallgehalt
 • บันทึกการออกเสียง : Aluminiumisopropoxid Aluminiumisopropoxid
 • บันทึกการออกเสียง : Lackmaterial Lackmaterial
 • บันทึกการออกเสียง : Halt deine Fresse! Halt deine Fresse!
 • บันทึกการออกเสียง : Die Mitarbeiter streiken für höhere Löhne. Die Mitarbeiter streiken für höhere Löhne.
 • บันทึกการออกเสียง : die Sieger die Sieger
 • บันทึกการออกเสียง : die Schriften die Schriften
 • บันทึกการออกเสียง : Walther Gerlach Walther Gerlach
 • บันทึกการออกเสียง : Kittschicht Kittschicht
 • บันทึกการออกเสียง : gewachsen sein gewachsen sein
 • บันทึกการออกเสียง : Händedesinfektionsmittel schützen vor Infektionen und schonen die Haut. Händedesinfektionsmittel schützen vor Infektionen und schonen die Haut.
 • บันทึกการออกเสียง : Polarbärin Polarbärin
 • บันทึกการออกเสียง : Eisbärin Eisbärin
 • บันทึกการออกเสียง : Strandtag Strandtag
 • บันทึกการออกเสียง : durch viele Hände gehen durch viele Hände gehen