ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : ант ант
 • บันทึกการออกเสียง : Шарам Шарам
 • บันทึกการออกเสียง : Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • บันทึกการออกเสียง : Кесира Кесира
 • บันทึกการออกเสียง : пIераска де пIераска де
 • บันทึกการออกเสียง : еара де еара де
 • บันทึกการออกเสียง : кхаара де кхаара де
 • บันทึกการออกเสียง : оршот де оршот де
 • บันทึกการออกเสียง : шинар де шинар де
 • บันทึกการออกเสียง : ораматашлелор ораматашлелор
 • บันทึกการออกเสียง : ораматийн ораматийн
 • บันทึกการออกเสียง : остдалар остдалар
 • บันทึกการออกเสียง : оьз оьз
 • บันทึกการออกเสียง : оьла оьла
 • บันทึกการออกเสียง : оьра оьра
 • บันทึกการออกเสียง : палтаса палтаса
 • บันทึกการออกเสียง : пачхьалкхийн юкхара пачхьалкхийн юкхара
 • บันทึกการออกเสียง : паччахьан паччахьан
 • บันทึกการออกเสียง : похIма похIма
 • บันทึกการออกเสียง : похIме похIме
 • บันทึกการออกเสียง : похIме доцу похIме доцу
 • บันทึกการออกเสียง : пурни пурни
 • บันทึกการออกเสียง : пурнхо пурнхо
 • บันทึกการออกเสียง : пхьалгIа пхьалгIа
 • บันทึกการออกเสียง : пхьола пхьола
 • บันทึกการออกเสียง : пхьоладан пхьоладан
 • บันทึกการออกเสียง : пIелгийн таммагIанаш пIелгийн таммагIанаш
 • บันทึกการออกเสียง : рагIкъепе рагIкъепе
 • บันทึกการออกเสียง : сабустург сабустург
 • บันทึกการออกเสียง : сагалмат сагалмат
 • บันทึกการออกเสียง : са гу са гу
 • บันทึกการออกเสียง : садаккдар садаккдар
 • บันทึกการออกเสียง : салор салор
 • บันทึกการออกเสียง : санехь санехь
 • บันทึกการออกเสียง : саьнгар саьнгар
 • บันทึกการออกเสียง : сарап сарап
 • บันทึกการออกเสียง : сарса сарса
 • บันทึกการออกเสียง : селасат селасат
 • บันทึกการออกเสียง : сенаш долу сенаш долу
 • บันทึกการออกเสียง : сендарг сендарг
 • บันทึกการออกเสียง : серло хаалун серло хаалун
 • บันทึกการออกเสียง : совдегар совдегар
 • บันทึกการออกเสียง : соьналла соьналла
 • บันทึกการออกเสียง : cтигал-юх cтигал-юх
 • บันทึกการออกเสียง : стимурха стимурха
 • บันทึกการออกเสียง : стов стов
 • บันทึกการออกเสียง : дейоьхь дейоьхь
 • บันทึกการออกเสียง : стунваша стунваша
 • บันทึกการออกเสียง : стунйиша стунйиша
 • บันทึกการออกเสียง : стуннана стуннана

วลี