ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : велало велало
 • บันทึกการออกเสียง : 1ин 1ин
 • บันทึกการออกเสียง : 1у
 • บันทึกการออกเสียง : 1аха 1аха
 • บันทึกการออกเสียง : 1ам 1ам
 • บันทึกการออกเสียง : х1иль х1иль
 • บันทึกการออกเสียง : цӀе цӀе
 • บันทึกการออกเสียง : очакъ очакъ
 • บันทึกการออกเสียง : яь1на яь1на
 • บันทึกการออกเสียง : wseyz wseyz [1477133494qw]
 • บันทึกการออกเสียง : ял ял [човни і кораблі]
 • บันทึกการออกเสียง : Na Shledanou Na Shledanou
 • บันทึกการออกเสียง : ант ант
 • บันทึกการออกเสียง : Шарам Шарам
 • บันทึกการออกเสียง : Азат Азат [ир-ат исемнәре, Tatar first names, исемнәр, Tatar male names, first Tatar periodicals]
 • บันทึกการออกเสียง : остдалар остдалар
 • บันทึกการออกเสียง : сагалмат сагалмат
 • บันทึกการออกเสียง : сарап сарап
 • บันทึกการออกเสียง : селасат селасат
 • บันทึกการออกเสียง : сенаш долу сенаш долу
 • บันทึกการออกเสียง : сендарг сендарг
 • บันทึกการออกเสียง : стимурха стимурха
 • บันทึกการออกเสียง : дейоьхь дейоьхь
 • บันทึกการออกเสียง : сурсат сурсат
 • บันทึกการออกเสียง : таьлланг таьлланг
 • บันทึกการออกเสียง : талор талор
 • บันทึกการออกเสียง : талор дан талор дан
 • บันทึกการออกเสียง : тардан тардан
 • บันทึกการออกเสียง : тарса тарса
 • บันทึกการออกเสียง : тарх тарх
 • บันทึกการออกเสียง : тахханалц тахханалц
 • บันทึกการออกเสียง : текх текх
 • บันทึกการออกเสียง : текхамдин текхамдин
 • บันทึกการออกเสียง : дийнна терахьаш дийнна терахьаш
 • บันทึกการออกเสียง : терзанан барам терзанан барам
 • บันทึกการออกเสียง : терхи терхи
 • บันทึกการออกเสียง : тешан тешан
 • บันทึกการออกเสียง : тида тида
 • บันทึกการออกเสียง : тидамза тидамза
 • บันทึกการออกเสียง : дийнаташ тила дийнаташ тила
 • บันทึกการออกเสียง : тиладала тиладала
 • บันทึกการออกเสียง : ткъаршин де ткъаршин де
 • บันทึกการออกเสียง : ткъайоьсна ткъайоьсна
 • บันทึกการออกเสียง : ткъайоьналгIа ткъайоьналгIа
 • บันทึกการออกเสียง : ткъес детта ткъес детта
 • บันทึกการออกเสียง : тобалкх тобалкх
 • บันทึกการออกเสียง : товбуц товбуц
 • บันทึกการออกเสียง : товрат товрат
 • บันทึกการออกเสียง : тoгІе тoгІе
 • บันทึกการออกเสียง : тодакх тодакх

วลี

 • บันทึกการออกเสียง : Мичахь ву хьо борз? Мичахь ву хьо борз? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога ХIунда волу хьо урамел дехьа, цIен стога [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? Муьлхачу социйлахь охьавосса веза со? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? Мичхьа деза сан кхечу тIе хаа? [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : цхьаьннан шех тешам бахийта цхьаьннан шех тешам бахийта [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : карарчу хенахь мехала лору карарчу хенахь мехала лору [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила цхьаннах лаьцна кхетам хиллане а ца хила [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : цхьанна техь оьгIазло акха цхьанна техь оьгIазло акха [อื่น ๆ]
 • บันทึกการออกเสียง : лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха лазархочуна цхьа кIезиг самукъадаккха [อื่น ๆ]