ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

Words

 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Chuukese Chuukese
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Fino' Chamoru Fino' Chamoru [language]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Anthony Sablan Apuron Anthony Sablan Apuron
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 杨越 杨越
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ahos ahos [garlic]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า siboyas siboyas [onion]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า apiu apiu [celery]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mansana mansana [apple]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า estoria estoria [story]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า istoria istoria [story]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า chien shiung wu chien shiung wu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yee yee [chinoise]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า oru oru [chemical element, places]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า plomo plomo [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sin sin [troncamento di sino]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า asugi asugi [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า asgâ asgâ [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aluminom aluminom [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า plåta plåta [chemical element, verb, take a photo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า musika musika [music]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า agrikuttura agrikuttura
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า odontochelys semitestacea odontochelys semitestacea
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Taijitu Taijitu [yin yang]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aomenta aomenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aksion aksion
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tradision tradision
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า danderu danderu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า atkitektu atkitektu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า eskuttot eskuttot
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pintot pintot
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า imbentadot imbentadot
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า enhinieru enhinieru
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า matematiku matematiku
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sientista sientista
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fantenani'an fantenani'an
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า akademiku akademiku
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Italia Italia [Italy, Italia, Italija, geography, noun, country, name, nomi di persona, sei sposato, Countries of the World, bh]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuårenta kuårenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sinkuenta sinkuenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sisenta sisenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sitenta sitenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า nubenta nubenta
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Estados Unidos Estados Unidos [USA, EEUU, countries, common American abbreviations, Countries of the World]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pan pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, see <jakoby>, see <pomysł>, see <możecie>, see <młodzian>]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pasaje pasaje
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า dies dies [espalda, harry potter]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า peso peso [money, sostantivo]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tihu tihu
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tiha Tiha [Cities - Ukraine]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า entre entre [gramática, Preposicións, French to English - between, prepositions in French, learning French, preposicions, prepositions]

วลี