ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

 • บันทึกการออกเสียง : буьйсанаш буьйсанаш
 • บันทึกการออกเสียง : лекха лекха
 • บันทึกการออกเสียง : доьшу доьшу
 • บันทึกการออกเสียง : вайн вайн
 • บันทึกการออกเสียง : дуй хьуна дуй хьуна
 • บันทึกการออกเสียง : х1умма х1умма [ничего, ничто, нисколько]
 • บันทึกการออกเสียง : синх1оттам синх1оттам [настроение]
 • บันทึกการออกเสียง : х1ета х1ета [значит]
 • บันทึกการออกเสียง : кхети кхети [понимаешь]
 • บันทึกการออกเสียง : къут1а къут1а
 • บันทึกการออกเสียง : очакъ очакъ
 • บันทึกการออกเสียง : wseyz wseyz [1477133494qw]
 • บันทึกการออกเสียง : ял ял [човни і кораблі, dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : Na Shledanou Na Shledanou [Každodenní fráze]
 • บันทึกการออกเสียง : ант ант
 • บันทึกการออกเสียง : Шарам Шарам
 • บันทึกการออกเสียง : Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • บันทึกการออกเสียง : сагалмат сагалмат
 • บันทึกการออกเสียง : сарап сарап
 • บันทึกการออกเสียง : сенаш долу сенаш долу
 • บันทึกการออกเสียง : стимурха стимурха
 • บันทึกการออกเสียง : талор талор
 • บันทึกการออกเสียง : талор дан талор дан
 • บันทึกการออกเสียง : текхамдин текхамдин
 • บันทึกการออกเสียง : дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • บันทึกการออกเสียง : терхи терхи
 • บันทึกการออกเสียง : тешан тешан
 • บันทึกการออกเสียง : тобалкх тобалкх
 • บันทึกการออกเสียง : тoгІе тoгІе
 • บันทึกการออกเสียง : токх токх
 • บันทึกการออกเสียง : токхалла токхалла
 • บันทึกการออกเสียง : токхам токхам
 • บันทึกการออกเสียง : токхе токхе
 • บันทึกการออกเสียง : толамах воьлла толамах воьлла
 • บันทึกการออกเสียง : толкха лен толкха лен
 • บันทึกการออกเสียง : толкха лер толкха лер
 • บันทึกการออกเสียง : толкханиг толкханиг
 • บันทึกการออกเสียง : толур доцу толур доцу
 • บันทึกการออกเสียง : тонка тонка [dict_uk]
 • บันทึกการออกเสียง : тоти тоти
 • บันทึกการออกเสียง : тохара тохара
 • บันทึกการออกเสียง : турмал турмал
 • บันทึกการออกเสียง : туьте туьте
 • บันทึกการออกเสียง : тхи тхи
 • บันทึกการออกเสียง : тIамарийн тIамарийн
 • บันทึกการออกเสียง : тIергIа тIергIа
 • บันทึกการออกเสียง : тIеххасто тIеххасто
 • บันทึกการออกเสียง : тIие тIие
 • บันทึกการออกเสียง : тІорказ тІорказ
 • บันทึกการออกเสียง : улхан моз улхан моз