ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : 複合型 複合型
 • บันทึกการออกเสียง : 谋生 谋生
 • บันทึกการออกเสียง : Wengang Wengang
 • บันทึกการออกเสียง : 鉻 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鈷 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鎵 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鍺 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 釔 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鈮 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉬 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 锝 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 釕 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 銠 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鈀 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鎘 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 銦 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 錫 [元素表, chemistry, science, chemical element, Sn, metal]
 • บันทึกการออกเสียง : 銻 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 銫 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鋇 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鑭 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鈰 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 镨 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 釹 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 钷 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 釤 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 銪 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 钆 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 铽 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鏑 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese, かぶら]
 • บันทึกการออกเสียง : 钬 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉺 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 铥 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鐿 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 镥 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉿 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉭 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鎢 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 錸 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鋨 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 銥 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉑 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 汞 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉈 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鉍 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 釙 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 鈁 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]
 • บันทึกการออกเสียง : 鐳 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 錒 [元素表, chemistry, chimical element, science]
 • บันทึกการออกเสียง : 釷 [元素表, chemistry, chimical element, science, 難讀字, 难读字, Difficult characters of Chinese]